Hube Helsinki Oy / Y-Studio

Hurjan kanssa kaikki toimi sovitusti: projekti pysyi aikataulussa ja budjetissa, minkä lisäksi hinta ja laatu kohtasivat.

Y-Studio on media yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Palvelun tarjoaa Fennia.

Tarve

Sivuston ulkoasupäivityksen yhteydessä haluttiin selkeyttää sisällön hallintaa, joka aiemmalla sivustolla oli osittain vanhentunut ja hajanaisesti toteutettu. Uutisissa, blogipostauksissa ja muussa sivuston sisällössä käytettiin useita erilaisia sisältötyyppejä, joiden hallinta WordPressissä tapahtui epäkäytännöllisillä tavoilla.

Uudenlaista ja selkeää hallintaa toivottiin, sillä monimutkainen sisällönhallinta syö aikaa ja hidastaa julkaisuprosessia. Kaikki vanha materiaali haluttiin sijoittaa edellisiltä sivuilta uusille sivuille mahdollisimman loogisesti, jotta sivuston käyttökokemus olisi hyvä.

Ratkaisu

Uudistetun ulkoasun ja sivurakenteen lisäksi aiemmin hajallaan ollut sisältö siirrettiin uuteen verkkopalveluun, ja kategoriat sekä avainsanat ajettiin sisällölle uusiksi. Laajan sisältömäärän siirtoa ja kategorisointia varten toteutettiin parseri-ohjelma joka automatisoi prosessia ja vähensi manuaalista työtä. Järjestelmään tehtiin hierarkiset kategoriat ja kaikelle sisällölle yhteiset avainsanat.

Sisällönhallinnan helpottamiseksi kaikki sisältö on tyypiltään yhtenäistä, jolloin julkaisuprosessi on vaivattomampi.

Hyödyt

Uusi palvelu on selkeämpi loppuasiakkaalle. Järkevästi toteutettujen kategorioiden ja avainsanojen avulla palvelun käyttäminen sekä sisällön tarjoaminen käyttäjille on sujuvaa.

Sivusto on rakennettu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jossa artikkelit ja muu sisältö ovat selkeästi käytettävissä. Sivuston ylläpito on paljon helpompaa, ja hyvin rakennettu pohja mahdollistaa sivuston jatkokehityksen pitkälle tulevaisuuteen.