Liikeidean palvelumuotoilu

Pendula on liikeidea, jonka tarkoituksena on toteuttaa palveluiden saatavuutta edistävä web-sovellus. Tavoitteena on helpottaa mm. monimutkaiseksi koettua digitaalista palveluvalikoimaa ja parantaa hajallaan olevan informaation löydettävyyttä. 

“Hurjalla ymmärrettiin nopeasti, mistä Pendulassa on kyse. Yhteistyömme toimi hyvin, ja  kehitysideoita jaettiin avoimesti toisiamme kuunnellen. Arvostamme sitä, että Hurja perehtyi huolella meidän alaamme – yhteistyössä löysimme Pendulan tuottavuudelle mahdollisuuksia, joita emme olleet itse osanneet ajatellakaan!”

Jere Mielty, Pendula

Tarve

Asiakkaamme visiona on toteuttaa alustariippumaton web-sovellus, joka tekisi yritystoiminnan aloittamisen mahdollisimman helpoksi. Yhteistyömme tavoitteena oli kirkastaa palvelun liikeideaa ja tavoitteita, sekä laatia tarvittava dokumentaatio myöhempää ohjelmistoprojektia varten. Lisäksi Pendulasta tarvittiin sen ideaa esittelevä, helposti ymmärrettävä kokonaisuus asiakkaan omiin myynnin ja markkinoinnin tarkoituksiin.

Idean sparraaminen osaavan ohjelmistotalon kanssa tarjoaa asiakkaalle kattavan, projektin vaatimukset, edellytykset ja resurssit sisältävän suunnitelman digitaalisen palvelun toteuttamiselle. Koska sovelluksen helppokäyttöisyyttä ja käyttäjäkokemusta (User Experience, UX) pidettiin Pendulan onnistumisen kannalta tärkeinä, halusi asiakkaamme ottaa ohjelmistotalon mukaan ideointiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Ratkaisu

Lähestyimme Pendulan laajaa bisnesideaa palvelumuotoilulla, joka toteutetaan aina yhteistyössä asiakkaan kanssa. Palvelumuotoilun ja prototyyppauksen avulla oli luontevaa edetä joustavasti askel kerrallaan sekä tarkentaa toteutuksen laajuutta suhteessa valitun käyttäjäryhmän tarpeisiin.

Pendulan palvelukonsepti rakennettiin iteratiivisesti kahdessa toisiaan täydentävässä osassa:

  1. vaiheeseen kuului mm. liikeidean hahmottaminen, asiakastarpeen selvittäminen ja ensimmäisen prototyypin laatiminen.
  2. vaiheessa mm. tarkennettiin liikeideaa ja määriteltiin ohjelmiston prioriteetteja, sekä jatkokehitettiin prototyyppiä.

Näiden vaiheiden myötä palvelumuotoilun konkreettisia tuloksia olivat mm. web-sovelluksen prototyyppi (ks.myös prototyyppaus Figmalla), käyttäjätarinat ja kattava dokumentaatio palvelumuotoiluprosessista.

Hyödyt

Palvelumuotoilun myötä Pendula on helposti hahmotettava, toteuttamiskelpoinen ja konkreettinen kokonaisuus:

  • Asiakkaan bisnesidea ja visio ovat kirkkaat 
  • Asiakasymmärrys on hyvällä tasolla: sidosryhmät ja käyttäjät on tunnistettu ja heidän tarpeensa on huomioitu vaatimusmäärittelyissä ja ratkaisussa
  • Lopputuotetta on rajattu soveltuvin osin 
  • Palvelun mahdollisuudet on kartoitettu: miksi palvelua tarvitaan, mitä hyötyä ratkaisusta on ja millaista kilpailuetua sillä saavutetaan

Ratkaisumme oli lopulta varsin erilainen verrattuna alkuperäiseen ideaan. Kun palvelumuotoilussa rajattiin käyttäjäryhmiä ja otettiin huomioon mm. kilpailijoiden tarjonta, löydettiin Pendulalle uusia mahdollisuuksia ja kilpailuetuja. Yhtenä uutena teemana mukaan otettiin mm. pelillistäminen.

Palvelumuotoilun tuotosten avulla voidaan rakentaa tuote, joka aidosti vastaa käyttäjän tarpeisiin. Lisäksi tärkeimpien toiminnallisuuksien tunnistaminen ja priorisointi helpottavat kehittämiseen tarvittavan työmäärän realistista arviointia ja projektin aloittamista nopeallakin aikataululla. Ja ennen kaikkea palvelumuotoilu auttaa rakentamaan lopputuotteen, joka ratkaisee asiakkaan ongelman.

Prototyypin ja palvelumuotoilun avulla koostetun dokumentaation avulla asiakas voi esitellä Pendulan konseptia omille sidosryhmilleen, kuten sijoittajille ja potentiaalisille asiakkaille. Palvelumuotoilun vuoksi lopputuotteen hyödyt näyttäytyvät selkeänä ja auttavat asiakasta Pendulan myynnissä ja -markkinoinnissa.

Jätä yhteydenottopyyntö

    Käsittelemme tietojasi tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.