Projektipäällikkö on näköalapaikalla
Minun tehtäväni on varmistaa, että asiakkaan tarve ymmärretään suhteessa meidän omaan osaamiseemme.

Hurja tuottaa monimuotoisia ohjelmistokehityksen palveluita eri toimialoja edustavien asiakkaidensa tarpeisiin. Laadukkaan koodin kirjoittaminen on Hurjan avainosaamista, mutta vasta koodarien, projektipäällikön ja myyjän muodostaman tiimin ja asiakkaan välinen yhteistyö varmistaa kokonaisuuden onnistumisen. Projektipäälliköllä on tässä kuviossa paljon vastuullaan.

“Lähden usein myyjän mukaan jo ensimmäisellä tapaamisella. Mukana saattaa olla myös ohjelmistokehityksen edustaja. Minun tehtäväni on varmistaa, että asiakkaan tarve ymmärretään suhteessa meidän omaan osaamiseemme. Ja että me saamme tarvittavat tiedot, joiden pohjalta voimme rakentaa ja toteuttaa projektin joka tuo ratkaisun oikeaan ongelmaan, oikeilla työkaluilla, sekä suunnitellussa aikataulussa”, Hurjan projektipäällikkö Joonas Pekkanen kertoo.

Hurjan projektipäällikkö on vastuussa asiakasprojektin kokonaisuudesta. Hänen tehtävänään on aikatauluttaa toteutettavat kokonaisuudet ja pitää aktiivisesti huolta projektin etenemisestä. Silti projektipäällikön tärkein ominaisuus on hyvät vuorovaikutustaidot. Projektipäällikön on osattava kuunnella niin asiakasta kuin koodaria ja varmistaa, että kaikki osapuolet ymmärtävät toisiaan. Hän toimii ikään kuin tulkkina projektin eri osapuolten välissä.

Avainasemassa projektin onnistumisessa

Projektipäällikön puutteellinen toiminta johtaa herkästi projektin epäonnistumiseen. Jos projektipäällikkö sooloilee liikaa, häiritsee toteutustiimin työrauhaa puuttumalla jatkuvasti epäolennaisuuksiin tai ei suhtaudu systemaattisesti muutoksenhallintaan, on projekti vaikea toteuttaa tehokkaasti.

Projektin onnistuu romuttamaan myös projektipäällikkö, joka ei ota vastuuta tai kykene viestimään riittävästi osapuolten kanssa. Siksi Hurjalla ei oteta riskejä eikä jätetä projektipäällikköä yksin. Projektipäälliköiden tukena seisovat Hurjan yrittäjät Jarno Airaksinen, Vili Härkönen ja Petteri Karppinen. Yhdessä Joonas Pekkasen kanssa he perehdyttävät myös Hurjan tulevat projektipäälliköt tehtäväänsä.

“Johdin aiemmin paljon erilaisia ohjelmistokehityksen projekteja. Nykyään oma projektisalkkuni on kevyempi ja keskityn myös sparraamaan ja tukemaan uusia työntekijöitä. Perehdytin Joonaksen työtehtäviin ja nyt kehitämme yhdessä talon sisäisiä projektinhallinnan prosesseja. Joonas on ulospäinsuuntautunut ja sanavalmis, terävä-älyinen ja sosiaalisesti taitava kaveri. Luulen, että hänen hyvä itsetuntonsa on hänen ennakkoluulottomuutensa peruja. Hän lähtee epäröimättä mukaan kaikkiin hommiin ja uskaltaa soittaa asiakkaalle ja selvittää haasteellisiakin asioita arastelematta, tilanteessa kuin tilanteessa”, Jarno Airaksinen kiittelee.

Hurjan tärkein tehtävä on ratkaista asiakkaan haaste ohjelmistokehityksen palveluiden avulla. Projektipäällikön tehtävä edellyttää rohkeutta sanoa asioista suoraan niin asiakkaalle kuin oman talon johdolle. Projektipäälliköllä on merkittävä rooli myös myyntitilanteissa, koska hänellä on kokemusta määritellä, mitä on teknisesti mahdollista toteuttaa ja mikä voi tuottaa vaikeuksia. Projektipäällikön on arvioitava projektiin kuluva aika ja määritettävä projektille sopiva tiimi.

“Tässä työssä pääsee välillä toimimaan järjen äänenä. Asiakkaalla saattaa joskus olla hieman epärealistinen käsitys esimerkiksi käytettävän teknologian mahdollisuuksista, mutta toisinaan pitää meidän myyntiporukkaakin hieman jarrutella, ettei sentään ihan kuurakettia yritetä asiakkaalle myydä. Pitää myös muistaa, että joskus aluksi yksinkertaiseltakin kuulostavat asiat eivät välttämättä tapahdu noin vain sormia napsauttamalla”, Joonas Pekkanen kertoo.

Epäkohdista löytyy kehitys

Hurjan projektipäällikkö on näköalapaikalla. Projektipäällikkö näkee työssään hyvin selkeästi projektin kulun myyntiprosessista toteutukseen ja tyytyväiseen asiakkaaseen.

“Näen, mitkä asiat meillä toimivat ja missä on vielä kehitettävää. Työssäni joutuu puuttumaan näihin haasteisiin ja miettimään, miten homman saisi sujumaan vieläkin paremmin. Yhtä lailla pitää olla tarkkana hyvin toimivien prosessien suhteen ja pyrkiä edistämään niitä. Projektipäällikkö on parhaimmillaan mukana kehittämässä Hurjan toimintaa yrityksenä ja tukemassa kasvua”, Joonas Pekkanen pohtii.

Projektipäällikkö näkee myös tulevaisuuden osaamistarpeet: mitä uutta asiakasyrityksissä tapahtuu ja millaisia teknisiä ratkaisuja käytetään.

“Vaikka työtehtäviini kuuluu nykyään paljon muutakin, haluan edelleen olla mukana projekteissa koska sitä kautta näen, millaista osaamista meiltä puuttuu, teemmekö oikeita asioita ja vastaammeko asiakkaiden kysyntään. Saan käsityksen siitä mitä tarvitsemme pystyäksemme auttamaan asiakkaitamme paremmin ja kehittyäksemme yrityksenä”, Jarno Airaksinen kertoo.

Kiinnostaako projektinhallintatehtävät?

Hurjan projektipäällikkönä pääsee uuden kehityksen äärelle. Työ tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta niin prosesseista kuin teknologiasta. Hurja laajentaa osaamistaan koko ajan vastatakseen asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin.

Laita Jarnolle viestiä, jos olet kiinnostunut projektipäällikön tehtävistä Hurjalla.

Yhteystieto

Jarno Airaksinen
COO, partner
jarno.airaksinen@hurja.fi
044 546 7899