Web-pohjainen järjestelmä

Outokummun kaupungin ja Outokummun seudun teollisuuskylä Oy:n Digiväylä oli alkujaan ns. ideakonsepti, johon sisältyi useita vuosien varrella jalostuneita, yksittäisiä, erillisiä hanke- ja kehittämisajatuksia. Nämä ideat koottiin yhdeksi laajemmaksi EU-rahoitteiseksi hankekokonaisuudeksi. Digiväylä-hankkeessa toteutimme Outokummun kaupungille räätälöitynä web-ohjelmistona Outokumpu Manager -kokonaisuuden.

Yhteistyö Hurjan kanssa on ollut toimivaa, vaikka projektille alustavasti suunnitellut toteutusaikataulut hieman venyivät korona-aikana niin omista kuin osin myös eri palveluntuottajista johtuvista syistä. 

Kokonaisuutena yhteistyö ja vuorovaikutus on ollut mutkatonta, kun pidetään mielessä, että teimme täysin meidän tarpeisiin räätälöityä tuotetta. Näissä hankkeissa lastentauteja sattuu matkaan väkisin – pääasia on, että ongelmia ratkotaan proaktiivisesti ja määrätietoisesti yhdessä.

Juuso Hieta, Toimitusjohtaja, Outokummun seudun teollisuuskylä Oy

Tarve

Digiväylä-hankkeessa tarvittiin web-pohjainen järjestelmä alueen yritysten tietojen ja Outokumpua koskevan informaation ylläpitämiseen. Outokummun kaupunkiin asennettiin myös infotauluja, joiden sisällön tuottaminen, hallinta ja ylläpito haluttiin pitää mahdollisimman selkeänä. Erilaisille käyttäjäryhmille tarvittiin järjestelmään omat käyttäjäroolit.

Infonäyttöihin ja karttanäkymään tarvittiin siis omat räätälöidyt ohjelmisto- ja hallintajärjestelmät, joiden avulla Outokummun kaupunki, yrittäjät ja muut palveluntarjoajat voivat tuoda tiedotteita, käyntikohteita, mainoksia, tarjouksia ja tapahtumia osaksi infonäyttöjä ja web-pohjaista karttanäkymää. Ratkaisun tuli olla kokonaisvaltainen ja helppokäyttöinen. 

Ratkaisu

Digiväylä-hankkeessa toteutimme Outokummun kaupungille räätälöitynä web-ohjelmistona Outokumpu Manager -kokonaisuuden, jossa kaupungin henkilöstö hallinnoi ja ylläpitää omalta osaltaan infotaulujen ja karttanäkymän sisältöjä. Kokonaisuus sisältää erilliset taustajärjestelmät infonäyttöjen ja karttanäkymän hallinnointiin. 

Ohjelmistoon tehtiin eritasoisia käyttäjäryhmiä, ja käyttäjäryhmille rakennettiin omat näkymät ja toiminnallisuudet. Pääkäyttäjä hallinnoi yrityksiä, infonäyttöjen sisältöä ja infonäyttöjen ohjausta (mm. mainosten järjestys, videoiden pituus jne.). Yrityskäyttäjä voi luoda sisältöä (mm. tarjoukset, palvelut jne.) näytöille sekä karttanäkymän yritys- ja palvelukohtaiselle tuotekortille.

Loppukäyttäjälle näkyvään infotauluun kuuluvat tapahtumat, mainokset ja muut tiedotteet sekä erillinen web-pohjainen karttanäkymä. Vuorovaikutteisesta kartasta saa kokonaiskuvan ajankohtaisista teemoista yhdellä silmäyksellä. Kartan toimintojen avulla voi myös etsiä tietoa ja tutkia palveluihin liitettyjä tuotekortteja.

Hyödyt

Infotaulujen yhtenä tarkoituksena on tukea Outokumpuun suuntautuvaa matkailua. Tähän teemaan sopivat mainiosti erilaisten toimijoiden tuottama informatiivinen sisältö ja karttanäkymän hyödyntäminen Digiväylän verkkosivuilla. Infotaulujen ja räätälöidyn ohjelmiston avulla Outokummun alueen palvelut, tapahtumat ja tiedotteet tavoittavat asukkaat ja matkailijat kaupungilla ja yleisissä tiloissa. 

Web-ohjelmisto Digiväylä mockup karttanäkymästä.

Räätälöidyn ohjelmistototeutuksen vuoksi hallintajärjestelmä on käyttäjilleen sopiva kokonaisuus, josta löytyvät kaikki tarvittavat toiminnallisuudet. Esimerkiksi käyttäjäroolien erilaiset tasot toivat yrittäjille, yhteisöille ja muille toimijoille helpon tavan tuottaa palveluihin liittyvää sisältöä itsenäisesti.

Alueen toimijoita, yrittäjiä ja yhteisöjä kannustetaan tuottamaan omia sisältöjä infotauluihin ja karttapohjaan, jotta mahdollisimman moni outokumpulainen toimija, asukas ja matkailija hyötyisi toimijoiden aktiivisesta, digitaalisesta näkyvyydestä. Yritysten ja yhteisöjen ensimmäiset käyttökokemukset ovat olleet rohkaisevia helpohkon käytettävyyden vuoksi. Opastus ja yrityksiin navigointi tapahtuvat Digiväylän verkkosivuilla olevan palvelu- ja karttahakemiston kautta.

Jätä yhteydenottopyyntö