Digitaalinen palvelumuotoilu

Onko tavoitteesi palvelumuotoilulle verkkomyynnin tehostaminen, uusi digituote, asiakaspalvelun kehittäminen vai esimerkiksi digitaalisen näkyvyyden parantaminen?

On tarve mikä tahansa, palvelumuotoilulla saavutettu käyttäjäystävällinen digitaalinen palvelu auttaa laadukkaan asiakaskokemuksen luomisessa, edistää tavoitteisiin pääsyä ja parantaa liiketoiminnan tuloksia!

Ota yhteyttä

Palvelumuotoiluprosessi

Palvelumuotoiluprosessia käyttäen rakennamme kanssasi selkeän ja kattavan suunnitelman digitaalisen palvelun toteuttamiselle, ottaen huomioon projektin vaatimukset, edellytykset ja resurssit. Suunnitteluprosessin aikana varmistut, että valmis palvelu vastaa loppukäyttäjän tarpeisiin ja tuottaa asiakkaillesi juuri oikeanlaisia kokemuksia.

Digitaalisessa palvelumuotoilussa huomioidaan kattavasti yrityksen toiminta ja erilaisten loppuasiakkaiden kokemukset, tarpeet ja toiveet. Näin saavutetaan digitaaliselle palvelulle asetetut tavoitteet, joita voivat olla mm. näkyvyyden parantaminen, asiakaspalvelun kehittäminen, uuden digituotteen synty tai myynnin tehostaminen.

Palvelumuotoilun hyödyt ovat vertaansa vailla. Kun apunasi ovat palvelumuotoilun menetelmät ja ammattitaitoiset palvelumuotoiluprosessin vetäjät, tuloksina on mm.

  • ohjelmiston tai verkkosivuston idean kirkastuminen
  • vahvan asiakasymmärryksen saavuttaminen
  • loppukäyttäjien tunnistaminen ja heidän tarpeidensa ymmärtäminen
  • digitaalisen palvelun mahdollisuuksien selkeytyminen
  • lopputuotteen scopen eli laajuuden määrittäminen siten, että se vastaa asetettuihin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja asiakkaan tarpeisiin

Palvelumuotoilun vaiheet

Palvelumuotoilun yhtenä tarkoituksena on osallistaa asiakas ohjelmistoprojektiin entistä vahvemmin. Teemme asiakkaidemme kanssa tiiviisti yhteistyötä – haluamme, että asiakkaamme ovat aidosti mukana ratkaisun suunnittelussa ja ohjelmistoprojektissa. Lopulliseen tuotteeseen saavutaan aina yhteistyön tuloksena.

Palvelumuotoiluprosessimme jälkeen sinulla on hallussasi selkeä dokumentaatio ohjelmistoprojektin vaatimuksista, edellytyksistä ja resursseista.

Esivalmistelu ja tiedonkeruu: Ensimmäisessä vaiheessa kartoitamme yhdessä asiakkaamme kanssa nykytilanteen: mikä on ongelma tai haaste, joka halutaan ratkaista digitaalisen palvelun avulla.

Konseptointi ja määrittely: Konseptoinnin aikana asiakkaamme saa vastauksen siihen, mitä ja miksi tehdään. Konseptointiin kuuluu ohjattua keskustelua ja ideointia, jonka avulla luodaan edellytykset parhaalle tuotteelle ja palvelulle. Lisäksi kartoitetaan erilaiset asiakastyypit ja käyttäjäpersoonat. Konseptoinnissa ja määrittelyssä käydään yhdessä läpi myös ratkaisun liiketoimintamallia sekä sen tuottamaa lisäarvoa eri sidosryhmille. Tavoitteiden määrittelyn apuna voidaan käyttää suosittua työpajamenetelmää Design Sprintiä, jonka avulla varmistetaan, että suunniteltava ratkaisu on varmasti käyttäjälle toimiva ja liiketoiminnallisten tavoitteiden mukainen.

Tekninen suunnittelu: Tässä vaiheessa suunnitellaan se, millä teknisillä ratkaisuilla päästään tavoitteeseen. Työ alkaa tarkempien käyttötapausten ja toiminnallisuuksien määrittelyllä, jonka jälkeen valitaan tarkoitukseen sopivat teknologiat. Teknisen suunnittelun aikana tehdään usein myös UX- ja UI-suunnittelua, ja hyödynnetään menetelmänä esim. interaktiivista prototyyppausta.

Validointi: Validoinnin aikana asiakas, ja parhaassa tapauksessa myös loppukäyttäjien edustajat, osallistuvat prosessiin aktiivisesti, arvioivat lopputulosta ja antavat palautetta. Validointia tehdään kierroksittain: tarkastellaan, kehitetään, varmistetaan ja siirrytään seuraavaan kokonaisuuteen. Esimerkiksi prototyypin avulla voidaan tutkia palvelun käytettävyyttä ja varmistaa, että aiemmissa vaiheissa tehdyt ratkaisut todella vastaavat tarpeisiin.

Tietojen koonti: Viimeisessä vaiheessa viimeistellään suunnitelmat ja dokumentaatiot. Palvelumuotoiluprosessissa luotujen määritysten pohjalta voimme rakentaa tarvittaessa myös järjestelmän tietomallit, toteuttaa arkkitehtuurisuunnittelun ja rajapintakuvaukset. Näiden tuella on hyvä aloittaa varsinainen verkkosivu-, mobiilikehitys- tai ohjelmistoprojekti.

On tavallista, että palvelumuotoiluprosessin aikana, esim. prototyyppiin tutustuessa, nousee esiin uusia ideoita ja toiveita liittyen muun muassa palvelun toiminnallisuuksiin. Palvelumuotoiluprosessin aikana on mahdollista kokeilla eri vaihtoehtoja, palata taaksepäin joko osittain tai kokonaan ja muokata jo tehtyä suunnitelmaa. Uudetkin toiveet ovat tervetulleita!

Palvelumuotoilun prosessit, kuten suunnittelu ja prototyypin tekeminen, sisältyvät ohjelmistoprojekteihimme usein automaattisesti. Digitaalista palvelumuotoilua voi ja kannattaa kuitenkin tehdä myös jo olemassa oleville palveluille, ja samalla tarkastella palvelun toimintaa, jatkokehitystä ja tulevaisuutta.

Haluatko kysyä palvelumuotoilusta tarkemmin? Ota yhteyttä, niin käydään tarpeesi yhdessä läpi!

Ota yhteyttä