Palvelumuotoilu

Onko tavoitteesi verkkomyynnin tehostaminen, uusi digituote, asiakaspalvelun kehittäminen vai vain näkyvyyden parantaminen?

On tarve mikä tahansa, käyttäjäystävällinen digitaalinen palvelu auttaa asiakaskokemuksen luomisessa, edistää tavoitteisiin pääsyä ja parantaa liiketoiminnan tuloksia!

Palvelumuotoiluprosessia käyttäen rakennamme kanssasi selkeän ja kattavan suunnitelman digitaalisen palvelun toteuttamiselle, ottaen huomioon projektin vaatimukset, edellytykset ja resurssit.

Vaihe 1
Esivalmistelu ja tiedonkeruu

Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan nykytilanne: mikä on ongelma tai haaste, joka halutaan ratkaista digitaalisen ratkaisun avulla.

Vaihe 2
Määrittely

Määrittelyvaiheessa kartoitetaan mitä tehdään ja miksi tehdään. Määrittelyn aikana keskustellaan, ideoidaan ja luodaan edellytykset liiketoiminnalliset tavoitteet täyttävälle digitaaliselle palvelulle niin teknisten kuin toiminnallistenkin vaatimusten osalta.

Vaihe 3
Tekninen suunnittelu

Tässä vaiheessa suunnitellaan se, millä teknisillä ratkaisuilla tavoitteeseen päästään. Työprosessi alkaa tarkempien käyttötapausten ja toiminnallisuuksien määrittelyllä, jonka jälkeen voidaan valita käytettävät teknologiat. Vaiheen aikana voidaan toteuttaa myös sovelluksen käyttöliittymäsuunnittelua, interaktiivinen mockup-toteutus tai toimiva prototyyppi.

Vaihe 4
Validointi

Validoinnin aikana asiakas, ja parhaassa tapauksessa myös loppukäyttäjieen edustajat osallistuvat prosessiin aktiivisesti ja antavat palautetta. Esimerkiksi prototyypin avulla voidaan tutkia palvelun käytettävyyttä ja varmistaa, että aiemmissa vaiheissa tehdyt ratkaisut ja niiden mukaan rakennettu palvelukokonaisuus todella vastaa tarpeisiin.

Vaihe 5
Tietojen koonti

Viimeisessä vaiheessa viimeistellään suunnitelmat ja dokumentaatiot ja toimitetaan ne asiakkaalle. Aiemmissa vaiheissa luotujen määritysten pohjalta voimme rakentaa tarvittaessa järjestelmän tietomallit, toteuttaa arkkitehtuurisuunnittelun ja rajapintakuvaukset. Näiden pohjalta on hyvä aloittaa varsinainen ohjelmistokehitys.