Hakukoneoptimointi (SEO)

Verkkosivujen hakukoneoptimointi (SEO) on oleellinen osa verkkosivujen kehitystä. Hakukoneoptimoinnilla varmistamme, että asiakkaasi löytävät palvelusi verkosta hakukoneiden avulla.

Digitalisaatio on siirtänyt tiedonhaun verkkoon ja yhä useampi ostoprosessi käynnistyy hakukoneesta. Tästä syystä hyvä näkyvyys hakukoneissa on tärkeää – mitä korkeammalla yrityksesi sijaitsee hakutuloksissa, sitä todennäköisemmin asiakas päätyy hakukoneesta juuri sinun verkkosivustollesi!

Ota yhteyttä

Mitä hakukoneoptimointi tarkoittaa?

Hakukoneoptimointi tarkoittaa sivustolle tai yksittäiselle sivulle tehtäviä toimenpiteitä, joilla parannamme sivuston näkyvyyttä hakukoneissa. Hakukoneoptimoinnilla pyrimme sijoittamaan sivustosi hakutuloksissa mahdollisimman korkealle relevanteilla hakusanoilla ja hakulauseilla, joka tuo yrityksesi verkkosivuille lisää maksutonta liikennettä hakukoneista.

Hakukoneoptimointi on pitkäjänteistä työtä ja tulokset eivät ole välttämättä heti nähtävissä – se ei silti tarkoita, että työ on turhaa! Hakukoneet arvostavat aktiivisia, hyvää sisältöä tarjoavia sivustoja, joten kärkipaikoista kilpaileminen vaatii panostusta myös sisällöntuotantoon. Me autamme sinua siinä, että sivustosi vastaa Googlen E-E-A-T suuntaviivoja. Tällöin sivuston sisältö tarjoaa kokemuksellista, ammatillista, luotettavaa ja turvallista tietoa, jota hakukoneet arvostavat.

Hakukoneoptimointi jakautuu kahteen osa-alueeseen: sivuston sisäisiin (On-Page SEO) ja sivuston ulkoisiin tekijöihin (Off-Page SEO). On-Page SEO viittaa sivuston sisäiseen osuuteen hakukoneoptimoinnissa, kuten sisällön laatuun, nopeuteen ja rakenteeseen – kaikkiin niihin toimiin, joihin voimme itse vaikuttaa parantamalla verkkosivustomme sisältöä ja ominaisuuksia. Off-Page SEO puolestaan kattaa hakukonenäkyvyyteen vaikuttavat tekijät, jotka tapahtuvat sivuston ulkopuolella, kuten sivuston iän, kävijämäärät, polut sivustolle sekä sivustolla käytetyn ajan.

Hakukone (SEO) -auditointi

Hakukone (SEO) -auditointi alk. 890 € (alv. 0 %)

Verkkosivuston hakukoneoptimointi kannattaa aina aloittaa nykytilan kartoittamisella. Hakukone (SEO) -auditoinnissa selvitämme yrityksesi sivuston tämän hetkisen tilan hakukonenäkyvyyden kannalta.

Auditointi kattaa sivuston sisäiset ja ulkoiset tekijät

Auditoinnin avulla saat selville mikä yrityksesi tilanne on tällä hetkellä Googlessa ja miten sen hakukonenäkyvyyttä voidaan kehittää. Auditointiin sisältyvän hakusanatutkimuksen avulla selvitämme orgaanisen liikenteen tärkeimmät avainsanat ja miten sivustosi sijoittuu niillä tällä hetkellä Googlen maksuttomissa hakutuloksissa.

Hakusanatutkimus luo pohjan optimoinnille ja tehokkaalle sisällöntuotannolle, mikä palvelee sekä asiakkaitasi että hakukoneita. Korkeat orgaaniset sijoitukset tuovat hakukoneista maksutonta liikennettä yrityksellesi relevanteilla hakusanoilla. Hakukone (SEO) -auditoinnissa selvitämme myös sivustosi tekniset virheet ja ulkoiset tekijät, jotka voivat omalta osaltaan heikentää hakukonenäkyvyyttä.

Auditoinnin tulokset antavat hyvän pohjan sivuston hakukoneoptimointiin ja sisällöntuotantoon, sillä annamme sinulle selkeät toimenpide-ehdotukset hakukonenäkyvyyden kehittämiseksi. Voit lähteä toteuttamaan toimenpiteitä joko itse tai me voimme tehdä ne puolestasi.

On-Page SEO

  • Sisällön auditointi – sisällön auditointi hakukonenäkyvyyden näkökulmasta ja kehitysehdotukset sisällön optimointiin. Saat myös ehdotukset millä hakusanoilla ja toimenpiteillä voisit nostaa sijoitustasi.
  • Hakusanatutkimus – yrityksellesi tärkeimpien hakusanojen ja niiden volyymien selvittäminen sekä kuinka sivusi sijoittuvat niillä orgaanisissa hakutuloksissa tällä hetkellä.
  • Tekninen auditointi – teknisten virheiden auditointi hakukonenäkyvyyden näkökulmasta ja kehitysehdotukset sivuston kehittämiseksi.

Off-Page SEO

  • Off-Page SEO -auditointi – auditoimme lisäksi kevyesti Off-Page SEO:n mukaiset osa-alueet ja annamme näihin kehitysehdotukset.

Sivuston hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnin toimenpiteet tuntihinnoittelu toimenpiteiden mukaan

  • Sisällön optimointi (On-Page SEO) – sivuston sisällön optimointi käyttäjä- ja hakukoneystävälliseksi.
  • Tekninen hakukoneoptimointi (On-Page SEO) – sivuston teknisen toteutuksen kehittäminen käyttäjä- ja hakukoneystävälliseksi
  • Off-Page SEO -optimointi – sivuston ulkoiset optimointitoimenpiteet

Hakukoneoptimointipalvelumme kattaa sivuston sisäisen ja ulkoisen hakukoneoptimoinnin tarpeidesi mukaan! Hakukoneoptimoinnin hinta määräytyy sivuston laajuuden ja tehtävien toimenpiteiden mukaan.

Sivuston sisäinen hakukoneoptimointi kattaa sivuston sisällä tapahtuvan sisällöllisen ja teknisen muokkaamisen, jossa yksittäisiä sivuja optimoidaan sijoittumaan korkeammalle hakukoneen hakutuloksissa ja samaan näin enemmän yrityksellesi hyödyllistä liikennettä hakukoneista. Sisäinen optimointi käsittää esimerkiksi sivuston rakenteen, sisällön ja nopeuden optimoinnin. Sivuston ulkoinen hakukoneoptimointi taas tarkoittaa hakukonenäkyvyyden eteen tehtyjä toimenpiteitä, jotka eivät tapahdu sivuston sisällä, kuten sivustolle ohjaavien ulkoisten linkityksen lisäämisen.

Sisällön hakukoneoptimointi

Sisällön optimointi tarkoittaa nimensä mukaisesti verkkosivujen sisältöjen kuten kuvien ja tekstien optimointia. Sisällön hakukoneoptimoinnissa kaiken lähtökohtana toimii hakusanatutkimus, jossa selvitetään yrityksellesi relevantit hakusanat, eli avainsanat. Hakukoneoptimoinnissa sisältö on pääosassa. Sivustolta tulee löytyä laadukasta ja asiakkaitasi palvelevaa sisältöä, jonka tuottamisessa myös hakukoneet on huomioitu

Tekninen hakukoneoptimointi

Google tarkastelee sivustolla useita teknisiä ominaisuuksia laskiessaan sivujen sijoituksia. Tekninen hakukoneoptimointi tarkoittaa sivuston teknisen toteutuksen kehittämistä käyttäjä- ja hakukoneystävälliseksi. Nykyaikaiset julkaisu- ja sisällönhallintajärjestelmät ovat lähtökohtaisesti hakukoneystävällisiä, joskin sivuston hakukoneystävällisyyttä voidaan silti usein parantaa hakukoneoptimoinnilla. Hakukonenäkyvyyteen vaikuttavia teknisiä tekijöitä ovat mm. sivuston rakenne, sisäinen linkitys, sivustokartta, uudelleenohjaukset ja sivuston nopeus.

Sivuston ulkopuolinen hakukoneoptimointi

Kun sivustonne on kunnossa, tulee ottaa huomioon myös ulkoinen optimointi. Kuinka sivustollenne saavutaan, kuinka sisältö vastaa ennakoituja hakuja sekä kuinka sivustolla käytetään aikaa, ovat tärkeitä sivuston menestymisen kannalta. Analytiikka on myös olennainen osa hakukoneoptimointia. Mikäli yrityksellänne ei vielä ole käytössänne Google Analyticsia, Matomoa tai muuta web-analytiikkatyökalua tulosten seurantaan, älä epäröi ottaa yhteyttä. Me huolehdimme mielellämme myös web-analytiikan asennuksesta, jolloin sinulla on jatkossa käytössä laadukasta dataa ja yrityksesi voi menestyä hakukoneoptimoinnissa myös tulevaisuudessa.

Jos siis haluat virittää sivustosi hakukonenäkyvyyden huippuunsa suosittelemme ensi alkuun hakukoneoptimoinnin auditointipalveluamme kehityskohteiden selvittämiseksi, jotta tiedämme millä toimenpiteillä hakukonenäkyvyyttä voidaan lähteä kehittämään. Meiltä saat myös apua tarvittaessa optimoinnin toteutukseen ja sisällöntuotantoon.

Ota yhteyttä, niin käydään tarpeesi läpi yhdessä!

Ota yhteyttä