Ohjelmiston auditointi

Haluatko varmistaa, että yrityksesi tarpeisiin suunnitellut ohjelmistot ovat ajan tasalla niin toimivuuden, tietoturvan kuin kilpailukyvynkin osalta? Etsitkö kumppania, joka ymmärtää nykyisen ohjelmiston, järjestelmän tai sovelluksen haasteet ja tarjoaa ratkaisuja, jotka ovat sekä nykyaikaisia että kustannustehokkaita? Olet tullut oikeaan paikkaan. Auditoimme yritysten tarpeisiin suunniteltuja erilaisia ns. räätälöityjä sovelluksia ja järjestelmiä.

Ohjelmiston nykytilan auditointi auttaa hahmottamaan olemassa olevan yrityksen järjestelmän tilan raa’an rehellisesti. Tutkimme muun muassa teknisen velan tilanteen, selvittäen mahdolliset tekniset sekä liiketoiminnalliset pullonkaulat ja kehityskohteet. Näin saat selkeän kuvan siitä, missä mennään ja mihin suuntaan ohjelmiston jatkokehityksessä on järkevää edetä. Kerromme myös jos yrityksesi järjestelmä on tullut tiensä päähän ja on kustannustehokkaampaa toteuttaa uusi ohjelmisto.

Ota yhteyttä

Ohjelmistot vaativat jatkuvaa ylläpitoa ja kehitystä

Ohjelmistot vaativat jatkuvaa ylläpitoa ja kehitystä, jotta ne pysyvät kilpailukykyisinä ja vastaavat organisaation ja käyttäjien tarpeisiin muuttuvassa teknologisessa ympäristössä. Halutessasi auditointiprosessissa otetaan huomioon myös liiketoimintakulma, jossa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti järjestelmän vaikutuksia liiketoimintaan. Tämä tarjoaa mahdollisuuden tunnistaa tehokkuutta parantavia keinoja, jotka voivat liittyä järjestelmän käyttöön, rakenteeseen, toimintalogiikkaan tai käyttöliittymiin.

Auditoinnissa käymme läpi niin tärkeät kuin vähemmän kriittiset päivitystarpeet, joiden arvioinnin pohjalta voidaan muodostaa kokonaisvaltainen kuva ohjelmiston nykytilasta. Näin varmistetaan, että voidaan toteuttaa suunnitelma, jossa järjestelmä vastaa yrityksen tarpeisiin sekä nykyhetkessä että pitkällä aikavälillä. Ohjelmiston auditointi on prosessi, joka tarjoaa kattavan kuvan myös teknisen velan tilanteesta. Usein yritykset huomaavat, että ajan myötä teknistä velkaa on kertynyt huomaamatta, jolloin ohjelmiston auditointi tarjoaa selkeän lähtökohdan myös tämän tilanteen selvittämiseksi.

Teknisen velan kertyminen on saattanut johtaa huonolaatuiseen koodiin, vanhentuneisiin teknologioihin ja turvallisuusriskien lisääntymiseen. Tekninen velka hidastaa ohjelmiston tai sovelluksen käyttöä sekä kehitystä ja voi aiheuttaa ongelmia ja kustannuksia pitkällä aikavälillä. Kokonaisuudessaan ohjelmistoauditointi auttaa havaitsemaan teknistä velkaa ja varmistamaan, että sovelluksesi kehittyy kestävällä pohjalla. Tämä edistää pitkällä aikavälillä sovelluksen suorituskykyä, turvallisuutta ja ylläpidettävyyttä, mikä puolestaan tukee liiketoimintatavoitteiden saavuttamista.

Lue myös: Säästätkö yrityksesi hengiltä? Ohjelmistojen kehityksessä säästäminen luo teknistä velkaa

Ohjelmiston auditoinnin osa-alueet

Auditoinnin sisältö sovitetaan aina organisaation tarpeiden mukaiseksi, näitä voivat olla esimerkiksi:

 • Koodin laatu: Auditoinnin avulla voidaan tunnistaa sovelluksen tekniset ongelmat, kuten suorituskyvyn heikkoudet, tietoturvariskit ja ohjelmointikielen vanhentuneet teknikat. Näiden ongelmien tunnistaminen varhaisessa vaiheessa auttaa ehkäisemään suurempia ongelmia ja mahdollisia tietoturvauhkia tulevaisuudessa.
 • Tekninen velka: Auditoinnissa tarkastellaan myös teknistä velkaa ja sen vaikutusta sovelluksen kokonaislaatuun. Tämä sisältää esimerkiksi koodin laadun arvioinnin, vanhentuneiden teknologioiden tunnistamisen ja tietoturvahaavoittuvuuksien seulonnan. Näiden tekijöiden tunnistaminen auttaa suunnittelemaan ja priorisoimaan tarvittavat korjaukset ja parannukset.
 • Käyttäjäkokemus ja käytettävyys: Auditoinnissa tarkastellaan halutessanne sovelluksen käyttäjäkokemusta ja käytettävyyttä. On tärkeää varmistaa, että sovellus tarjoaa positiivisen ja saumattoman käyttökokemuksen kaikille käyttäjilleen riippumatta siitä, millä laitteella tai alustalla he sitä käyttävät.
 • Arvon tuotto: Halutessasi auditointiprosessissa otetaan huomioon myös liiketoimintakulma, jossa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti järjestelmän vaikutuksia liiketoimintaan. Tämä tarjoaa mahdollisuuden tunnistaa tehokkuutta parantavia keinoja, jotka voivat liittyä järjestelmän käyttöön, rakenteeseen, toimintalogiikkaan tai käyttöliittymiin.

Tulokset ja raportointi

Auditoinnin tuloksena saat kattavan raportin, joka sisältää yksityiskohtaiset havainnot ja suositukset parannustoimenpiteistä. Tämä raportti toimii hyödyllisenä pohjana ohjelmiston kehitykselle tulevaisuudessa.

Auditoinnin jälkeen tarjoamme kattavat parannusehdotukset ja jatkokehityssuunnitelman. Olipa kyseessä sitten uusien ominaisuuksien lisääminen, teknisen infrastruktuurin päivittäminen tai käyttökokemuksen parantaminen, autamme sinua viemään yrityksesi ohjelmiston seuraavalle tasolle.

Ohjelmistoauditoinnin hinta

Ohjelmistoauditointimme hinta on alk. 4000 € (alv 0 %). Hinta määräytyy ohjelmiston monimutkaisuuden ja tarkistettavien osa-alueiden mukaan. Auditoinnin sisältö suunnitellaan aina organisaation tarpeiden mukaiseksi.

Milloin suosittelemme ohjelmiston ulkopuolista auditointia?

Suosittelemme suorittamaan ohjelmiston auditoinnin, kun:

 • Ohjelmisto ei enää vastaa nykyisiin liiketoiminnan tarpeisiin.
 • Tarvitaan jatkokehitystä esimerkiksi integraatioiden muodossa.
 • Ohjelmistoa ei ole päivitetty pitkään aikaan ja se vaatii uusia ratkaisuja.
 • Ohjelmiston suorituskyky on hidastunut.
 • Ohjelmisto on altistunut tietovuodolle tai muille turvallisuusriskeille.
 • Ohjelmisto ei toimi kunnolla, eikä sisäinen tiimisi pysty tunnistamaan ongelmaa.
 • On tunnistettu tarve vähentää tuotteen ylläpitokustannuksia.
 • Sisäiseltä tiimiltä puuttuu aikaa ja asiantuntemusta perusteellisen ohjelmistoauditoinnin suorittamiseen.
 • Ennen uuden ohjelmiston käyttöönottoa, haluat puolueettoman ulkopuolisen auditoinnin.
 • Suunnittelet ohjelmistotuotteen ostamista tai myyntiä.

Ryhdytäänkö töihin?

Olipa tarpeesi kohteena uuden sovelluksen kehitys tai valmiin ohjelmiston jatkokehitys, me tarjoamme avuksesi osaamista ja näkemystä. Kehitämme digitaalisia palveluja, jotka auttavat lisäämään asiakkaidemme kilpailukykyä. Konseptointi, määrittely, suunnittelu, toteutus ja ylläpito – me hoidamme ohjelmistokehitysprojektin koko elinkaaren asiakastamme kuunnellen.

Meillä on kokemusta, näkemystä ja syvällistä osaamista erilaisista ohjelmistoista jo toistakymmentä vuotta. Kun yrityksesi järjestelmät ovat ammattilaisten käsissä varmistetaan, että ohjelmistosi pysyvät kilpailukykyisenä, turvallisena ja käyttäjäystävällisenä pitkällä aikavälillä. Ota siis rohkeasti yhteyttä, niin autamme sinua arvioimaan ja kehittämään organisaatiosi järjestelmiä oikeaan suuntaan!

Ota yhteyttä

  Käsittelemme tietojasi tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.