Tietosuojaseloste

Tutustu Hurja Solutions Oy:n henkilötietojen käsittelyyn ja evästeiden periaatteisiin. Hurja Solutions Oy käsittelee henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Hurja Solutions Oy varaa itselleen oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa.

Hyväksyt tämän tietosuojaselosteen käyttämällä www.hurja.fi tai www.rekry.hurja.fi -verkkosivustoa, käyttämällä Hurja Solutions Oy:n toimittamia palveluita ja täyttämällä yhteydenottolomakeen sivustolla www.hurja.fi tai www.rekry.hurja.fi, käyttämällä chat-palvelua tai tilaamalla uutiskirjeen.

Hurja Solutions Oy kerää käyttäjästä tietoja kun käyttäjä käyttää Hurja Solutions Oy:n verkkosivustoa www.hurja.fi, käyttää sivustolla olevaa yhteydenottolomaketta, chat-palvelua tai tilaa uutiskirjeen, lähettää sähköpostitse yhteydenoton Hurja Solutions Oy:lle tai ostaa Hurja Solutionsin toimittamia palveluita (asiakassuhde).

Asiakassuhteen syntyessä keräämme vähintään seuraavat tiedot: yrityksen nimi (jos yritysasiakas), ja y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mahdolliset markkinointiluvat ja suostumukset. Lisäksi keräämme myös muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten asiakkaan tilaushistoria ja palvelun käyttöhistoria. Hurja Solutions Oy:n markkinointirekisteriin (sähköpostilistalle) on mahdollista rekisteröityä pelkällä sähköpostiosoitteella.

Kun käyttäjä vierailee Hurja Solutions Oy:n verkkosivustolla, käyttäjän tietokone lähettää automaattisesti tiettyjä teknisiä ja muita tietoja (esim. IP-osoite, selaintyyppi ja tieto siitä, mitä kautta käyttäjä tuli sivustolle). Hurja Solutions Oy kerää myös evästeiden avulla tietoja siitä, miten käyttäjä käyttää sivustoa. Tarkempaa tietoa evästeiden käytöstä on tämän tietosuojaselosteen Evästeet -osiossa.

Tietosuojaseloste
Laatimispäivä 23.4.2018, muokattu 22.7.2021, voimassa toistaiseksi.

Rekisterinpitäjä       

Hurja Solutions Oy
Käsityökatu 43, 70100 Kuopio
p. 0290 031 113
info@hurja.fiYhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jarno Airaksinen
jarno.airaksinen@hurja.fi
0445467899

Rekisterin nimi
Hurja Solutions Oy:n markkinointi- ja sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Hurja Solutions Oy:n sidosryhmäyhteistyö, asiakassuhteen hoitaminen, käyttäjätunnusten ylläpitäminen, käyttäjien tunnistaminen, palveluiden tarjoaminen ja toimittaminen, laskutus, rekrytointi, Hurja Solutions Oy:n liiketoiminnan, verkkosivuston ja palveluiden kehittäminen, suunnitteleminen ja analysointi, yhteydenottopyyntöihin vastaaminen sekä markkinointi.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan henkilön itse ilmoittamia, tai yleisesti saatavilla olevista julkisista lähteistä koostettuja ja henkilön työtehtäviin olennaisesti liittyviä tietoja, kuten:
– etu- ja sukunimi
– yritys/organisaatio
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– yrityksen osoite
– mahdolliset asiakkuuteen tai yhteydenottoihin liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan

  • yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä sekä muista julkisista lähteistä
  • henkilön itse verkkosivustolla www.hurja.fi ja www.rekry.hurja.fi luovuttamista tiedoista
  • henkilön muutoin antamista tiedoista ja suostumuksesta suoramarkkinointiin


Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Hurja Solutions Oy ei luovuta markkinointi- ja sidosryhmärekisterin tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Markkinointi- ja sidosryhmärekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman oikeudellista perustetta. Osa palveluntarjoajistamme sijaitsee Euroopan talousalueen ulkopuolella ja henkilötietoja saatetaan siirtää heille, tietosuojaselosteessa mainituissa tarkoituksissa. Siirtäessämme henkilötietoja käytämme tarvittavia sopimuksellisia suojatoimia (esim. Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita).

Rekisterin suojauksen perusteet

  • Rekisteri on sähköinen ja sen tiedot ovat Suomessa sijaitsevassa palvelinkeskuksessa sijaitsevassa CRM-järjestelmässä. Henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina.
  • Rekisterinpitäjän sekä sen käyttämien tietojärjestelmäkumppanien tietoverkot ja laitteistot on suojattu palomuurilla ja riittävillä teknisillä tietosuojaratkaisuilla.
  • Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti alan yleisten käytäntöjen mukaisesti ja niitä pääsevät katsomaan vain siihen työtehtäviensä vuoksi oikeutetut Hurja Solutions Oy:n työntekijät.
  • Järjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsy on rajoitettu. Käyttäjän tunnistaminen tapahtuu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
  • Rekisterin tietoja käsitellään Hurja Solutions Oy:ssä vain sellaisten henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan käsittely kuuluu.

Tietojen säilyttäminen
Hurja Solutions Oy ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietojen päivittäminen
Henkilö voi koska tahansa pyytää tietojensa päivittämistä lähettämällä siitä sähköisesti viestiä rekisterinpitäjälle.

Kielto-oikeus
Henkilöllä on koska tahansa oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti, ja pyynnön yhteydessä on todistettava oma henkilöllisyys. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Oikeus tiedon oikaisemiseen, poistamiseen tai käsittelyn rajoittamiseen
Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö on tehtävä rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen
Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä sähköpostilla rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön, joka on mainittu tämän tietosuojaselostaan alussa.

Evästeet
Hurja Solutions Oy käyttää evästeitä (cookies) verkkosivuillaan www.hurja.fi, jotta se voisi tarjota parhaan mahdollisen käyttökokemuksen verkkosivustonsa kävijöille. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat Hurja Solutions Oy:lle tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoa. Hurja Solutions Oy saattaa hyödyntää evästeitä palveluidensa ja verkkosivustonsa kehittämiseksi, verkkosivustonsa käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa Hurja Solutions Oy:n verkkosivuston www.hurja.fi ja www.rekry.hurja.fi toimivuutta.

Google Analytics, Google Ads ja Google Tag Manager -evästeet
Verkkosivuilla käytetään Google Analytics -palvelua, joka on Googlen verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics käyttää evästeitä tekstitiedoissaan, Google Ads -mainospalvelua ja Google Tag Manageria tagien hallinnoimiseen. Nämä evästeet tallennetaan tietokoneellesi, mikä mahdollistaa sivuston tagien käyttöanalyysin, kohdennetun mainonnan ja tagien hallinnan. Evästeiden antama tieto sivuston käytöstä (vain IP-osoite, joka on tehty tunnistamattomaksi) lähetetään ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Niissä tapauksissa, joissa Google siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle, on tietojen siirtämisen oikeusperuste EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield –järjestely.

Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen sivuston käyttöä, raportoimalla käyttötiheydestä ja internetin käyttöön liittyvistä palveluista. Voit lukea tarkemmin Google Analyticsin tietosuojapolitiikasta osoitteesta https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi. Voit estää evästeiden tallentumisen internetselaimesi asetuksilla. Tällöin et kuitenkaan voi käyttää sivustomme kaikkia toimintoja. Jos käytät sivustoa, Google saa kerätä tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Mikäli et halua jakaa tietoa sivuston käytöstä Google Analytics –palvelulle, voit myös ladata erillisen lisäosan selaimeesi. Lisäosa on ladattavissa Googlen sivuilla.

Sivustolla on käytössä Facebook Inc. -yhtiön Facebook Pixel -eväste, jonka avulla voimme kohdentaa Facebook ja Instagram-mainontaa sivustollamme vierailleille ja seurata mainonnan tuloksia. Hurja Solutions Oy ei kuitenkaan itse pysty yksilöimään sivustolla vierailleita käyttäjiä. Facebookin tietosuojapolitiikka löytyy osoitteesta: https://www.facebook.com/policy.php

Hurja Solutions Oy käyttää Hubspotin on asiakkuudenhallinta- ja markkinoinnin automaatio työkalua. Hubspot käyttää evästeitä käyttäjän identiteetin tunnistamiseen sekä selaushistorian seuraamiseen. Lisää Hubspotin evästepolitiikka löytyy osoitteesta: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Hurja Solutions Oy käyttää verkkosivustollaan Hotjar-analytiikkaohjelmaa, jota avulla saatuja tietoja sivuston käytöstä hyödynnetään konversio-optimointiin. Hotjar käyttää tähän evästeitä, joiden avulla tieto tallentuu www.hotjar.comiin. Hotjar Ltd:n tietosuojapolitiikka löytyy osoitteesta: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Muut
Hurja Solutions Oy käyttää verkkosivustollaan Tidion ja WhatsAppin tarjoamaa chat -palvelua. Chat -palvelun tarkoituksena on tarjota käyttäjille lisätietoa Hurjasta ja yhdistää verkkosivuston käyttäjät Hurja Solutions Oy:n asiakaspalveluun. Tätä varten keräämme käyttäjän sähköpostiosoitteen, jonka luovuttaminen chat -palvelussa on vapaaehtoista. Chat -palvelussa kerätyt tiedot käyttäjästä ja keskusteluista tallennetaan Tidion tai WhatsAppin palvelimille. Tidion ja WhatsAppin tietosuojapolitiikka löytyvät osoitteesta: https://www.tidio.com/privacy-policy/ ja https://www.whatsapp.com/legal/updates/privacy-policy/

Uutiskirjeiden lähettämisessä Hurja Solutions Oy käyttää Mailchimp -sähköpostipalvelua. Tilaamalla uutiskirjeen asiakas hyväksyy antamiensa tietojen käsittelyn Hurja Solutions Oy:n toteuttamassa sähköpostimarkkinoinnissa. Mailchimpin tietosuojapolitiikka on esitelty: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Hurja Solutions Oy tekee asiakkaille ja verkkosivuston kävijöille kyselyjä Zeffi -työkalun avulla. Zeffillä kerättyjä tietoja käytetään Hurja Solutions Oy:n rekrytointiin, toiminnan kehittämiseen, ja asiakaspalvelun tarpeisiin. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Zeffin tietoturvapolitiikka on osoitteessa: https://www.zef.fi/fi/tietosuoja-ja-kayttoehdot