Design

Suunnittelemme brändisi digitaaliset palvelut sekä toimiviksi että näyttäviksi hurjalla design-osaamisella. Erottuva design nostaa yrityksesi verkkosivut, sovellukset sekä erilaiset koulutus-, myynti-, ja mainosmateriaalit uudelle tasolle!

Mobiiliapplikaatio, verkkopohjainen sovellus, ohjelmisto tai verkkosivu — visuaalinen ilme on osa käyttäjäkokemusta ja antaa ensivaikutelman yrityksen tai palvelun brändistä. Visuaaliset tekijät vaikuttavat omalta osaltaan myös sivuston tai ohjelmiston tuottavuuteen ja määritettyjen tavoitteiden saavuttamiseen.

Hurjalla me huolehdimme toimivuuden lisäksi siitä, että yrityksesi visuaalinen ilme sopii erilaisiin päätelaitteisiin ja käyttötilanteisiin, sekä tarvittaessa jopa printtimateriaaleihin — saavuttavuusvaatimuksia unohtamatta. Autamme sinua myös erottumaan kilpailijoista muun muassa visuaalisilla ja interaktiivisilla AR-sisällöillä

Ota yhteyttä
hurja_icons_2023__design

Käyttäjäkokemuksesta toimivaan käyttöliittymään ja prototyyppeihin

Otamme käyttäjäkokemuksen (UX) ja käyttöliittymän (UI) suunnittelussa aina huomioon kohderyhmäkohtaiset tavoitteet ja rakennamme loppukäyttäjää miellyttävän kokemuksen. Yksilöllisellä käyttäjäkokemuksella ja tyylikkäällä ulkoasulla vaikutetaan muun muassa yrityksen palveluiden laatumielikuvaan sekä määritettyjen markkinoinnillisten ja kaupallisten tavoitteiden saavuttamiseen myös pidemmällä aikavälillä.

Teemme UX- ja UI-suunnittelua palveluiden käyttäjien tarpeet huomioiden ja luomme visuaalisia ilmeitä vahvalla ammattitaidolla, asiakasta kuunnellen. Toteutamme käyttöliittymät joko valmiin graafisen ohjeistuksen pohjalta tai räätälöimme yrityksesi ilmeen mukaisen kokonaisuuden vahvalla ammattitaidolla. Teemme sovitun tasoisia prototyyppejä ja koekappaleita mm. osana ohjelmisto-, mobiilisovellus- ja verkkosivuprojekteja. Tuotamme myynnin ja markkinoinnin tueksi myös digitaalista AR-sisältöä, joka hämmästyttää aitoudellaan ja elämyksellisyydellään.

Toimivaa ja kaunista designia

Rakennamme halutessasi palvelumuotoilun avulla kanssasi selkeän ja kattavan suunnitelman digitaalisen palvelun toteuttamiselle, ottaen huomioon projektin vaatimukset, edellytykset ja resurssit. Suunnitteluprosessin aikana varmistut, että valmis palvelu vastaa loppukäyttäjän tarpeisiin ja tuottaa asiakkaillesi juuri oikeanlaisia kokemuksia. UX-suunnittelussa digitaalisen palvelun rakenne ja logiikka suunnitellaan yrityksesi tavoitteiden mukaan niin, että lopputuote tarjoaa intuitiivisen ja selkeän ratkaisun käyttäjän ongelmaan. UI-suunnittelussa verkkosivuston tai ohjelmiston käyttöliittymä suunnitellaan vastaamaan toivottua käyttäjäkokemusta.

Visuaalisen ilmeen muotoilussa tärkeitä osa-alueita ovat värien ja graafisien elementtien lisäksi myös typografia. Suunnittelussa tuleekin huomioida visuaalisesta näkökulmasta yrityksen brändi, hyvät UI-suunnittelun käytännöt sekä aktiivinen ja miellyttävä vuorovaikutus loppukäyttäjän kanssa. On myös tärkeää, että visuaalinen ilme lisää luottamusta ja viestii oikeanlaista viestiä. Esimerkiksi pankkipalveluiden visuaalinen ilme on hyvä pitää asiallisena kun taas vaikkapa lapsille tarkoitetulla sivustolla voidaan olla huomattavasti leikillisempiä. Me otamme huomioon kokonaisuuden, jolloin luodaan sekä toimivaa että kaunista designia!

Graafisen suunnittelun palvelut

Graafinen suunnittelu on osa visuaalista ilmettä ja tukee UX- ja UI-suunnittelua. Graafisen suunnittelun avulla tarjoamme yrityksesi ilmeeseen sopivat elementit (mm. logot, ikonit) hyödynnettäviksi käyttöliittymässä ja soveltuvin osin myös muissa materiaaleissa. Ammattilaisen toteuttama graafinen suunnittelu takaa, että tuotteen ulkoasu vastaa yrityksesi tarpeita ja toiveita. Hurjalta saat halutessasi myös yrityksesi ilmeeseen sopivat digi- ja painotuotteet.

Kun tarvitset digitaalisten palveluiden kehittämiseen kumppanin, jolta löytyy sekä tekninen että visuaalinen osaaminen, ota yhteyttä!

Ota yhteyttä

    Käsittelemme tietojasi tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.