Saavutettavuusauditointi

Saavutettavuusauditointi antaa sinulle tarkat tiedot sivuston tai muun verkkopalvelun saavutettavuuden tämänhetkisestä tilasta ja kuinka saavutettavuutta voidaan lähteä kehittämään.

Digipalvelulaki velvoittaa viranomaisia, julkisoikeudellisia laitoksia ja osaa järjestöistä tekemään verkkopalveluistaan eli verkkosivustoista, mobiilisovelluksista ja muista sovelluksista saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Saavutettavat verkkopalvelut ovat kuitenkin kaikkien etu, joten vaatimukset kannattaa huomioida vaikka ei lain piiriin kuuluisikaan.

Digipalvelulaki ja saavutettavuus turvaa kaikille palveluiden käyttäjille samanlaiset mahdollisuudet hyödyntää digitaalisia palveluita. Kun digitaalinen palvelu toteutetaan saavutettavuusvaatimukset huomioiden, tehostat liiketoimintaasi tarjoamalla miellyttävän käyttökokemuksen kaikenlaisille käyttäjille. Saavutettavat verkkosivut ja muut -palvelut tukevat yhdenvertaisuutta ja ovat kilpailuetu, jolla voit laajentaa markkinaosuuttasi!

Saavutettavuusauditoinnin osa-alueet

Saavutettavat verkkopalvelut ovat helppokäyttöiset ja selkeät ja niitä voi esimerkiksi lukea erilaisilla ruudunlukuohjelmilla. Saavutettavuusauditoinnilla selvitämme, kuinka hyvin sivustosi vastaa tällä hetkellä WCAG 2.1 A- ja AA-tason kriteereihin tai halutessasi voimme laajentaa testausta koskemaa myös AAA-tason kriteerejä. Kansainvälisen World Wide Web -konsortion eli W3C:n kehittämillä WCAG-ohjeilla turvataan ennen kaikkea se, että palvelun tekniset ratkaisut ja toiminnallisuudet on toteutettu saavutettavuuden kannalta hyviä käytäntöjä noudattaen.

Saavutettavuuden arviointi on jaettu kolmeen osaan:

 • Käyttöliittymän helppokäyttöisyyden ja selkeyden arviointi
  • Ulkoasun värimaailma, kontrastit ja tekstin koko sopivat erilaisille käyttäjäryhmille
  • Navigointi on helppoa ja sisältöä voi selata näppäimistöä tai osoitinlaitetta käyttäen
 • Palvelun teknisen toteutuksen arviointi
  • Toiminnallisuudet toimivat erilaisilla käyttäjillä ja laitteistoilla
  • Linkit, lomakkeet ja asiakirjat ovat saavutettavia
 • Sisällön ymmärrettävyyden arviointi
  • Verkkosivuston sisältö on ymmärrettävää ja selkeää
  • Sisältöä voi lukea erilaisten lukulaitteiden avulla

Saavutettavuustestaus ja saavutettavuusarviointi

Digipalvelulaki ja EU:n saavutettavuusdirektiivi linjaavat, että jokaisen lain piiriin kuuluvan organisaation tulee toteuttaa verkkosivustolleen tai muulle palvelulle saavutettavuusarviointi ja saavutettavuusseloste. Lisäksi saavutettavuusseloste on julkaistava palvelussa.

Hurjan saavutettavuusauditointi sisältää testauksen, jossa selvitämme kuinka hyvin sivustosi vastaa tällä hetkellä WCAG 2.1 A- ja AA-tason kriteereihin. Saavutettavuustestauksen sivustolle suoritamme manuaali- ja automaatiotestauksena.

Lue lisää saavutettavuudesta blogitekstistämme: Saavutettavuus on digitaalisen palvelun lähtökohta.

Raportointi ja saavutettavuusseloste

Auditoinnin tulokset antavat sinulle kattavat tiedot, missä osa-alueissa sivuston saavutettavuudessa on kehitettävää ja ehdotukset niiden korjaamiseksi. Saavutettavuusauditoinnin jälkeen voit lähteä toteuttamaan toimenpiteitä joko oman verkkopalvelusi kehittäjän tai Hurjan ammattilaisten kanssa.

Laadimme halutessasi raportin pohjalta lisäksi lain määrämän saavutettavusselosteen palvelussasi julkaistavaksi. Saavutettavuusselosteessa kuvaamme digipalvelusi saavutettavuuden tilan ja siinä esiintyvät mahdolliset poikkeamat sekä sen, kuinka käyttäjät voivat antaa saavutettavuuspalautetta. Käymme lisäksi auditoinnin tulokset läpi kanssasi henkilökohtaisesti. Auditoinnin jälkeen olemme apunasi myös saavutettavuusmääräysten täyttämisessä!

Saavutettavuusauditoinnin hinta

Saavutettavuusauditointimme hinta on alk. 640 € (alv. 0 %). Hinta määräytyy sivuston laajuuden mukaan. Saavutettavuuden mahdollinen optimointi määräytyy laajuuden ja tehtävien toimenpiteiden mukaan.

Saavutettavat verkkosivut ja -palvelut ovat meidän kaikkien etu

Saavutettavuuskriteerit voivat tuntua monimutkaisilta jos niistä ei ole aiempaa kokemusta. Lisäksi ihan kaikkiin saavutettavuuden kannalta olennaisiin tekijöihin kriteereistä ei edes löydy ohjeistusta. Tästä syystä saavutettavuudesta huolehtiminen kannattaa jättää ammattilaisille.

Hurjalta löytyy laajaa osaamista digipalveluiden kehittämiseen liittyvistä lainalaisuuksista, erityispiirteistä ja parhaista käytännöistä. Meiltä löytyy niin tekninen-, visuaalinen-, kuin sisällöllinen osaaminen, joilla toteutamme asiakkaillemme näyttäviä ja saavutettavia verkkosivuja ja autamme olemassa olevien palveluiden saavutettavuusvaatimusten täyttämisessä.

Ota yhteyttä, niin käydään tarpeesi läpi yhdessä!