Saavutettavuusauditointi

Saavutettavuusauditoinnin avulla saat tarkat tiedot sivuston tai muun verkkopalvelun saavutettavuuden tämänhetkisestä tilasta ja kuinka saavutettavuutta voidaan lähteä kehittämään – ymmärrettävässä muodossa!

Digipalvelulaki velvoittaa viranomaisia, julkisoikeudellisia laitoksia ja osaa järjestöistä tekemään verkkopalveluistaan eli verkkosivustoista, mobiilisovelluksista ja muista sovelluksista saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Saavutettavat verkkopalvelut ovat kuitenkin kaikkien etu, joten vaatimukset kannattaa huomioida vaikka ei lain piiriin kuuluisikaan. Hurjan saavutettavuusauditointi auttaa sinut alkuun!

Digipalvelulaki ja saavutettavuus turvaa kaikille palveluiden käyttäjille samanlaiset mahdollisuudet hyödyntää digitaalisia palveluita. Kun digitaalinen palvelu toteutetaan saavutettavuusvaatimukset huomioiden, tehostat liiketoimintaasi tarjoamalla miellyttävän käyttökokemuksen kaikenlaisille käyttäjille. Saavutettavat verkkosivut ja muut verkkopalvelut tukevat yhdenvertaisuutta ja ovat kilpailuetu, jolla voit laajentaa markkinaosuuttasi!

Ota yhteyttä

Saavutettavuus ja saavutettavuusarviointi

Digipalvelulaki ja EU:n saavutettavuusdirektiivi linjaavat, että jokaisen lain piiriin kuuluvan organisaation tulee toteuttaa verkkosivustolleen tai muulle palvelulle saavutettavuusarviointi ja saavutettavuusseloste. Saavutettavuusseloste on julkaistava palvelussa. Hurjan saavutettavuusauditointi sisältää kattavan saavutettavuuden testauksen, jossa selvitämme kuinka hyvin sivustosi vastaa tällä hetkellä WCAG 2.2 A- ja AA-tason kriteereihin.

Meillä saavutettavuusauditointi sisältää aina sekä automaatiotestausta että manuaalitestausta. Manuaalitestauksessa Hurjan saavutettavuustestaaja käy järjestelmällisesti läpi näkymät ja kriteerit sekä arvioi ovatko saavutettavuuteen vaikuttavat tekijät riittäviä vai puutteellisia, sillä kone ei pysty tunnistamaan aivan kaikkia puutteita.

Lue lisää saavutettavuudesta blogiteksteistämme: Saavutettavuus on digitaalisen palvelun lähtökohta, Uudet verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG 2.2) on julkaistu ja Saavutettavuustestaus käytännössä.

Lataa saavutettavuusopas avuksesi!

Saavutettavuusauditoinnin osa-alueet

Saavutettavat verkkopalvelut ovat helppokäyttöiset ja selkeät ja niitä voi esimerkiksi lukea erilaisilla ruudunlukuohjelmilla. Saavutettavuusauditoinnilla selvitämme, kuinka hyvin sivustosi vastaa tällä hetkellä WCAG 2.2 A- ja AA-tason kriteereihin tai halutessasi voimme laajentaa saavutettavuusauditointia koskemaan myös AAA-tason kriteerejä. Kansainvälisen World Wide Web -konsortion eli W3C:n kehittämillä WCAG-ohjeilla turvataan ennen kaikkea se, että palvelun tekniset ratkaisut ja toiminnallisuudet on toteutettu saavutettavuuden kannalta hyviä käytäntöjä noudattaen.

Saavutettavuusauditointi on jaettu kolmeen osaan:

 • Käyttöliittymän helppokäyttöisyyden ja selkeyden arviointi
  • Ulkoasun värimaailma, kontrastit ja tekstin koko sopivat erilaisille käyttäjäryhmille
  • Navigointi on helppoa ja sisältöä voi selata näppäimistöä tai osoitinlaitetta käyttäen
 • Palvelun teknisen toteutuksen arviointi
  • Toiminnallisuudet toimivat erilaisilla käyttäjillä ja laitteistoilla
  • Linkit, lomakkeet ja asiakirjat ovat saavutettavia
 • Sisällön ymmärrettävyyden arviointi
  • Verkkosivuston sisältö on ymmärrettävää ja selkeää
  • Sisältöä voi lukea erilaisten lukulaitteiden avulla

Raportointi ja saavutettavuusseloste

Saavutettavuusauditoinnin tulokset antavat sinulle kattavat tiedot, missä osa-alueissa sivuston saavutettavuudessa on kehitettävää ja ehdotukset niiden korjaamiseksi. Saavutettavuusauditoinnin jälkeen voit lähteä toteuttamaan toimenpiteitä joko oman verkkopalvelusi kehittäjän tai Hurjan ammattilaisten kanssa.

Laadimme halutessasi raportin pohjalta lisäksi lain määrämän saavutettavusselosteen palvelussasi julkaistavaksi. Saavutettavuusselosteessa kuvaamme digipalvelusi saavutettavuuden tilan ja siinä esiintyvät mahdolliset poikkeamat sekä sen, kuinka käyttäjät voivat antaa saavutettavuuspalautetta. Käymme lisäksi auditoinnin tulokset läpi kanssasi henkilökohtaisesti ja saat käyttöösi kaikki auditoinnin dokumentit. Saavutettavuusauditoinnin jälkeen olemme apunasi myös saavutettavuusmääräysten täyttämisessä!

Saavutettavuusauditoinnin hinta

Saavutettavuusauditointimme hinta on alk. 712 € (alv. 0 %). Hinta määräytyy sivuston laajuuden mukaan. Saavutettavuuden mahdollinen optimointi määräytyy laajuuden ja tehtävien toimenpiteiden mukaan.

Saavutettavat verkkosivut ja -palvelut ovat meidän kaikkien etu

Saavutettavuuskriteerit voivat tuntua monimutkaisilta jos niistä ei ole aiempaa kokemusta. Lisäksi ihan kaikkiin saavutettavuuden kannalta olennaisiin tekijöihin kriteereistä ei edes löydy ohjeistusta. Tästä syystä saavutettavuuden testaus ja saavutettavuudesta huolehtiminen kannattaa jättää ammattilaisille.

Hurjalta löytyy laajaa osaamista digipalveluiden kehittämiseen liittyvistä lainalaisuuksista, erityispiirteistä ja parhaista käytännöistä. Meiltä löytyy tekninen, visuaalinen sekä sisällöllinen osaaminen, joilla toteutamme asiakkaillemme näyttäviä ja saavutettavia verkkosivuja ja autamme olemassa olevien palveluiden saavutettavuusvaatimusten täyttämisessä. Saavutettavuusauditointi auttaa alkuun matkalla kohti yhdenvertaisempaa internetiä!

Ota yhteyttä, niin käydään tarpeesi läpi yhdessä!

Ota yhteyttä

  Käsittelemme tietojasi tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.