Saavutettavuustestaus käytännössä – kohti saavutettavaa käyttökokemusta

Julkaistu 5.5.2023 | Päivitetty 19.4.2024

Haluatko tehostaa liiketoimintaasi ja tarjota toimivan käyttökokemuksen kaikille käyttäjille? Verkkopalveluissa saavutettavuus on siihen ratkaisu! Tässä blogitekstissä kerromme, miten meillä Hurjalla saavutettavuustestaus käytännössä etenee ja mitä se sisältää. Saavutettavuustestausta voidaan tehdä useammassa eri laajuudessa.

Saavutettavuusauditointiin sisältyvä testaus on laaja ja kattava ja se toteutetaan tyypillisesti julkaisun jälkeen. Saavutettavuusauditointi sisältää myös kattavat dokumentit, jotka ovat saavutettavuusraportti, virallinen saavutettavuusseloste ja tiivistelmä saavutettavuusraportista.

Asiakkaan toivoessa toteutamme myös suppeampaa saavutettavuustestausta kehitystyön yhteydessä ennen palvelun julkaisua. Dokumentointi toteutetaan tällöin vain kehittäjille suunnatun teknisen dokumentin muodossa, jonka pohjalta puutteita korjataan kehitystyön yhteydessä.

Saavutettavat verkkosivut ja mobiilisovellukset tukevat yhdenvertaisuutta ja antavat sinulle kilpailuedun, joka voi auttaa laajentamaan markkinaosuuttasi. Hurjan toteuttaman saavutettavuustestauksen avulla pääset alkuun verkkopalvelusi saavutettavuusvaatimuksien täyttämisessä.

Kun puutteet on selvitetty ja korjattu, tarjoat kaikille käyttäjille samanlaiset mahdollisuudet hyödyntää digitaalisia palveluitasi, etkä menetä turhaan potentiaalisia asiakkaita.

Saavutettavuustestaus ja puutteiden korjaaminen parantaa käytettävyyttä kaikille käyttäjille

Saavutettavuus on tärkeää teille, meille, yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Ikääntymisen myötä saavutettavuusasiat tulevat myös meille jokaiselle ajankohtaiseksi ennemmin tai myöhemmin. WCAG-kriteerit jaetaan kolmeen tasoon A-, AA- ja AAA-tason kriteereihin. AAA-tason kriteerit ovat tiukimmat, joten ne mahdollistavat saavutettavuuden mahdollisimman laajalle joukolle eri tavalla toimintarajoitteisia henkilöitä. AAA-taso ei kuitenkaan ole kaikkien digitaalisten palveluiden tavoitetaso ja digipalvelulaki velvoittaa siihen vain viranomaisia, julkisoikeudellisia laitoksia ja osaa järjestöistä.

Saavutettava verkkopalvelu on tehty vastaamaan WCAG 2.2 A-, AA- tai AAA-tason kriteereihin. Kansainvälisen World Wide Web -konsortion eli W3C:n kehittämillä WCAG-ohjeilla turvataan ennen kaikkea se, että palvelun tekniset ratkaisut ja toiminnallisuudet on toteutettu saavutettavuuden kannalta hyviä käytäntöjä noudattaen. Hurjalla saavutettavuusauditointiin kuuluvassa testauksessa käydään sivu/näkymä kerrallaan läpi kaikki halutun tason mukaiset saavutettavuuskriteerit.

Lue myös: Saavutettavuus on digitaalisen palvelun lähtökohta ja Uudet verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG 2.2) on julkaistu

Saavutettavuustestauksen aloittaminen

Auditointiin kuuluva saavutettavuustestaus aloitetaan yhteisellä aloituspalaverilla, jossa esittäydytään puolin ja toisin, vastataan sinua mietityttäviin kysymyksiin, sovitaan aloituspäivämäärä sekä käydään läpi, miten projekti etenee ja millaisia dokumentteja asiakkaanamme saat itsellesi saavutettavuusauditoinnin päätteeksi.

Yleensä jo työmäärää arvioitaessa päätetään, mitkä sivut/näkymät auditoidaan. Testattavaksi valitaan erilaisia toistuvia sivupohjia sekä kaikki olennaiset prosessit (esim. ostaminen), jotta kaikki tulee varmasti testattua. Myös ladattavat tiedostot auditoidaan, sillä myös näiden tulee olla saavutettavia (esim. PDF-tiedostot, PowerPoint-esitykset, ladattavat liput ja kuitit).

Kattavassa auditointiin kuuluvassa saavutettavuustestauksessa on myös tärkeää, että näkymiä ja toiminnallisuuksia tarkastellaan kirjautumisen takaa esim. profiilit ja ostohistoriat, sillä toisinaan sisäänkirjautuneilla käyttäjillä on enemmän toimintoja käytössään kuin kirjautumattomilla. Asiakkaaltamme tarvitsemme vain käyttäjätunnukset testausta varten, jotta pystymme tarkastelemaan esim. sivuston ostohistoriaa ilman, että auditoijan tarvitsee ostaa mitään. Tarkoituksena on varmistaa, että testauksesta saadaan mahdollisimman kattava.

Kokeile maksutonta verkkosivujen kuntotestiä!

Saavutettavuustestauksessa tarvitaan automaatiotestausta ja manuaalitestausta

Saavutettavuustestaus sisältää automaatiotestausta ja manuaalista testausta sovitun laajuuden mukaisesti.

Automaatiotestaus tarkoittaa sitä, että ohjelma tekee tarkastuksen. Tyypillisesti automaatiotestejä tehdään muutamia erilaisia, koska ohjelmat ovat erikoistuneet hieman erilaisiin asioihin esimerkiksi jollain ohjelmilla auditoidaan pelkästään PDF-tiedostoja. Monipuolisilla testaustyökaluilla saadaan mahdollisimman monia saavutettavuudessa ilmenneitä puutteita selville.

Automaatiotestauksessa tarkistetaan muun muassa:

 • palvelun rakenne
 • alt-attribuuttien olemassaolo
 • labelit
 • aria-merkinnät

Automaatiotestit eivät kuitenkaan pysty tunnistamaan aivan kaikkia puutteita, eivätkä ne pysty tarkistamaan esim. onko videoilla riittävät tekstivastineet tai ovatko virheilmoitukset tarpeeksi selkeitä käyttäjille, vaan tällaiset asiat on aina ihmisen arvioitava. Esimerkiksi Chromen Lighthouse saattaa antaa hyvät tulokset saavutettavuustestistä, mutta tulokset eivät kuitenkaan kerro koko totuutta saavutettavuuden tilasta.

Saavutettavuusauditointiin kuuluvassa manuaalitestauksessa Hurjan saavutettavuustestaaja käy järjestelmällisesti läpi näkymät ja kriteerit sekä arvioi ovatko saavutettavuuteen vaikuttavat tekijät riittäviä vai puutteellisia.

Manuaalitestaukseen kuuluu muun muassa:

 • näppäimistötestaus
 • sivuston läpikäynti ruudunlukijalla
 • kontrastien tarkempi tarkistaminen
 • alt-tekstien sisällön arvioiminen
 • etenemisen loogisuuden testaaminen
 • lomakkeiden tarkistaminen
 • virheilmoitusten tarkistaminen

Kun teemme auditointia, palvelua testataan myös useammalla selaimella ja kehittäjän työkalujen avulla. Työpöytäversion lisäksi tarkistetaan myös mobiililaitteella sovelluksen mobiiliversion toimivuus ja responsiivisuus. Kaikkia virheitä ei näe päällepäin ja usein saavutettavuustestauksessa etenkin ruudunlukijalla löytääkin monia virheitä, jotka muuten jäisivät helposti huomaamatta.

Saavutettavuustestauksen aikana löydetyt puutteet kirjataan raporttiin kriteerikohtaisesti. Saavutettavuustestauksessa havaitut puutteet ja korjausehdotukset kirjataan raporttiin kuvakaappausten ja koodiesimerkkien avulla, ja raporttiin lisätään linkit lähteisiin tarkempaa tietoa varten. Hurjan tai asiakkaan kehittäjät voivat myöhemmin näiden ohjeiden avulla helposti korjata löydetyt puutteet saavutettavuudessa.

Kun taas tehdään suppeampaa saavutettavuustestausta kehitystyön yhteydessä, voidaan esimerkiksi vain testata kehitettävän palvelun kriittisimmät toiminnot, päänäkymät ja muutama tärkein käyttäjäpolku. Tämä ei kuitenkaan ole varsinainen auditointi, eikä tällöin myöskään raportoida kaikista valitun saavutettavuustason kriteereistä, vain puutteet ainoastaan välitetään kehittäjille korjattaviksi.

Auditointiin kuuluva loppupalaveri ja tulokset

Auditoinnin lopuksi pidetään yhteinen palaveri saavutettavuustestauksen tuloksista. Raportit saattavat olla hyvinkin pitkiä, joten asioiden läpikäymisen helpottamiseksi raportista tehdään tiivistelmä diaesityksenä, jolloin tulosten käsittely ja niistä keskustelu on vaivattomampaa.

Palaverin jälkeen asiakkaanamme saat kaikki dokumentit käyttöösi, kuten raportit, saavutettavuusselosteet ja tiivistelmät, jotka auttavat korjaamaan palveluiden löydetyt puutteet ja havainnollistavat palvelun saavutettavuuden senhetkisen tilanteen. Jokaisesta auditoidusta tuotteesta tehdään oma raporttinsa helpottamaan puutteiden korjaamista. Puutteet kategorisoidaan käytön estäviin, merkittäviin ja vähäisiin haittoihin, ja jokaisesta annetaan vähintään yksi konkreettinen esimerkki.

Jos siis suunnitelmissasi on digitaalinen palvelu, jossa myös saavutettavuus on huomioitu, otamme jo alusta lähtien huomioon tämän tärkeän näkökulman ja sisällytämme saavutettavuustestauksen kehitystyöhön. Mikäli taas olemassa oleva palvelusi kaipaa kehitystä saavutettavuuden saralla, aloitamme matkan saavutettavuusauditoinnilla, jonka avulla kartoitamme nykyisen saavutettavuustilanteen ja ehdotamme keinoja sen parantamiseksi. Kokeneet ammattilaisemme voivat myös korjata mahdolliset saavutettavuuspuutteet tarpeidesi mukaisesti.

Älä epäröi ottaa yhteyttä! Saavutettavuus turvaa tulevaisuuden, jossa jokaisella on mahdollisuus hyödyntää digitaalisia palveluita esteettömästi!

Lataa saavutettavuusopas

Jätä yhteydenottopyyntö