Verkkosivu-uudistus – tavoitelähtöinen verkkosivujen suunnittelu

Julkaistu 28.2.2023 | Päivitetty 6.6.2024

Onnistuneessa verkkosivu-uudistuksessa aloitetaan verkkosivujen suunnittelu aina yrityksen tavoitteista.

Yrityksen verkkosivut ovat sen digitaalisen näkyvyyden perusta ja niiden tehtävä on tukea liiketoiminnallisia tavoitteita. Kasvu, kannattavuus ja kilpailukyky ovat keskeisiä tavoitteita, ja useimmiten verkkosivujen tarkoituksena on edistää myyntiä. Poikkeuksena ovat yhdistykset ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, joilla on omat erityiset tavoitteensa.

Miten verkkosivut käytännössä edistävät tavoitteita riippuu bisneksestä. Onnistuneilla verkkosivuilla oikeat kävijät löytävät etsimänsä ja suorittavat yrityksen toivomat toimenpiteet, kuten ostot tai yhteydenotot. Verkkokauppojen uudistuksissa keskitytään usein sivuston myyvemmäksi tekemiseen ostojen lisäämiseksi. Jos myynti ei tapahdu suoraan sivustolla, suunnittelun painopiste on yhteydenottojen helpottamisessa. Digitaalisessa maailmassa näitä tavoitteita kutsutaan konversioiksi.

Mutta oli niin tai näin, verkkosivu-uudistuksessa onnistumiseen tarvitaan aina ymmärrystä myös kohderyhmän tarpeista. Tässä blogissa jaamme parhaat vinkkimme ja käytännön esimerkit, jotka auttavat sinua saavuttamaan parempia tuloksia verkossa!

Verkkosivujen suunnittelussa tavoitteet ja kohderyhmä ovat keskiössä

Tavoitelähtöinen verkkosivujen suunnittelu lähtee liikkeelle tavoitteiden asetannasta ja kohderyhmästä. Hyvä verkkosivusto vastaa asiakkaasi kysymyksiin, ratkaisee heidän ongelmansa ja rakentuu heitä kiinnostavan sisällön ympärille. Tästä syystä verkkosivu-uudistusta aloittaessa palautetaan mieleen verkkosivuston ensisijainen tavoite ja käännetään katse kohderyhmään. Miksi sivustoni on olemassa? Ketä haluan tavoittaa? Mitä tietoa voin tarjota heille, että saan heidät tulemaan sivustolleni? Miten saan kävijät vakuutettua ottamaan yhteyttä tai ostamaan sivustoltani?

Aseta verkkosivustolle mitattavat tavoitteet

Tavoitteiden asettamisesta ei kuitenkaan ole hyötyä, jos niitä ei pysty oikeasti mittaamaan. Voit hyödyntää tavoitteiden asettamiseen esimerkiksi SMART-menetelmää (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).

 • Specific (Täsmällinen)
  • Eli esimerkiksi jos sinulla ei ole verkkokauppaa, vaan sivustosi tavoite on liidien generoiminen, määrittelet ensin, mikä on liidi. Liidi voi olla vaikkapa se verkkosivuiltasi tullut yhteydenotto. Verkkosivu-uudistuksessa tavoitteesi tässä tilanteessa on siis todennäköisesti liidien määrän kasvattaminen.
 • Measurable (Mitattava)
  • Entä ovatko yhteydenotot verkkosivuilta mitattavia? Kyllä, ja voit toki pitää liidien määrästä kirjanpitoa vaikka Excelissä, mutta pidemmän päälle tämä käy raskaaksi hallita. Järkevämpää on seurata verkkosivuston liikennettä web-analytiikkatyökalulla, kuten Google Analyticsilla tai vaihtoehtoisesti vaikkapa Matomolla. Tällöin saat selville liidien määrän lisäksi myös mm. mistä kanavista liidit tulevat sekä muuta hyödyllistä tietoa markkinoinnin ja myynnin kehittämistä varten.
 • Achievable (Saavutettavissa)
  • Kun tavoitteesi verkkosivu-uudistukselle on liidien määrän kasvattaminen, kannattaa miettiä myös, kuinka suuri kasvu on mahdollista?
 • Relevant
  • Jos yritys tekee yhteydenotoista kauppaa, on tavoite liidien määrän kasvattaminen tietysti myös liiketoiminnallisesti relevantti.
 • Time-Bound (Aikataulutettu)
  • Minkä ajan kuluessa asetettu tavoite voidaan ja aiotaan saavuttaa? Jos sivustolla ei ole ollut käytössä web-analytiikkaa, on tätä erittäin vaikeaa arvioida, kun ei ole tiedossa, kuinka paljon ja mistä lähteistä liidit ovat aiemmin tulleet. Joka tapauksessa jos verkkosivujen suunnittelussa ei huomioida hakukonenäkökulmaa, ei ainakaan maksuttoman liikenteen kasvamiseen uudistuksen jälkeen kannata luottaa liikaa.

Jos haaveissasi on kasvattaa sivuston hakukonenäkyvyyttä, kannattaa verkkosivu-uudistus aloittaa vanhan sivuston SEO-auditoinnilla, johon sisältyy mm. hakusanatutkimus. Esimerkiksi ns. käänteisen hakusanatutkimuksen avulla voidaan huolehtia mm. siitä, että uudistuksen yhteydessä varmasti säilytetään jo toimivat liikennettä tuovat sisällöt, eikä vahingossakaan vahingoiteta sivuston nykyistä hakukonenäkyvyyttä.

Verkkosivujen sisältösuunnitelma ja sisällöntuotanto

Verkkosivujen suunnittelun tärkeyttä ei voi korostaa tarpeeksi. Erityisesti laajemmissa verkkosivuprojekteissa suunnitteluvaiheessa kannattaa tehdä sisältösuunnitelma, jonka pohjalta muodostetaan rautalankamalli käyttäjäkokemussuunnittelun (UX-suunnittelu) aikana. Suunnitelmaan sisällytetään vähintään sivukartta tarvittavista sivuista, kuvista, teksteistä, kielikäännöksistä, ladattavista materiaaleista ja niin edelleen. Yrityksesi verkkosivujen sisältösuunnitelman avulla pystytään rautalankamallia suunnitellessa huomioimaan kaikki tarvittavat sisällöt ja saadaan mahdollinen työlista sisällöntuotantoa varten puuttuvien sisältöjen osalta.

Sisällöntuotanto on olennainen osa verkkosivuprojektia, sillä kaikkein tärkeintä sivuston kehittämisessä on ajatella käyttäjiä. Sivustolta tulee löytyä sisältöä, jota asiakkaasi tarvitsevat ostoprosessissa etenemiseen ja sivuston tulee palvella käyttäjiä niin, että tarvittavat tiedot löytyvät sieltä helposti ja nopeasti. Lisäksi Googlen algoritmit suosivat sivuja, joilta käyttäjät löytävät informatiivisimman sisällön, joten myöskään hyvä hakukonenäkyvyys ei ole mahdollista ilman laadukasta sisältöä.

Verkkosivuprojekteissa sisällöntuotanto on valitettavasti usein myös juuri se vaihe, jonka työmäärä aliarvioidaan – ja koko projekti saattaa jämähtää tähän kohtaan, jos sisällöntuotanto on täysin asiakkaan vastuulla. Hurjalla olemme apunasi oman osaamisemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa myös tässä osa-alueessa! Sisällöntuotanto voi olla yrityksen tarpeisiin tuotettujen verkkosivutekstien kirjoittamista ja lisäksi tekstimuotoista tarinaa voidaan täydentää kuvilla ja muilla visuaalisilla elementeillä.

Verkkosivujen suunnittelu: rakenne

Verkkosivuprojektin yksi tärkeistä vaiheista on myös sen rakenteen suunnittelu, sillä jokaisen sivuston tärkeimpiä ominaisuuksia on käytettävyys. Rakenteen suunnittelu kuuluu UX/UI-suunnittelijan tontille. UX- ja UI-suunnittelussa varmistetaan, että käyttöliittymän graafinen ilme on sekä visuaalisesti että teknisesti toimiva ja se täyttää sille asetetut tavoitteet. Rakenteen tulee tukea tavoitteiden toteutumista, eli viestin on oltava esimerkiksi selkeä “Ota yhteyttä”, ilman ylimääräisiä klikkauksia tai huomiota herpaannuttavia toiminnallisuuksia.

Sivustolla täytyy lisäksi olla helppo navigoida ja sieltä tulee löytyä juuri se, mitä potentiaaliset asiakkaasi etsivät ja tarvitsevat. Tärkeimpien sivujen tulisi aina löytyä mahdollisimman vähillä klikkauksissa. Myös rakenteen suunnittelussa tulee siis aina lähteä liikkeelle asiakkaan eikä organisaation tarpeista. Voit verkkosivujen suunnittelussa kuvitella kävijän matkan sivustollasi polkuna pääsivuilla, joka haarautuu pienempiin polkuihin, eli alasivuihin.

Alustavasti rakennetta voi suunnitella esimerkiksi Google Sheetsissa, mutta lopullinen rakenteen suunnittelu kannattaa jättää UX/UI-suunnittelijalle, jolla on paras tietotaito käyttäjäkokemuksen ja käyttöliittymän toimivimmista käytännöistä. UX- ja UI-suunnittelu lomittuvat toisiinsa ja kulkevat verkkosivuston näkökulmasta käsi kädessä. Käytännössä työtä tehdään yhtä aikaa sekä käyttäjäkokemuksen muotoilun, että käyttöliittymäsuunnittelun puolella. Hurjalla UX/UI-suunnittelijalta löytyy aina graafinen tietotaito ja web-kehityksen osaaminen. Tällä tavalla varmistetaan se, että käyttöliittymän graafinen ilme on sekä visuaalisesti että teknisesti toimiva ja verkkosivut täyttävät niille asetetut tavoitteet.

Kokeile maksutonta verkkosivujen kuntotestiä!

Julkaisujärjestelmän valinta

Uusia verkkosivuja suunniteltaessa kannattaa ottaa myös tarkkaan syyniin julkaisujärjestelmän valinta. Yleensä on varmempi vaihtoehto valita sellainen järjestelmä, joka on yleisesti käytössä, kuin joku tuntematon alusta. Suomessa suosituimmat verkkosivualustat ovat WordPress, Drupal, Liferay ja Episerver. Suosituille ja yleisesti käytössä oleville julkaisujärjestelmille löytyy useita tekijöitä, joten et esimerkiksi ole tulevaisuudessa sidottu alussa toteutukseen valitsemaasi palveluntarjoajaan. Julkaisujärjestelmän valintaa tehdessä kannattaa myös varmistaa, että alusta on helppokäyttöinen ja jatkossa sinun on myös itse mahdollista tehdä helposti muutoksia, etkä tässäkään asiassa ole täysin riippuvainen ulkopuolisesta avusta. Ota valinnassa huomioon myös skaalautuvuus ja mahdolliset integraatiot.

Meillä Hurjalla työkalunamme on pääosin avoimen lähdekoodin WordPress-verkkosivualusta. WordPress sivujen avulla voidaan taata yrityksellesi laadukas verkkosivujen toteutus unohtamatta nykypäivän ulkonäkö-, käytettävyys- ja saavutettavuusvaatimuksia. Toki tarvittaessa käytämme työssämme myös muita teknologioita ja hyväksi havaittuja avoimen lähdekoodin ratkaisuja. WordPress on suosittu avoimen lähdekoodin www-julkaisujärjestelmä, jota päivitetään ja kehitetään jatkuvasti. Tämä tekee WordPressistä modernin, tietoturvallisen ja luotettavan alustan, jota käyttävät myös useat maailmankuulut suuret yritykset. Lue lisää: Miten me Hurjalla teemme toimivat WordPress-kotisivut yritykselle?

Yleensä toteutamme verkkosivustot perinteisellä toteutustavalla, jossa backend ja frontend ovat yhdessä järjestelmässä (WP), mutta teemme myös nyt pinnalla olevia headless-toteutuksia. Esimerkiksi jos sivusto halutaan tehdä optimaalinen suorituskyky tähtäimessä. Tällöin backend ja frontend rakennetaan toisistaan irrallisia ja ne viestivät keskenään API:en kautta. Frontend koodataan esimerkiksi Reactilla ja sisällönhallintajärjestelmä (CMS) voi olla vaikka WordPress tai Contentful.

Me autamme sinua onnistumaan verkkosivu-uudistuksessa

Verkkosivujen suunnittelu on monimutkainen prosessi, joka kannattaa tehdä huolella. Tässä oli muutamia vinkkejä avuksesi verkkosivu-uudistuksessa onnistumiseen. Hurjalle me autamme sinua suunnittelemaan ja toteuttamaan verkkosivu-uudistuksen, joka vastaa tavoitteisiisi niin toiminnallisuuksien kuin visuaalisen ilmeen osalta. Kun siis tarvitset uudet verkkosivut tai nykyiset sivusi kaipaavat päivitystä, ota meihin yhteyttä!

Lataa verkkosivuopas

Jätä yhteydenottopyyntö