Integraatiot

Sujuvampaa tiedonsiirtoa! Helpotamme integraatioilla yrityksesi tietojen saatavuutta sekä liikkumista eri ohjelmistojen ja järjestelmien välillä.

Taustalla toimivien järjestelmien keskinäinen tiedonsiirto on arjen keskellä avainasemassa – etenkin prosessien sujuvuuden kannalta.

Integraation hyödyt

Yritysten tarvitsemat tiedot voivat sijaita useissa ohjelmistoissa ja järjestelmissä. Integraatioiden avulla tietoja voidaan siirtää järjestelmästä toiseen tai tuoda helpommin käyttäjien saataville.

Monet ohjelmistot ja järjestelmät sisältävät rajapintoja, joiden kautta dataa voidaan kuljettaa toisiin kohteisiin. Integraatioprojekteissa hyödynnetään näitä valmiita rajapintoja, tai tarvittaessa rakennetaan puuttuvat rajapinnat, joiden avulla dataa voidaan siirtää turvallisesti ja luotettavasti järjestelmien välillä.

Järjestelmien välisten integraatioiden avulla säästetään kustannuksia ja vähennetään toistuvia manuaalisia työtehtäviä. Myös virheiden määrä vähenee tiedon kulkiessa automaattisesti eri järjestelmien välillä. Saumattomasti liikkuva data auttaa myös esimerkiksi asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan kehittämisessä, koska eri järjestelmissä sijaitsevaa tietoa voidaan yhdistellä ja hyödyntää vapaammin.

Esimerkkejä toteuttamistamme integraatioista

Integraatioissa kannattaa hyödyntää markkinoiden parhaita alakohtaisia järjestelmiä ja ulkoistaa yrityksen toimintoja soveltuvin osin. Esimerkiksi jokaisen toimijan ei ole järkevää teettää omaa ohjelmistoa työajanseurantaan tai laskutukseen, vaan ennemmin hyödyntää valmiita tuotteita ja systeemi-integraatioita.

Tuttu esimerkki integraatiosta on verkkokauppaintegraatio, jossa tiedonsiirron automatisointi tehdään verkkokauppojen varastonhallinta- ja laskutusjärjestelmien välillä.

Tyypillistä on myös, että esimerkiksi markkinointi ja myynti operoivat eri järjestelmissä ja näin asiakasdata ei välttämättä ole molempien osastojen käytettävissä. CRM-integraatio markkinoinnin automaatiojärjestelmään tuo asiakasdatan myynnin käytettäväksi ja mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen.

Muita toteuttamiamme integraatiokohteita ovat:

  • Julkaisujärjestelmät, esim. WordPress / Drupal
  • Sähköpostimarkkinoinnin työkalut, esim. MailChimp
  • Eri CRM-ratkaisut
  • SMS-gatewayt
  • Eri maksuvälittäjät
  • Tunnistautumisjärjestelmät
  • Verohallinnon järjestelmät
  • Taloushallinnon järjestelmät, esim. Procountor, Netvisor, Ropo24
  • Verkkokauppojen varastonhallinta- ja laskutusjärjestelmät

Käyttämiämme teknologioita ovat mm. REST, GraphQL, WSDL/SOAP ja SFTP.

 

Helpottaisiko integraatio yrityksesi arkea? Ota yhteyttä, jutellaan lisää!