Integraatiot

Sujuvampaa tiedonsiirtoa! Helpotamme integraatioilla yrityksesi tietojen saatavuutta sekä liikkumista eri ohjelmistojen ja järjestelmien välillä.

Taustalla toimivien järjestelmien keskinäinen tiedonsiirto on arjen keskellä avainasemassa prosessien sujuvuuden kannalta, mutta myös yrityksen kehityksen mahdollistamisessa. Nykyisessä digitalisoituneessa yhteiskunnassa datalla on aina vain suurempi rooli. Integraatioissa ei siis ole kysymys pelkästään järjestelmien liittämisestä toisiinsa, vaan liiketoimintaprosessien automatisoinnista sekä uuden liiketoiminnan kehittämisestä.

Ota yhteyttä

Integraation hyödyt

Yritysten tarvitsemat tiedot voivat sijaita useissa ohjelmistoissa ja järjestelmissä. Integraatioiden avulla tietoja voidaan siirtää järjestelmästä toiseen tai tuoda helpommin käyttäjien saataville.

Monet ohjelmistot ja järjestelmät sisältävät rajapintoja, joiden kautta dataa voidaan kuljettaa toisiin kohteisiin. Integraatioprojekteissa hyödynnetään näitä valmiita rajapintoja, tai tarvittaessa rakennetaan puuttuvat rajapinnat, joiden avulla dataa voidaan siirtää turvallisesti ja luotettavasti järjestelmien välillä.

Järjestelmien välisten integraatioiden avulla säästetään kustannuksia ja vähennetään toistuvia manuaalisia työtehtäviä. Myös virheiden määrä vähenee tiedon kulkiessa automaattisesti eri järjestelmien välillä. Saumattomasti liikkuva data auttaa myös esimerkiksi asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan kehittämisessä, koska eri järjestelmissä sijaitsevaa tietoa voidaan yhdistellä ja hyödyntää vapaammin. Lue myös Ohjelmiston integraatio – miksi integroida ja kuinka onnistua?

Esimerkkejä toteuttamistamme integraatioista

Integraatioissa kannattaa hyödyntää markkinoiden parhaita alakohtaisia järjestelmiä ja ulkoistaa yrityksen toimintoja soveltuvin osin. Esimerkiksi jokaisen toimijan ei ole järkevää teettää omaa ohjelmistoa työajanseurantaan tai laskutukseen, vaan ennemmin hyödyntää valmiita tuotteita ja systeemi-integraatioita.

Tuttu esimerkki integraatiosta on verkkokauppaintegraatio, jossa tiedonsiirron automatisointi tehdään verkkokauppojen varastonhallinta- ja laskutusjärjestelmien välillä.

Tyypillistä on myös, että esimerkiksi markkinointi ja myynti operoivat eri järjestelmissä ja näin asiakasdata ei välttämättä ole molempien osastojen käytettävissä. CRM-integraatio markkinoinnin automaatiojärjestelmään tuo asiakasdatan myynnin käytettäväksi ja mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen.

Muita toteuttamiamme integraatiokohteita ovat muun muassa:

 • Julkaisujärjestelmät, esim. WordPress / Drupal
 • Toiminnanohjausjärjestelmät, esim. Severa
 • Sähköpostimarkkinoinnin työkalut, esim. MailChimp
 • Eri CRM-ratkaisut ja markkinoinnin automaatiotyökalut, esim. HubSpot
 • SMS-gatewayt
 • Eri maksuvälittäjät, esim. Checkout/Paytrail, Nets-maksurajapinnat (korttimaksut)
 • Tunnistautumisjärjestelmät
 • Verohallinnon järjestelmät
 • Traficomin järjestelmät
 • Taloushallinnon järjestelmät, esim. Procountor, Netvisor, Fennoa, Ropo24, Talenom, Fennoa
 • Verkkokauppojen varastonhallinta- ja laskutusjärjestelmät
 • Viestintä- ja yhteistyöalustat, esim. Microsoft Teams
 • Googlen rajapinnat
 • Nettix-rajapinnat
 • Datan prosessointi-integraatiot, esim. tekstitysten poltto videokuvaan, video/ääni tiedostojen prosessointi toiseen muotoon
 • Sähköiset oppimisympäristöt, esim. Google Classroom, itslearning
 • Muita integraatioprojekteissamme käytettyjä datalähteitä: FMI-rajapinnat, Fingrid Datahub, Jamix, Konefutur, Betsson, TorneoPal, Tampuuri

Käyttämiämme teknologioita ovat mm. REST, GraphQL, WSDL/SOAP ja SFTP.

Helpottaisiko integraatio yrityksesi arkea? Ota yhteyttä, jutellaan lisää!

Ota yhteyttä