Spine-älytyömaajärjestelmä – alihankintakumppanuudesta lisätehoja omaan sovelluskehitykseen

TSR-ELSITE Oy tarjoaa työmaavalaistuksen ja -sähköistyksen ratkaisuja rakennusalan ammattilaisille. Yrityksen kautta on saatavissa parhaat työmaan valaistus-, sähköistys- ja lämmitysratkaisut ammattilaiselta ammattilaiselle. Kalustoratkaisuja on saatavilla konevuokraamojen, jälleenmyyjien ja tukkureiden kautta sekä projektimyynnistä suoraan kohteeseen. Tuotevalikoima kattaa laajasti työmaan kaikki valaistus-, sähköistys- ja lämmitystarpeet.

“Yhteistyötä on jatkettu lähes vuoden ajan ja sitä on suunniteltu jatkettavaksi vielä pitkälle tulevaisuuteen, ja helppohan yhteistyötä on jatkaa sillä tulostakin on syntynyt. Spine-sovelluksesta on saatu kehitettyä Hurjan kanssa käyttäjäystävällinen, varmatoiminen ja tehokas kokonaisuus, jonka potentiaali on saatu käyttöön 2023 vuoden syksyllä TSR-ELSITE Oy:n kanssa tapahtuneen yrityskaupan myötä mm. Belgiassa, Ruotsissa ja tietysti Suomessa. Järjestelmää tullaan jatkossa laajentamaan uusilla ominaisuuksilla ja siksipä yhteistyö Hurjan kanssa näyttää valoisalle.”

Aki Lukkarinen, Product Specialist of Spine solutions, TSR-ELSITE Oy

Käytetyt teknologiat:

  • Express.js
  • TypeScript
  • React

Tarve lisäresursseille vahvistamaan sisäistä tiimiä jatkokehityksessä

TSR-ELSITE lähti toteuttamaan vuonna 2021 energianvalvontaratkaisua pohjautuen sähköasennusliikkeen osaamiseen. Kyseinen innovaatio mahdollistaa sähkökeskuksen muuttumisen yhteyspisteeksi langattomille antureille, jotka tukevat mm. olosuhdevalvontaa. Tällaisille laitteille on kysyntää erityisesti työmailla, tapahtumissa ja muissa ympäristöissä, joissa valvonta on haastavaa. Spine-nimen valinta järjestelmälle heijastaa sen roolia energiaintensiivisen kuorman hallitsijana, sen toimiessa koko projektin tietoliikenteen selkärankana. Hurjan ja TSR-ELSITEn alihankintayhteistyö alkoi 2023, kun TSR-ELSITE oli saanut järjestelmän laitteiston kehityksen tuotantovalmiuteen, ja he tarvitsivat tässä vaiheessa sovelluskehitykseen lisäresursseja vahvistamaan yrityksen omaa sisäistä tiimiä jatkokehityksessä.

Spine-älytyömaajärjestelmä mobiili-mockup käyttöliittymästä.

Mikä on Spine-älytyömaajärjestelmä?

Spine on sähkökeskuksiin integroitava laite, jonka päätehtävänä on kerätä dataa monipuolisesti esimerkiksi läpikulkevasta jännitteestä ja sähkövirrasta. Spinen mobiiliyhteys mahdollistaa myös lähialueen Bluetooth-laitteiden kommunikaation järjestelmän kanssa, mikä laajentaa sen käyttömahdollisuuksia entisestään.

Spine asennetaan sähkökeskuksen rinnalle tai sisään ja se on suunniteltu käytettäväksi erityisesti työmailla. Sen avulla käyttäjät voivat seurata eri keskusten kuormitusta ja tehdä tarvittavia tasauksia tehokkaasti ajantasaisen tiedon pohjalta. Lisäksi Spinen keräämän datan avulla käyttäjät voivat valvoa työmaiden sähköverkkoa reaaliajassa ja hyödyntää sitä erilaisten integraatioiden avulla. Näiden integraatioiden avulla voidaan tarkasti laskea esimerkiksi sähkönkäytön kustannuksia ja CO2-päästöjä.

Toimivaa alihankintayhteistyötä

Alihankintakumppanuus Hurjan kanssa on tuonut lisätehoja TSR-ELSITEn omaan tuotekehitykseen ja Spine-sovelluksen kehitys on edennyt tehokkaasti lisäresurssien ja Hurjan tarjoaman asiantuntemuksen avulla, kun TSR-ELSITE pystyy ketterästi hyödyntämään Hurjan osaamista ja kapasiteettia sovelluskehityksen edistämiseksi. Yhteistyön päätavoite on tukea TSR-ELSITEn tiimiä Spine-sovelluksen kehityksessä asetettujen tavoitteiden ja aikataulujen saavuttamisessa. Samalla varmistetaan korkealaatuinen työ sekä innovatiivisten ratkaisujen toteuttaminen monimuotoistamalla tiimiä.

Hurja on avustanut TSR-ELSITEä full stack -kehityksessä ja suunnittelutyössä, mikä on auttanut heitä saavuttamaan projektin tavoitteet tavoitellussa aikataulussa. Hurjan kokemus ja osaaminen alalta ovat rikastuttaneet TSR-ELSITEn omaa kehitystyötä, tuoneet uusia näkökulmia ja ideoita sekä auttaneet innovatiivisten ratkaisujen syntymisessä. Hurja on tarjonnut aktiivista tukea tuotekehitykseen yhteistyön alusta lähtien.

Kaavio Spine-älytyömaajärjestelmästän käyttöliittymässä.

Tehty työ on kattanut full stack -kehitystä sekä erilaisia määrittely- ja suunnittelutehtäviä. Yhteistyössä on kehitetty muun muassa integraatioita Fingridin, ENTSO-E:n ja Onomonodon rajapintoihin. Projekti on edennyt suunnitellusti, ja osatavoitteita on saavutettu kehitystyössä suunnitelmien mukaan. Tällä hetkellä panostetaan erityisesti sovelluksen tietoturvapuolen kehittämiseen ja taustajärjestelmän refaktorointiin pienempiin ja skaalautuviin mikropalveluihin.

Hurjan kehittäjät ovat olleet osa TSR-ELISTEn sisäistä tiimiä ja osallistuneet normaalisti sisäisiin sovelluksen kehittämiseen liittyviin palavereihin, mikä on auttanut hallitsemaan projektin etenemistä ja varmistamaan selkeän viestinnän kaikkien osapuolten välillä. Yhteistyö on tuonut TSR-ELSITElle etuja niin teknisen kehityksen, innovaatioiden syntymisen kuin projektinhallinnan näkökulmasta.

Olemme Hurjalla ylpeitä siitä, että saamme olla mukana tukemassa TSR-ELSITEn menestyksellistä Spine-sovelluksen kehitystyötä!

Etsitkö ohjelmistokehitykseen alihankintakumppania? Meillä on tarjota sinulle laaja kokemus, vahva näkemys ja innovatiivisia ratkaisuja. Olemme luotettava ja joustava kumppani, jonka kanssa yhteistyö sujuu vaivattomasti. Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä!

Jätä yhteydenottopyyntö