UX- ja UI-suunnittelu

Käyttäjäkokemuksen ja käyttöliittymän suunnittelu edellyttää kokemusta ja näkemystä. Me lisäämme yhtälöön vielä vahvan ammattitaitomme sekä kyvyn kuunnella asiakasta.

Käyttäjäkokemus (UX) vaikuttaa mm. ohjelmiston tai verkkopalvelun tuottavuuteen. Miellyttävä ja moniin tilanteisiin mukautuva käyttöliittymä (UI) taas on huipputärkeä asia nykypäivänä, kun erilaisia päätelaitteita ja käyttäjiä on paljon.

Hyvällä UX- ja UI-toteutuksella voi myös päihittää kilpailijoita, koska käyttäjät valitsevat usein sen yrityksen, jonka palveluiden parissa on miellyttävämpää asioida. Mobiiliapplikaatio, verkkopohjainen sovellus, ohjelmisto tai verkkosivu – visuaalinen ilme on osa käyttökokemusta ja vaikuttaa brändiin kohdistuvaan mielikuvaan.

Ota yhteyttä

UI-suunnittelu_hurja_solutions

UX- ja UI-suunnittelussa käyttäjä on keskiössä

Otamme UX- ja UI-suunnittelussa aina huomioon kohderyhmäkohtaiset tavoitteet ja rakennamme loppukäyttäjää miellyttävän kokemuksen. Yksilöllisellä käyttäjäkokemuksella ja tyylikkäällä ulkoasulla vaikutetaan muun muassa yrityksen palveluiden laatumielikuvaan sekä määritettyjen markkinoinnillisten ja kaupallisten tavoitteiden saavuttamiseen myös pidemmällä aikavälillä.

Teemme UX- ja UI-suunnittelua palveluiden käyttäjien tarpeet huomioiden ja luomme visuaalisia ilmeitä vahvalla ammattitaidolla, asiakastamme kuunnellen. Toteutamme käyttöliittymät joko valmiin graafisen ohjeistuksen pohjalta tai räätälöimme yrityksesi ilmeen mukaisen kokonaisuuden omaa ammattitaitoamme hyödyntäen.

UX- ja UI-suunnittelu lomittuvat toisiinsa ja kulkevat verkkosivun tai ohjelmiston näkökulmasta käsi kädessä. Käytännössä työtä tehdään yhtä aikaa sekä käyttäjäkokemuksen muotoilun, että käyttöliittymäsuunnittelun puolella.

lasten_vaalit_hurja_solutions

Käyttäjäkokemus ja käyttöliittymä

UX-suunnittelulla tarkoitetaan käyttäjäkokemuksen suunnittelua. Digitaalisen palvelun rakenne ja logiikka suunnitellaan yrityksesi tavoitteiden mukaan niin, että lopputuote tarjoaa intuitiivisen ja selkeän ratkaisun käyttäjän ongelmaan. Käytännön esimerkkinä voi olla vaikkapa käyttäjäpolkujen kuvaaminen, toiminnallisuuksien logiikan selvittäminen ja suunnitelmat erilaisten tietolähteiden sijainneista. UX-suunnittelu ja siihen liittyvät taustatutkimukset ovat luonteva osa palvelumuotoilua.

UI-suunnittelussa verkkosivuston tai ohjelmiston käyttöliittymä suunnitellaan vastaamaan toivottua käyttäjäkokemusta. Käyttöliittymäsuunnittelussa huomioimme visuaalisesta näkökulmasta mm. yrityksesi brändin, hyvät UI-suunnittelun käytännöt sekä aktiivisen ja miellyttävän vuorovaikutuksen loppukäyttäjän kanssa. Kiinnitämme erityistä huomiota ratkaisun visuaaliseen toimivuuteen, helppokäyttöisyyteen ja saavutettavuuteen.

Rautalankamallit ja prototyypit auttavat hahmottamaan UX- ja UI-suunnitelmat jo ennen toteutusvaihetta ja tekevät ideoista konkretiaa. Rakennamme verkkosivuista tai sovelluksesta rautalankamallin tai prototyypin, joten sinun on helppo osallistua ja kommentoida UX- ja UI-suunnitelmia hyvissä ajoin.

UX- ja UI-suunnittelun esimerkkejä:

  • Kotisivujen ja verkkokauppojen käyttäjäpolut, ilmeet ja layoutit
  • Mobiilisovellusten ja ohjelmistojen käyttöliittymät ja ulkoasut

Visuaalinen ilme ja graafinen suunnittelu

UX- ja UI-suunnittelussa tarvitaan aina myös visuaalista suunnittelua ja graafisia, yrityksen ilmeen mukaisia elementtejä. Toteutamme käyttöliittymät joko valmiisiin määritelmiin sopivina kokonaisuuksina, tai teemme yrityksellesi räätälöidyt, uudet visuaaliset suunnitelmat.

Visuaalinen ilme antaa ensivaikutelman yrityksen tai palvelun brändistä. Se vaikuttaa esimerkiksi sivuston tai ohjelmiston käyttäjäkokemukseen ja määritettyjen tavoitteiden saavuttamiseen. Huolehdimme siitä, että yrityksesi visuaalinen ilme sopii erilaisiiin päätelaitteisiin ja käyttötilanteisiin, sekä tarvittaessa jopa printtimateriaaleihin.

Graafinen suunnittelu on osa visuaalista ilmettä ja tukee UX- ja UI-suunnittelua. Graafisen suunnittelun avulla tarjoamme yrityksesi ilmeeseen sopivat elementit (mm. logot, ikonit) hyödynnettäviksi käyttöliittymässä ja soveltuvin osin myös muissa materiaaleissa. Ammattilaisen toteuttama graafinen suunnittelu takaa, että tuotteen ulkoasu vastaa yrityksesi tarpeita ja toiveita.

Visuaalisen ilmeen ja graafisen suunnittelun esimerkkejä:

  • Verkkosivujen ja ohjelmistojen graafiset elementit (esim. logot, bannerit, ikonit, painikkeet)
  • Yksilölliset sähköisten uutiskirjeiden ulkoasut
  • Yrityksen ilmeeseen sopivat digi- ja painotuotteet

Ota yhteyttä ja käydään tarpeesi läpi tarkemmin!

Ota yhteyttä

    Käsittelemme tietojasi tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.