UX- ja UI-suunnittelu

Käyttäjäkokemuksen ja käyttöliittymän suunnittelu edellyttää kokemusta ja näkemystä. Me lisäämme yhtälöön vielä vahvan ammattitaitomme sekä kyvyn kuunnella asiakasta.

Käyttäjäkokemus (UX) vaikuttaa mm. ohjelmiston tai verkkopalvelun tuottavuuteen. Miellyttävä ja moniin tilanteisiin mukautuva käyttöliittymä (UI) taas on huipputärkeä asia nykypäivänä, kun erilaisia päätelaitteita ja käyttäjiä on paljon.

Hyvällä UX- ja UI-toteutuksella voi myös päihittää kilpailijoita, koska käyttäjät valitsevat usein sen yrityksen, jonka palveluiden parissa on miellyttävämpää asioida. Mobiiliapplikaatio, verkkopohjainen sovellus, ohjelmisto tai verkkosivu — käyttäjäkokemus ja käyttöliittymä vaikuttavat brändiin kohdistuvaan mielikuvaan.

Ota yhteyttä

UX- ja UI-suunnittelussa käyttäjä on keskiössä

UX- ja UI-suunnittelu lomittuvat toisiinsa ja kulkevat verkkosivun tai ohjelmiston näkökulmasta käsi kädessä. Käytännössä työtä tehdään yhtä aikaa sekä käyttäjäkokemuksen muotoilun, että käyttöliittymäsuunnittelun puolella.Teemme käyttäjäkokemuksen (UX) ja käyttöliittymän (UI) suunnittelua aina käyttäjä keskiössä yksinkertainen ja intuitiivisesti käytettävä käyttöliittymä palvelee lopullisia liiketoiminnallisia tavoitteita sitouttamalla käyttäjiä ja ohjaamalla heitä haluttuun tavoitteeseen.

Yksilöllisellä käyttäjäkokemuksella ja tyylikkäällä ulkoasulla vaikutetaan myös muun muassa yrityksen palveluiden laatumielikuvaan sekä määritettyjen markkinoinnillisten ja kaupallisten tavoitteiden saavuttamiseen myös pidemmällä aikavälillä. Toteutamme käyttöliittymät joko valmiin graafisen ohjeistuksen pohjalta tai räätälöimme yrityksesi ilmeen mukaisen kokonaisuuden vahvalla ammattitaidolla.

Käyttäjäkokemus ja käyttöliittymä

UX-suunnittelulla tarkoitetaan käyttäjäkokemuksen suunnittelua. Digitaalisen palvelun rakenne ja logiikka suunnitellaan yrityksesi tavoitteiden mukaan niin, että lopputuote tarjoaa intuitiivisen ja selkeän ratkaisun käyttäjän ongelmaan. Käytännön esimerkkinä voi olla vaikkapa käyttäjäpolkujen kuvaaminen, toiminnallisuuksien logiikan selvittäminen ja suunnitelmat erilaisten tietolähteiden sijainneista. UX-suunnittelu ja siihen liittyvät taustatutkimukset ovat myös osa palvelumuotoilua.

UI-suunnittelussa verkkosivuston tai ohjelmiston käyttöliittymä suunnitellaan vastaamaan toivottua käyttäjäkokemusta. Käyttöliittymäsuunnittelussa huomioimme visuaalisesta näkökulmasta mm. yrityksesi brändin, hyvät UI-suunnittelun käytännöt sekä aktiivisen ja miellyttävän vuorovaikutuksen loppukäyttäjän kanssa. Kiinnitämme erityistä huomiota ratkaisun visuaaliseen toimivuuteen, helppokäyttöisyyteen ja saavutettavuuteen.

Visuaalinen ilme ja graafinen suunnittelu

UX- ja UI-suunnittelussa tarvitaan aina myös visuaalista suunnittelua ja graafisia, yrityksen ilmeen mukaisia elementtejä. Toteutamme käyttöliittymät joko valmiisiin määritelmiin sopivina kokonaisuuksina, tai teemme yrityksellesi räätälöidyt, uudet visuaaliset suunnitelmat.

Graafinen suunnittelu on osa visuaalista ilmettä ja tukee UX- ja UI-suunnittelua. Graafisen suunnittelun avulla tarjoamme yrityksesi ilmeeseen sopivat elementit (mm. logot, ikonit) hyödynnettäviksi käyttöliittymässä ja soveltuvin osin myös muissa materiaaleissa. Ammattilaisen toteuttama graafinen suunnittelu takaa, että tuotteen ulkoasu vastaa yrityksesi tarpeita ja toiveita.

Rautalankamallit ja prototyypit auttavat hahmottamaan UX- ja UI-suunnitelmat jo ennen toteutusvaihetta ja tekevät ideoista konkretiaa. Rakennamme verkkosivuista tai sovelluksesta rautalankamallin tai prototyypin, joten sinun on helppo osallistua ja kommentoida UX- ja UI-suunnitelmia hyvissä ajoin.

UX- ja UI-suunnittelun esimerkkejä:

  • Kotisivujen ja verkkokauppojen käyttäjäpolut, ilmeet ja layoutit
  • Mobiilisovellusten ja ohjelmistojen käyttöliittymät ja ulkoasut

Ota yhteyttä ja käydään tarpeesi läpi tarkemmin!

Asiakastarinat

Lue lisää Turun yliopisto
Lue lisää Allas Sea Pool
Lue lisää Mondex
Lue lisää Piha-Online
Lue lisää Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia
Lue lisää Apetit Oyj
Lue lisää Suomen Sahayrittäjät ry
Lue lisää Kustannusosakeyhtiö Otava

Ota yhteyttä

    Käsittelemme tietojasi tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.