Pitkäaikainen kumppanuus verkkosivujen toteutuksissa ja uudistuksissa

Apetit toimii kasvavilla kasvipohjaisen syömisen markkinoilla. Se valmistaa ja markkinoi vihannes- ja ruokapakasteita sekä kasviöljytuotteita kuluttaja- ja ammattikeittiöasiakkaille sekä teollisuudelle. Lisäksi Apetit toimii aktiivisesti kotimaisilla ja kansainvälisillä viljamarkkinoilla.

Hurja tuntee hyvin projekteihin liittyvät tarpeemme ja ovat jo valmiiksi perillä teknisistä vaatimuksista. Positiivisen aiemman kokemuksen myötä Hurja on luonteva valinta projektiemme toteuttajaksi. Tuotetut sivustot ovat onnistuneita ratkaisuja tarpeisiimme ja visuaalisia raikastuksia ilmeeseemme, minkä lisäksi ne mahdollistavat monipuoliset jatkokehitysmahdollisuudet tulevaisuudessa.

Miika Kemilä, viestintä- ja vastuullisuuspäällikkö, Apetit Oyj
Apetit.com sivuston tuoteryhmälohko, jossa esitellään erilaisia ruokia.

Tarve

Hurja Solutions on Apetitin pitkäaikainen yhteistyökumppani verkkosivujen toteutuksissa ja uudistuksissa. Verkkosivutoteutusten lisäksi olemme toteuttaneet useita erilaisia kampanjasivustoja yhteistyössä mainostoimistojen kanssa Apetitin tuotteiden ympärille.

Apetit.com verkkosivu-uudistus ulkomaan vientiin

Viimeisin yhteinen projektimme Apetitin kanssa oli apetit.com -sivuston uudistus, joka on Apetitin ulkomaan vientiin keskittyvä englanninkielinen sivusto. Sivuston kuvituksessa haluttiin keskittyä aitoihin kasvis-, ruoka- ja fiiliskuviin, koska esimerkiksi private label -asiakkaat ostavat tuotteet Apetitilta, mutta käyttävät omaa brändiään tuotteiden markkinointiin ja myyntiin.

Uudistuksessa haluttiin yksinkertaistaa jo olemassa olevan sivuston rakennetta ja sisältöjä haluttiin selkeyttää, jotta käyttäjät ymmärtävät heti, mikä on sivuston tarkoitus, kenelle se on tarkoitettu ja mitä Apetitin tuoteryhmät ovat. Sivustolla haluttiin tuoda myös vahvasti esiin herneet (arctic peas), koska ne ovat yksi Apetitin tärkeimmistä tuotteista. Uudistuksessa oli myös erittäin tärkeää korostaa vastuullisuutta sekä huomioida responsiivisuus, sillä nykyisin yhä useammat käyttäjät vierailevat sivustolla mobiililaitteella.

Sivuston uuden ulkoasun toivottiin olevan raikas, yksinkertainen, selkeä ja värikäs. Lisäksi sen haluttiin korostavan ammattitaitoisia ihmisiä, kuten esimerkiksi suomalaisia ruuantuottajia. Muita ideoinnissa ja suunnittelussa käytettyjä avainsanoja olivat mm. ilmavuus, kesä, puhtaus, positiivisuus ja herkullisuus. Kuvamaailmassa haluttiin tuoda esille kaunis ja puhdas Suomen luonto, joka kiinnostaa erityisesti ulkomailla pohjoismaisella eksotiikallaan. Kuvamaailmassa oli myös erityisen tärkeää huomioida, että raaka-aineet näyttävät kirkkailta ja aidoilta.

Asiakkaan tärkein toive oli, että ulkoasun täytyy saada aikaan tunne, että vesi herahtaa kielelle!

Apetit.fi laaja verkkosivu-uudistus brändin pääsivustolle

Hurjan aiemmin toteuttanut myös brändin pääsivuston apetit.fi:n. Tällöin uudistuksen aikaan Apetitilla oli neljä eri kohderyhmille suunnattua sivustoa, joiden ylläpito ja hallinta oli myös hajautettu eri paikkoihin. Sivustot haluttiin yhdistää, jotta kaikki tieto löytyisi selkeästi yhdestä osoitteesta ja sivujen hallinta tapahtuisi saman hallintakäyttöliittymän kautta.

Apetit.com -sivuston tuoteosio, jossa esitellään ruokakuvia.

Ratkaisu ja toteutus

Apetit.com verkkosivu-uudistus ulkomaan vientiin

Apetit.com -sivustolle toteutettiin uudessa sivustoratkaisussa ilmeen, rakenteen sekä sisällön päivitys. Projekti alkoi Hurjan päässä uudistettavan sivuston sekä Apetitin muiden sivustojen analysoinnilla ja kehitysehdotusten keräämisellä sivustouudistusta varten. Tämän jälkeen aloituspalaverissa käytiin läpi asiakkaan toiveet ja ajatukset sekä löydetyt kehitysideat. Apetitin tiimi oli hyvin varautunut verkkosivuston uudistukseen, joten he tiesivät tarkkaan mitä halusivat, kuten mikä sisältö on tarpeetonta ja mikä nykyisessä ulkoasussa hiertää. Palaverissa käytiin myös yhdessä läpi asiakkaan liiketoimintaa, kohderyhmiä ja tärkeimpiä tuotteita, mikä auttoi hahmottamaan suunnittelutyön tueksi sivuston sisältöä, rakennetta ja tarkoitusta entistä paremmin.

Palaverin jälkeen Hurjan UI/UX-suunnittelija aloitti sivuston ulkoasusuunnitelman työstämisen. Uuteen ilmeeseen valittiin sopivat kuvat Apetitin omasta kuvapankista. Sivuston ilmettä raikastettiin mm. luopumalla vanhoista tummista kuvista sekä tekstilaatikoista ja valitsemalla niiden tilalle vaaleita kuvia, joiden avulla pystyttiin helposti tuomaan sivustolle oikeanlaista tunnelmaa. Positiivisuutta ja värikkyyttä tuotiin sivustolle kuvien lisäksi myös Apetitin omien brändivärien avulla. Raikkautta sivustolle saatiin myös lisäämällä enemmän ilmavuutta (white space) osioiden väliin sekä hyödyntämällä enemmän valkoista taustoissa. Herkullisuutta pystyttiin helposti korostamaan Apetitin omilla kuvapankkikuvilla, kuten ammattilaisten ottamilla kuvilla raaka-aineista ja valmiista ruuista.

Etusivulla haluttiin lyhyesti esitellä kaikki oleellinen tärkeysjärjestyksessä ja näin varmistaa, että käyttäjät löytävät helposti etsimänsä. Uusia sivuja yksinkertaistettiin huomattavasti, eli poistettiin kaikki turha sisältö, jolloin käyttäjät löytävät nyt mm. myynnin yhteystiedot, tuotekategoriat ja sertifikaatit vaivattomasti. Sivuston ulkoasusuunnitelman ensimmäinen ehdotus lähetettiin asiakkaan tiimille tutustuttavaksi ennen seuraavaa palaveria. Toisessa palaverissa käytiin keskustellen läpi koko suunnitelma ja sisällöt sekä pyydettiin valitsemaan paras tehdyistä ulkoasusuunnitelman vaihtoehdoista.

Apetitilla ihastuttiin suunnitelmaan, joten palaverin jälkeen muokkasimme enää vain vähän sisältöjen asettelua, mutta muuten ulkoasu pysyi samana. Viimeiset muokkaukset hyväksytettiin vielä asiakkaalla, jonka jälkeen sivusto koodattiin kasaan. Kuvia ja tekstisisältöjä päivitettiin koodaustyön aikana sitä mukaan kun asiakkaan tiimi ehti niitä työstää valmiiksi.

Apetit.fi laaja verkkosivu-uudistus brändin pääsivustolle

Vuosia sitten toteutetussa apetit.fi -sivuston uudistuksessa Apetitin kuluttaja-asiakkaiden, ammattilaisasiakkaiden sekä konserniin kuuluvan Avenan sisällöt lisättiin yhden laajan sivuston alle. Koska sisältöä oli paljon, kiinnitettiin suunnittelussa erityistä huomiota siihen, että sivusto ei muutu raskaaksi tai epäselväksi käyttäjän eikä ylläpitäjän näkökulmasta. WordPress-pohjaiseen toteutukseen tehtiin myös useita eri rajapintoja, muun muassa Apetitin tuotetieto- ja reseptipankkeihin. Sivuston sisäisessä haussa käytetään AddSearchin hakutoiminnallisuuksia.

Apetit.com -sivuston ruokakategorioden kuvat.

Hyödyt

Toimiva yhteistyö Apetitin kanssa on jatkunut jo vuosia. Verkkosivutoteutusten lisäksi olemme toteuttaneet useita kampanjasivustoja yhteistyössä mainostoimistojen kanssa yhtiön tuotteiden ympärille. Vuosia jatkuneen yhteistyön vuoksi erilaiset Apetitin muuttuvien tarpeiden mukaiset kehitysprojektit käynnistyvät nopeasti, sillä takana on useita yhteisiä projekteja, joiden ansiosta tunnemme jo toistemme toimintatavat ja kulttuurin.

Huolehdimme myös Apetitin apetit.fi ja apetit.com -sivustojen teknisestä jatkuvasta ylläpidosta. WordPress-huolenpitopalvelun avulla pidämme verkkosivut ja niihin asennetut lisäosat teknisesti ajan tasalla. Erillisten kehitys- ja tuotantoympäristöjen ylläpito takaa myös sujuvan jatkokehityksen Apetitin muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Myös erilaiset pikamuutokset sivustoille onnistuvat kätevästi, kun ylläpitäjinä meillä on sivustojen hallintaan jo valmiiksi pääsy.

Apetit.com -sivustouudistuksessa luotiin asiakkaan toiveiden mukaiset ja oikeaa henkeä viestivät verkkosivut, jotka ovat helppokäyttöiset myös ylläpidon näkökulmasta. Nykyinen ilme on toiveiden mukaisesti raikkaampi, kesäisempi, iloisempi ja herkullisempi. Sisältö tuntuu loogiselta ja oleelliset asiat löytyvät helposti. Apetit.fi -sivuston uudistuksen kohdalla tuotiin taas merkittävää helpotusta sisällönhallintaan verrattuna aiempaan usean sivuston ratkaisuun. Uusi sivusto on myös selkeämpi sekä vähittäiskaupan asiakkaille että ammattilaiskeittiöiden työntekijöille. Integraatiot tietopankkeihin taas nopeuttavat ylläpitoa ja automatisoivat sivuston hallintaa.

Me etsimme myös sinulle sopivan ratkaisun, kun tarvitset näyttävät ja toimivat verkkosivut tai osaajia muihin verkkoviestinnän palveluihin, ota siis rohkeasti yhteyttä!

Jätä yhteydenottopyyntö