Ohjelmiston haltuunotto ja jatkokehitys

Etsitkö luotettavaa kumppania olemassa olevan ohjelmiston jatkokehityksen toteuttamiseen? Oletko huolissasi yrityksesi nykyisten ohjelmistojen tehokkuudesta ja toimivuudesta? Tarjoamme laadukkaita jatkokehitys- ja ylläpitopalveluita yrityksille ja muille organisaatioille, jotka haluavat optimoida ja parantaa käytössä olevia järjestelmiään. Riippumatta siitä, tarvitsetteko uusia ominaisuuksia, suorituskyvyn parannuksia tai tietoturvan vahvistamista, meillä on osaamista ja kokemusta!

Tiedämme, että organisaation toiminta voi nojata vahvasti olemassa oleviin järjestelmiin, jotka ovat ehkä olleet käytössä jo vuosikausia, ja joskus eteen voi tulla tilanne kun kumppania täytyy vaihtaa syystä tai toisesta. Meiltä saat täyden palvelun ohjelmiston haltuunottopalvelun, joka varmistaa siirtymän sujuvuuden ja jatkuvan tuen. Tarjoamme laadukkaita jatkokehityspalveluita, jotka on suunniteltu vastaamaan organisaatiosi tarpeisiin.

Ota yhteyttä

Ohjelmistot vaativat pätevää ylläpitoa ja jatkokehitystä

Modernissa liiketoimintaympäristössä jatkuva kehitys on tullut välttämättömäksi, joten myös ohjelmistot vaativat jatkuvaa ylläpitoa ja kehitystä, jotta ne pysyvät kilpailukykyisinä ja vastaavat organisaation, käyttäjien ja yritysten asiakkaiden tarpeisiin alati muuttuvassa ympäristössä.

Tarve uudelle kehityskumppanille voi nousta esiin monista eri syistä:

 • Liiketoiminnan tarpeiden muutos: Organisaatiot kasvavat ja kehittyvät, mikä voi johtaa muutoksiin liiketoimintatarpeissa. Uudet toiminnot ja ominaisuudet saattavat olla tarpeen vastatakseen muuttuviin liiketoimintavaatimuksiin tai tehostaakseen toimintaa kilpailukyvyn parantamiseksi. Uusi kumppani voi tarjota tarvittavat resurssit ja osaamisen jatkokehitykseen, joka vastaa muuttuvia tarpeitasi.
 • Teknologian kehitys: Teknologinen kehitys avaa uusia mahdollisuuksia parantaa ohjelmiston suorituskykyä, turvallisuutta ja käyttäjäkokemusta. Päivittäminen uusimpiin teknologioihin voi auttaa organisaatiota pysymään kilpailukykyisenä ja hyödyntämään uusimpia markkinatrendejä. Kumppanin täytyy pystyä tarjoamaan asiantuntemusta ja resursseja hyödyntääksesi näitä uusia mahdollisuuksia.
 • Asiakastarpeiden muutos: Asiakkaiden odotukset ja tarpeet muuttuvat jatkuvasti. Ohjelmiston kehittäminen voi sisältää uusien ominaisuuksien lisäämistä tai nykyisten toimintojen parantamista vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Joskus kumppanin vaihtaminen voi tarjota innovatiivisia ratkaisuja ja näkemyksiä, joilla vastataan näihin muuttuviin tarpeisiin.
 • Virheiden korjaaminen ja parannukset: Ohjelmistossa saattaa ilmetä virheitä tai puutteita, jotka vaativat korjaamista. Lisäksi käyttäjäpalautteen perusteella voidaan tunnistaa parannusmahdollisuuksia, jotka voivat parantaa ohjelmiston käytettävyyttä ja toiminnallisuutta. Uusi kumppani voi tarjota tuoretta näkökulmaa ja ratkaisuja virheiden korjaamiseen ja parannusten toteuttamiseen.
 • Turvallisuus: Turvallisuusuhkat ja tietoturvan vaatimukset muuttuvat jatkuvasti. Ohjelmiston kehittäminen voi sisältää turvallisuusparannuksia ja haavoittuvuuksien korjaamista varmistaakseen järjestelmän suojauksen mahdollisia uhkia vastaan. Kumppanin vaihtaminen voi olla välttämätöntä, kun tarvitaan erityisosaamista ja ajantasaisia menetelmiä turvallisuuden parantamiseksi.

Vanhojen tietojärjestelmien, ohjelmistojen ja teknologioiden auditointi

Organisaatioilla on usein käytössään vanhoja tietojärjestelmiä, ohjelmistoja tai teknologioita, joita ne ovat käyttäneet pitkään ja jotka ovat yleensä olleet käytössä jopa vuosikymmeniä. Näitä kutsutaan yleisesti legacy-järjestelmiksi. Järjestelmät voivat olla kriittisiä liiketoiminnan kannalta, koska ne voivat sisältää tärkeää tietoa ja toiminnallisuuksia, joita organisaatio tarvitsee päivittäisessä toiminnassaan. Vanhat järjestelmät eivät kuitenkaan enää vastaa nykypäivän tarpeita tai teknologisia vaatimuksia.

Järjestelmät ovat usein kehitettyjä vanhemmilla ohjelmointikielillä tai alustoilla, jotka eivät enää ole suosittuja tai tuettuja. Ne voivat myös olla vaikeasti ylläpidettäviä tai skaalautuvia, mikä voi aiheuttaa haasteita organisaation muuttuvien tarpeiden täyttämisessä. Ne voivat myös aiheuttaa haasteita ylläpidossa, päivityksissä ja integroinnissa uudempiin järjestelmiin sekä rajoittaa organisaation kykyä sopeutua muuttuviin liiketoiminnan tarpeisiin ja hyödyntää uusia teknologisia innovaatioita.

Vaikka legacy-järjestelmät voivat tarjota näennäisesti vakaan ja toimivan perustan organisaation toiminnalle, ne voivat myös aiheuttaa tietoturvariskejä, skaalautuvuusongelmia, integraatiovaikeuksia ja hidastaa suorituskykyä. Tästä syystä organisaatioiden kannattaa harkita vanhojen järjestelmien päivittämistä tai jopa korvaamista uudemmilla ja moderneimmilla ratkaisuilla.

Vanhojen järjestelmien kanssa järkevin lähestymistapa on toteuttaa ensimmäisenä ohjelmiston auditointi. Nykytilan auditointi auttaa hahmottamaan järjestelmän todellisen tilan. Näin saamme selkeän kuvan siitä, mihin suuntaan ohjelmiston jatkokehityksessä on järkevää edetä. Kerromme myös rehellisesti jos järjestelmä on tullut tiensä päähän ja kustannustehokkaampaa on toteuttaa uusi ohjelmisto. Meillä on lähemmäs kaksikymmentä vuotta kokemusta erilaisista IT-järjestelmistä, joten osaamme varmasti auttaa teitä myös vanhempien ohjelmistojen kanssa.

Jatkokehityspalvelun sisältö räätälöidään tarpeiden mukaiseksi

Meidän tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme läpinäkyvää ja helppoa yhteistyötä selkeillä toimintamalleilla ja prosesseilla. Ennen yhteistyön aloitusta selvitämme tarpeenne ja odotuksenne haltuunottoprojektille. Näin voimme muokata palvelun juuri tarpeidenne mukaiseksi. Tämän jälkeen määritämme yhdessä selkeät tavoitteet ja aikataulut, joiden avulla varmistamme, että projekti etenee suunnitellusti ja tehokkaasti. Projektin käynnistyessä seuraamme tarkasti sovittuja prosesseja ja aikatauluja varmistaaksemme, että kaikki etenee sujuvasti ja että mahdolliset ongelmat tai viivästykset havaitaan ja käsitellään ajoissa. Kannustamme sinua esittämään tarkentavia kysymyksiä liittyen projektin yksityiskohtiin, työskentelytapoihimme ja tiimiimme milloin tahansa. Tavoitteenamme on, että haastat meitä parempiin suorituksiin ja olet aktiivisesti mukana koko ohjelmistokehitysprosessissa.

Hyödyntämällä asiakaslähtöisiä ohjelmistokehityksen menetelmiä teemme jatkokehitystä, joka ylittää asiakkaidemme odotukset. Tavoitteenamme on jatkokehittää myös muiden toteuttamia ohjelmistoja siten, että ne eivät pelkästään vastaa nykyisiin tarpeisiin, vaan myös kykenevät skaalautumaan ja kehittymään ajan myötä, edistäen samalla yritysten kilpailukykyä.

Olemassa olevan ohjelmiston jatkokehitys voi olla esimerkiksi:

 • Uusien ominaisuuksien suunnittelu ja toteutus
 • Olemassa olevien toiminnallisuuksien optimointi
 • Tietoturvan parantaminen ja haavoittuvuuksien korjaus
 • Ylläpitopalvelut ja virheiden korjaukset
 • Käyttökokemuksen (UX) parantaminen ja käyttäjäystävällisyyden optimointi
 • Teknisen velan vähentäminen ja ohjelmiston teknisen laadun parantaminen
 • Integraatioiden kehittäminen ja ulkoisten järjestelmien liittäminen
 • Suorituskyvyn parantaminen ja resurssitehokkuuden optimointi
 • Käytettävyyden testaus ja käyttäjäpalautteen huomioiminen kehityksessä

Esimerkkejä käyttämistämme teknologioista: TypeScript, React.JS. PHP/Laravel, Next.js, Dart/Flutter, Vue.JS, Angular, Node.JS, C#/Dot.Net, Unity, Python/Django, Symphony, HTML5, SASS, jQuery. Lisää käytössämme olevia työkaluja löydät myös täältä.

Luotettava kumppani digitalisaation edistämisessä

Tarvitsetpa sitten valmiin järjestelmän jatkokehitystä tai kokonaan uuden sovelluksen, me tarjoamme asiakkaillemme ohjelmistokehityspalveluita, jotka parantavat kilpailukykyä ja vastaavat jatkuvasti muuttuvan maailman vaatimuksiin. Konseptointi, määrittely, suunnittelu, toteutus ja ylläpito – me hoidamme ohjelmistokehitysprojektin koko elinkaaren asiakastamme kuunnellen.

Olemme kumppani, joka haluaa aidosti auttaa sinua menestymään. Meillä on kokemusta, näkemystä ja syvällistä osaamista erilaisista ohjelmistoista. Kun yrityksesi järjestelmät ovat ammattilaisten käsissä varmistetaan, että ohjelmistosi pysyvät kilpailukykyisenä, turvallisena ja käyttäjäystävällisenä pitkällä aikavälillä. Ota siis rohkeasti yhteyttä, niin autamme sinua arvioimaan ja kehittämään organisaatiosi järjestelmiä parhaalla mahdollisella tavalla!

Ota yhteyttä

  Käsittelemme tietojasi tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.