Prototyypit

Prototyyppi valmistetaan usein ennen lopullisen tuotteen rakentamista. Sen avulla voidaan myydä, esitellä ja kerätä palautetta sekä tutustua erilaisiin toteutusvaihtoehtoihin.

Prototyypin valmistus auttaa ohjelmistohankkeen pilotoinnissa, markkinoinnissa ja oman idean testauksessa. Koekappaleella voi kerätä myös kehitysideoita, vaikka uusi ohjelmistotuote on vielä suunnittelupöydällä.

Teemme sovitun tasoisia prototyyppejä ja koekappaleita mm. osana ohjelmisto-, mobiilisovellus– ja verkkosivuprojekteja. Pikavalmistus sopii myös osaksi palvelumuotoiluprosessia.

Ota yhteyttä

Wireframe

Rautalankamalli eli wireframe on yksinkertainen esitys ohjelmiston peruspalikoista ja niiden sijainneista.

Malli toteutetaan aivan tuotekehityksen alkuvaiheessa. Mitä parempi rautalankamalli on, sitä helpompaa on sopivien toteutusratkaisujen valinta.

Mock up

Ohjelmiston luonnissa myös visuaalisuutta kannattaa testailla. Tällöin tehdään mock up –malli lopullisesta tuotteesta, mutta vailla toiminnallisuuksia.

Mock up -ulkoasusuunnitelman avulla testataan erilaisia näkymiä, ohjelmiston värimaailmaa, fontteja, kuvia ja muita yksityiskohtia.

Prototyyppi

Koekappale tai puhekielessä ensiversio on ohjelmiston vedos, jolla testataan toiminnallisuuksia ja visuaalista miellyttävyyttä.

Prototyyppi on kustannustehokas tapa tutustua tuotteeseen etukäteen. Prototyypin käytettävyyttä ja hyötyjä testaamalla saadaan oleellista tietoa myös käyttökokemuksista. Nämä tiedot ovat hyödyksi lopputuotteen kehittämisessä.

Lue myös Figma-prototyyppauksen eduista ohjelmistoprojektissa!

MVP

MVP on suppein mahdollinen toteutus toimivasta lopputuotteesta. MVP voi soveltua jopa suoraan markkinoille ja auttaa kartoittamaan esimerkiksi käyttäjien toivomia lisäominaisuuksia.

MVP:n tarkoituksena on kerryttää lisätietoa ja aitoa palautetta tuotekehityksen tueksi. Voidaan ajatella, että MVP tehostaa tuotekehitystä.

Voisiko sopiva prototyyppi hyödyntää myös sinun projektisi käynnistämistä?

Ota yhteyttä