Prototyypit

Ohjelmistoalallakin protyyppi valmistetaan usein ennen lopullisen tuotteen rakentamista. Sen avulla voidaan myydä, esitellä ja kerätä palautetta sekä tutustua toteutusvaihtoehtoihin.

Pikavalmistus auttaa ohjelmistohankkeen pilotoinnissa ja oman idean testauksessa. Koekappaleella voi kerätä myös kehitysideoita kun uusi ohjelmistotuote on suunnittelupöydällä.

Wireframe

Rautalankamalli eli wireframe on yksinkertainen esitys ohjelmiston peruspalikoista ja niiden sijainneista. Malli toteutetaan aivan tuotekehityksen alkuvaiheessa ja mitä parempi rautalankamalli on, sitä helpompaa on toteutusratkaisujen valinta.

Mock up

Ohjelmiston luonnissa myös visuaalisuutta kannattaa testailla. Tällöin tehdään mock up – malli lopullisesta tuotteesta, mutta vailla toiminnallisuuksia. Tämän ulkoasusuunnitelman avulla testataan erilaisia näkymiä, ohjelmiston värimaailmaa, fontteja, kuvia ja muita yksityiskohtia.

Prototyyppi

Koekappale tai puhekielessä ensiversio on ohjelmiston vedos, jolla testataan toiminnallisuuksia ja visuaalista miellyttävyyttä.

Prototyypin käytettävyyttä ja hyötyjä testaamalla, saadaan käyttökokemuksista oleellista tietoa lopputuotteen kehittämiseen. Prototyyppi on kustannustehokas tapa tutustua tuotteeseen etukäteen.

MVP

MVP on suppein mahdollinen toteutus toimivasta lopputuotteesta. Sovelluksen tai ohjelmiston perustoimintojen kautta saamme aidosta palautteesta jalostettua tietoa tuotekehityksen tueksi. MVP auttaa kartoittamaan esimerkiksi käyttäjien toivomia lisäominaisuuksia.