Mobiilisovellus yritykselle – miksi, miksi ei?

24.2.2022 13:54

Onko haaveissasi oma mobiilisovellus yrityksellesi, mutta et oikein tiedä mitä vaihtoehtoja on olemassa ja onko mobiilisovelluksen kehittäminen järkevää? Silloin olet tullut oikeaan paikkaan! Tässä blogitekstissä vastaamme kysymyksiin, mikä on mobiilisovellus ja milloin yritykselle kannattaa toteuttaa aito natiivi mobiilisovellus.

Mikä on mobiilisovellus?

Käsitellään ensin, mikä on mobiilisovellus. Mobiilisovellus on nimensä mukaisesti sovellus, joka on kehitetty toimimaan erityisesti mobiililaitteessa erillisenä sovelluksena, puhelimessa, tabletissa tai kellossa. Yleensä mobiilisovellukseksi mielletään nimenomaan mobiililaitteeseen asennettava sovellukset, toisin kuin web-sovellukset joita käytetään selaimella. Tosin nykyisin modernit responsiiviset web-sovellukset mukautuvat niin hyvin erilaisille päätelaitteille, että käyttäjä ei välttämättä koe monissa tilanteissa suurtakaan eroa sen välillä, onko kyseessä mobiililaitteeseen sovelluskaupasta ladattava ns. natiivisovellus vai mobiililaitteille optimoitu web-sovellus. Mobiilisovelluksia voidaankin katsoa olevan useampaa eri tyyppiä, toteutustavasta riippuen.

Alunperin natiivi mobiilisovellus toteutti usein jotain tuottavuutta lisäävää tehtävää, kuten esimerkiksi kalenteri- tai sähköpostisovellukset. Nykyisin sovelluskaupoista ladattavia mobiiliapplikaatioita on lukemattomiin erilaisiin käyttötarkoituksiin ja useimmiten niiden käyttöön tarvitaan myös internetyhteys. Kelläpä meistä ei löytyisi älypuhelimesta mm. sosiaalisen median tai muiden palveluntarjoajien appeja, jotka tuovat palvelun käyttöön älypuhelimella jotain lisäarvoa.

Mobiilisovelluksen avulla tuotettu lisäarvo voi liittyä esimerkiksi puhelimen ominaisuuksien, kuten GPS:än käyttöön, jolloin sovelluksessa voidaan suositella lähimpänä olevaa palvelupistettä. Tai sovelluksessa voidaan hyödyntää vaikkapa maksutoimintoa, joka sujuvoittaa asiointia fyysisessä palvelupisteessä.

Mobiilisovellus ja mobiilikehityksen teknologiat

Perinteisesti mobiilisovellusten kehitys ja toteutus on täytynyt tehdä erikseen eri käyttöjärjestelmille, joista nykyään vallitsevia ovat iOS- ja Android-alustat. Alustakohtainen mobiilisovellus tarkoittaa siis sovellusta, joka on kehitetty käyttäen alustakohtaisia kehitystyökaluja ja ohjelmointikieliä (Androidilla Java ja iOS:lla Objective C tai Swift). Jos näin toteutettava natiivisovellus halutaan saataville molempien markkinoita hallitsevan mobiilikäyttöjärjestelmän sovelluskauppaan (Google Play ja Apple Store) joudutaan sovellus koodaamaan kahteen kertaan, kahdella eri kielellä. Sovelluskehitys on siis työlästä ja siihen täytyy varata riittävästi aikaa ja rahaa. Mobiililaitteiden käyttöjärjestelmien omilla koodikielillä toteutetuilla natiisovelluksella on kuitenkin paikkansa esimerkiksi silloin, kun sovellukselta vaaditaan erityisen hyvää suorituskykyä ja se käyttää useita puhelimen teknisiä ominaisuuksia, sensoreita ja niillä kerättävää dataa.

Mobiilisovelluksen kehittämiseen on kuitenkin nykyään myös useita muitakin vaihtoehtoja kuin natiivisovelluksen toteuttaminen. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi hybridisovellukset, Cross-Platform -sovellukset ja web-sovellukset. Mikä näistä on paras vaihtoehto sovelluksen toteuttamiseen, riippuu muun muassa mobiilisovelluksen käyttötarkoituksesta, sovellukselle asetetuista vaatimuksista, liiketoiminnan luonteesta sekä kehitykseen käytössä olevasta budjetista.

Hybridisovellukset ovat yhdistelmiä yleisillä web-teknologioilla ja natiivikielillä tehdyistä sovelluksista. Usein tällaisten sovellusten käyttöliittymä, tai osia siitä, on kirjoitettu käyttäen yleisiä web-teknologioita, kuten HTML5:ttä, JavaScriptiä, CSS:ää, ja se on yhdistetty natiivisovellukseen. Sovelluskaupasta mobiilisovelluksen lataava käyttäjä ei välttämättä huomaa eroa, onko se toteutettu puhtaana natiivisovelluksena vai hybridisovelluksena.

Cross-Platform sovellukset on puolestaan toteutettu käyttäen Cross-Platform -viitekehystä eli niin sanottua frameworkia (esim. React Native tai Flutter), jonka avulla voidaan kehittää mobiilisovellus iOS- ja Android-alustoille samasta lähdekoodista. Cross-Platform -teknologian avulla samaa sovellusta ei siis tarvitse enää kirjoittaa kahta kertaa. Tämä vähentää aidosti kehitykseen kuluvaa aikaa ja projektien kokonaiskustannuksia etenkin natiivisovelluskehitykseen verrattuna.

Web-sovellukset on kirjoitettu tavanomaisilla web-teknologioilla ja ne toimivat tyypillisesti alustariippumattomasti mobiililaitteiden selainten kautta. Web-sovellusvaihtoehtoja mobiililaitteille ovat mobiilioptimoitu HTML5-pohjainen web-sovellus sekä ns. PWA-sovellus (Progressive Web App). PWA-sovellus on mahdollisimman mobiilisovelluksen oloiseksi toteutettu web-sovellus. Sovelluksen jakelun kannalta voidaan lukea eduksi mm. se, että sen voi julkaista Google Play -sovelluskauppaan ladattavaksi. Sovellus toimii silti selainpohjaisesti, eikä se kuluta tallennustilaa samalla tavalla kuin aidosti puhelimeen asennettavat sovellukset.

Lue myös: React Native – Tehokkaampaa mobiilikehitystä ja Flutter – Googlen vaihtoehto mobiilikehitykseen.

Mobiilisovellukset vievät asiakaskokemuksen kokonaan uudelle tasolle. Visualisoitu mobiilisovellus puhelimen näytöllä.

Alla kerromme hieman lisää näistä neljästä sovellustyypistä:

 • Natiivi – eli alustakohtainen mobiilisovellus
  • Alustakohtainen mobiilisovellus on kehitetty toimimaan tietyssä mobiilikäyttöjärjestelmässä, kuten Android tai iOS, ja se on kehitetty käyttäen alustakohtaisia kehitystyökaluja ja ohjelmointikieliä, kuten Androidilla Java ja iOS:lla Objective C tai Swift.
  • Voidaan jakaa helposti ja laajasti sovelluskauppojen kautta (App Store, Google Play)
  • Voi hyödyntää tehokkaasti käyttöjärjestelmän ominaisuuksia sekä laitteen toimintoja, sensoreita ja rajapintoja (GPS, kiihtyvyysanturi, puhelut, tekstiviestit jne.)
  • Voi hyödyntää tehokkaasti laitteen teknistä suorituskykyä
 • Hybridisovellus
  • Hybridisovellukset on kirjoitettu käyttäen osittain web-teknologioita, kuten JavaScriptiä, CSS:ää ja HTML5:ttä ja osittain alustojen natiivikieliä.
  • Yhdistää web- ja natiivisovellusten hyviä puolia, ja kehityksessä voidaan käyttää web-kehityksen tuttuja teknologioita. Tämä nopeuttaa kehitystä.
  • Voidaan myös hyödyntää laitteiden ominaisuuksia ja toimintoja, kuten GPS, kiihtyvyysanturi, kamera, puhelut, tekstiviestit, push-notifikaatiot jne.
  • Voidaan jakaa helposti ja laajasti sovelluskauppojen kautta (App Store, Google Play)
  • Natiivisovellusta edullisemmat ylläpitokustannukset
 • Cross Platform -sovellus
  • Cross Platform frameworkin avulla voidaan kehittää mobiilisovelluksia iOS- ja Android-alustoille samasta lähdekoodista.
  • Voidaan jakaa helposti ja laajasti sovelluskauppojen kautta (App Store, Google Play)
  • Voi hyödyntää laitteen ominaisuuksia ja toimintoja
  • Suorituskykyinen sovellus ja nopea sovelluskehitys
  • Natiivi- ja hybridisovellusta edullisemmat ylläpitokustannukset
 • Web-sovellus (HTML5 web-sovellus ja PWA-sovellus)
  • Web-sovellukset on kirjoitettu käyttäen yleisiä web-kehityksen teknologioita ne toimivat tyypillisesti selaimen kautta. Web-sovelluskehityksen vaihtoehtoja mobiililaitteille ovat HTML5-pohjainen web-sovellus ja Progressive Web App (PWA-sovellus).
  • Kaikille laitteille ja käyttöjärjestelmille on yhtenäinen lähdekoodi
  • Nopea ja kustannustehokas sovelluskehitys
  • Ei erillisen jakelukanavan tarvetta, julkaiseminen nopeaa ja laitevalmistajien säännöt eivät rajoita

Milloin on järkevää kehittää mobiilisovellus?

Mobiilisovelluksen kehittäminen on järkevää silloin, kun se tuo aitoa lisäarvoa käyttäjille, sen käytölle on jatkuva ja pidempiaikainen tarve ja sovelluskehityksen kustannukset ovat myös taloudellisesti perusteltavissa. Parhaimmillaan hyvä sovelluskaupasta ladattava natiivi-, hybridi- tai Cross Platform -mobiilisovellus yritykselle tukee liiketoimintaa, sitouttaa aidosti käyttäjiään ja luo yritykselle kilpailuetua.

Jos taas esimerkiksi yrityksen tarjoama palvelu on käyttäjälle luonteeltaan hyvin satunnainen, voi esimerkiksi hyvin mobiililaitteille optimoitu verkkopalvelu olla mobiilisovellusta perustellumpi vaihtoehto, sillä erillisen mobiilisovelluksen lataaminen sovelluskaupasta vaatii aina käyttäjältä tietynlaista sitoutuneisuutta. Lisäksi aito mobiilisovellus on yritykselle kustannuksiltaan korkeampi, sekä toteutuksen että ylläpidon suhteen verrattaessa muihin kevyempiin vaihtoehtoihin kuten selainpohjainen HTML5- tai PWA-sovellus.

No mistä tiedät, onko juuri sinun mobiilisovellusideasi toimiva, ja mikä toteutustapa sopii tarpeisiisi parhaiten? Ei hätää, meillä Hurjalla mobiilikehitykseen kuuluu aina soveltuvin osin myös palvelumuotoilua. Idean muotoiluun sopii esimerkiksi yleisesti käytetty tehokas työpajametodi Design Sprint. Palvelumuotoiluprosessin aikana kirkastetaan mobiilisovelluksen idea ja pohditaan parhaita toteutustapoja sovellukselle, joka vastaa asetettuja tavoitteita. Voit siis olla meihin yhteydessä jo ihan alkuvaiheessa, vaikka ideasi olisi vielä täysin hiomaton timantti!

Jos taas sovellusideasi on jo täysin vedenpitävä, mutta kaipaat apua vaikkapa sen demoamiseen sijoittajille, ennen varsinaista koodaustyötä, kannattaa tähän hyödyntää prototyyppiä. Rautalankamallit, mockupit ja prototyypit auttavat mobiilisovellusidean konkretisoimisessa. Eritasoisten prototyyppien avulla voidaan tehdä testauksia ja kokeiluja riskittömästi, sekä kerätä tärkeää tietoa toteutusvaihetta varten. Lue myös: Figma-prototyyppauksen edut ohjelmistoprojektissa.

Mobiilisovelluksen hinta

Mobiilisovelluksen hinta muodostuu mm. toteutettavan ratkaisun laajuuden ja toteutustapojen mukaan. Hyvin tehty mobiilisovellus ei ole kertaluontoinen tähdenlento, vaan se mukautuu muitta mutkitta myös tulevaisuuden tarpeisiin! Mobiilisovelluksen hinta on alkaen yleensä noin 10 000–35 000€ välillä.

Hurja fakta: Innovaatioseteli on loistava rahoitusväline uusien palveluiden ja ideoiden, kuten mobiilisovelluksen kehittämiseen jo ihan alkuvaiheessa.

Autamme sinua parhaan vaihtoehdon valinnassa

Mobiilisovelluksen kehittämiseen yritykselle on siis useita vaihtoehtoja ja me olemme apunasi parhaan vaihtoehdon valinnassa. Kun toiveissasi on mobiilisovellus, joka on suunniteltu vastaamaan tavoitteisiisi, ota yhteyttä!

Jätä yhteydenottopyyntö