Ohjelmistoprojektin ostaminen

Julkaistu 8.2.2022 | Päivitetty 15.5.2023

Onko sinulla idea, jonka voisi ratkaista räätälöidyn ohjelmiston avulla? Tarvitsetko sovelluksen tai verkkopalvelun uutta liiketoimintaa varten, tai haluat digitalisoida jo toimivan liiketoiminnan?

Ohjelmistoprojektin ostaminen on tärkeä prosessi, jossa ideaa työstetään eteenpäin ja tehdään yhteinen päätös toteuttamisesta. Haluamme olla asiakkaidemme apuna heti ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen, jotta ohjelmistoprojektin lopputuloksen tuottama arvo suhteessa tarjouksen hintaan ei jää epäselväksi. 

Avoin viestintä ostovaiheessa ja projektin aikana auttaa saavuttamaan yhteisen päämäärän, eli onnistuneen ohjelmiston, joka tuottaa arvoa. Meille on tärkeää, että asiakkaamme tietävät koko ajan projektin sisällön, hinnan muodostumisen perusteet sekä millaisen lopputuotteen toimitamme. Panostamme rennon asialliseen ilmapiiriin, jossa asiantuntemus, yhteistyö ja luottamus ovat ohjelmistokehitysprojektin perustana.

Ohjelmistoprojektin ostamisen alkuvaiheet

1. Ota yhteyttä ja kerro ideastasi

Hyvään tarjoukseen ja onnistuneesti käynnistyvään ohjelmistoprojektiin tarvitaan tiivistä yhteistyötä. Yhteistyömme voi alkaa joko kattavasta tarjouspyynnöstä tai alustavan idean esittelystä. Me autamme mielellämme idean jatkojalostamisessa!

Kattava tarjouspyyntö voi pitää sisällään mm. lopputuotteen vaatimustason määrittelyt, tekniset toteutustavat ja hyväksymiskriteerit. Mutta nämä asiat käymme tarvittaessa yhdessä läpi.

Ohjelmistoprojektin ostamisen ensimmäisten keskustelujen teemat visualisoituina.
  • Mihin ongelmaan ohjelmisto tarjoaa ratkaisun? 
  • Keitä kuuluu käyttäjäryhmiin ja mitä hyötyjä ohjelmisto tuo heille? 
  • Miten ideasta kehitettävä ohjelmisto soveltuu omaan liiketoimintaan?

Jos kaikkiin kysymyksiin ei löydy heti oikeita vastauksia, ei hätää! Meitä on helppo lähestyä, autamme mielellämme ja kysymme oikeat kysymykset. Kerromme ja opastamme, mitä asioita pitää miettiä, valmistella, ja selvittää, jotta tarjouspyynnössä on riittävä määrä pohjatietoa kokonaisuuden toteutuskustannusten laskemista varten. Ideoimme yhdessä ja ehdotamme tarvittaessa parannuksia.

2. Tutustumme asiakkaaseen

Haluamme ymmärtää, mitä asiakkaamme odottaa ohjelmistoprojektilta ja millainen ratkaisu on paras suhteessa tilaajan tarpeisiin. Asiakkaalla onkin idean lisäksi oltava käsitys omasta tilanteestaan ja liiketoiminnastaan, jotta oleellinen tieto välittyy myös meille. Se, että olemme aidosti kiinnostuneita ja ymmärrämme asiakkaan liiketoimintaa, auttaa meitä tekemään ratkaisuehdotuksia, joilla luodaan paras lisäarvo työn tilaajalle ja loppukäyttäjille.

Ohjelmistoprojektin ostamisen asiakasymmärryksen pääkohdat visualisoituna.
  • Miksi idean mukainen ohjelmisto tehdään?
  • Millaisia toiminnallisuuksia ohjelmistossa pitää olla? Mikä on toiminnallisuuksien tärkeysjärjestys?
  • Mitkä ovat liiketoiminta-alueet, toimintaympäristö, entä projektin osallistujat ja sidosryhmät?
  • Mitkä ovat ohjelmistoprojektin resurssit, aikataulu ja budjetti?

Alustavasta ideasta paketoidaan yhteisissä workshopeissa konkreettisempi ratkaisumalli, joka sopii tarjouspyynnön pohjaksi. Konkretia helpottaa ostopäätöstä, selkeyttää sopimusten tekoa ja auttaa kehittäjiä työn suunnittelussa. Jos projekti on hyvin laaja, kokonaisuutta voidaan tarvittaessa käydä läpi palvelumuotoilulla. Kun tavoite on selkeä, toteutettava lopputuote soveltuu asiakkaan ja palvelun käyttäjien tarpeisiin paremmin kuin hyvin.

Budjetti ja aikataulu saattavat asettaa tiukkojakin rajauksia projektin laajuudelle. Jos toiminnallisuuksien vaatimukset ovat ristiriidassa muiden resurssien kanssa, voidaan tässä vaiheessa miettiä esim. mitä ei-kriittisiä vaatimuksia kannattaa jättää pois ja tehdä myöhemmin. Joskus voidaan lähteä liikkeelle jopa MVP-versiosta (Minimum Viable Product) ja tarkentaa suunnitelmia esimerkiksi käyttäjätestauksen pohjalta.

3. Oikea tarjous oikeaan tarpeeseen

Riittävästi pohjatietoa sisältävä tarjouspyyntö auttaa meitä valmistelemaan tarjouksen, jossa lopputuotteen edellytykset on esitetty selkeästi, perustellusti ja helposti luettavassa muodossa. Pidämme tärkeänä, että tarjouksen perusteella toteutuvan projektin sisältö on räätälöitävissä asiakkaan tarpeisiin. Huolehdimme myös, että projektiin ei liity ylläpitoa tai jatkokehitystä haittaavia teknisiä ratkaisuja eli nk. teknistä velkaa. Näin asiakkaan on helppo tarkistaa tarjous suhteessa omiin tavoitteisiinsa ja tehdä ostopäätös. 

ohjelmistoprojektin ostamisen tarjouksen pääkohdat  visualisoituna.

Budjetille ja aikataululle saatetaan antaa runsaasti painoarvoa, vaikka etenkin räätälöidyissä toteutuksissa tarjoukseen olisi hyvä jäädä tilaa projektin aikana havaituille muutoksille. Kun tiedetään, mitkä ovat tärkeimmät lisäarvoa tuottavat toiminnallisuudet, voidaan ohjelmistoa kehittää ketterästi suhteessa käytössä olevaan budjettiin. Näin käytettävyys ja asiakkaille lisäarvoa tuottava bisnesmalli pysyvät tärkeimpinä prioriteetteina koko projektin ajan. 

Hyväksi muotoutuneen yhteistyön, yhteisen luottamuksen ja hyväksytyn tarjouksen jälkeen on aika tehdä sopimus ja käynnistää ohjelmistoprojekti. Projektin aikana vuorovaikutus ja keskustelu ovat edelleen isossa roolissa, koska käytännön työ voi tarkentua ja iteroitua matkan varrella. Ja jos tarjoukseen ei ole esim. määritelty kiinteää hintaa, toteutuksen tavoista ja työmäärästä neuvotellaan, ja kustannuksista sovitaan asiakkaan kanssa työn edetessä.

Parhaat ohjelmistot tehdään yhdessä

Nyt tiedät, miten me Hurjalla käynnistämme juuri sinun liiketoimintaasi sopivan, lisäarvoa tuovan ohjelmistoprojektin. Odotamme myös, että haastat meidät toimittamaan toiveidesi mukaisen ohjelmiston ja olet aktiivisesti mukana toteuttamassa projektia. Meillä asiakas saa olla osa ohjelmistokehitystä ja kysyä tarkentavia kysymyksiä projektista, työskentelytavoista ja tiimeistä milloin vain. Asiantunteva ohjelmistotalo osaa kyllä vastata.

Ota siis rohkeasti yhteyttä, vaikka ideasi olisikin vielä hiomaton timantti! Lupaamme sinulle aidosti rennon ja mukavan vastaanoton ja asiakaslähtöisen kohtaamisen. Teemme ohjelmistokehitystä suhteessa asiakkaan tarpeisiin ja kehitämme laajatkin ohjelmistot ketterästi, asiakasta jatkuvasti kuunnellen. Osaava asiantuntijajoukkomme haluaa rakentaa ideastasi parhaan lopputuotteen. 

Jätä yhteydenottopyyntö

    Käsittelemme tietojasi tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.