Sovelluskehitys on liiketoiminnan digitalisoinnin mahdollistaja, jolla luot kilpailuetua

Julkaistu 23.8.2023 | Päivitetty 19.6.2024

Sovelluskehitys, tunnetaan myös nimellä ohjelmistokehitys, on prosessi, jossa luodaan ohjelmia tai ohjelmistokokonaisuuksia, jotka toimivat tietokoneilla tai mobiililaitteilla. Sovellusten pääasiallinen tavoite on yleensä helpottaa erilaisten tehtävien suorittamista tai ratkaista erilaisia tunnistettuja ongelmia.

Sovelluskehitys on keskeinen liiketoiminnan digitalisoinnin mahdollistaja, joka voi luoda merkittävää kilpailuetua. Räätälöidyn sovelluskehityksen avulla voidaan kehittää ja mukauttaa sovelluksia täydellisesti yrityksesi tarpeisiin, huomioiden jokainen yksityiskohta. Yrityksesi tarpeisiin suunnitellut sovellukset auttavat säilyttämään kilpailukyvyn, tehostamaan nykyisiä prosesseja ja luomaan täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Jos tarvitset yrityksellesi räätälöidyn sovelluksen, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.

Sovelluskehityksen tulee aina lähteä liikkeelle liiketoiminnan tavoitteista

Yrityksiltä digitalisaatio vaatii jatkuvaa uudistumista niin toimintatapojen kuin osaamisen kehittämisen suhteen. Kilpailuetua voidaan luoda yrityksesi liikeidean, toimintojen tai arkipäiväisten työtehtävien tehokkaalla digitalisoinnilla tai etu voidaan löytää esimerkiksi asiakkaitasi yksilöllisesti palvelevasta mobiilisovelluksesta, jolla luot päräyttävän asiakaskokemuksen. Kasvu, kannattavuus ja kilpailukyky ovat liiketoiminnan keskeisiä tavoitteita ja digitalisaatio mahdollistaa näiden kaikkien kehittämisen.

Me hoidamme kaiken, mitä sovelluskehitys vaatii: sovellusten toiminnallisuudet ja vaatimusmäärittelyt, tietomallit, teknologiat, graafiset ilmeet ja tietenkin tarvittavan käyttöliittymän. Kasa koodia ei kuitenkaan tuo kilpailuetua eikä liiketoimintaan kasvua, jos sovelluskehitys ei lähde liikkeelle liiketoiminnan tavoitteista – tästä syystä haluammekin olla kumppanisi myös tavoitteiden määrittelyssä palvelumuotoilun avulla.

Sovelluskehityksessä tulisikin aina olla selkeä visio, mitä halutaan saavuttaa ennen kuin siirrytään sovelluksen kehittämiseen. Ideaa voit lähteä testaamaan kysymällä itseltäsi seuraavat kysymykset ja etsimällä niihin vastaukset: mitä, kenelle ja miksi. Eli mitä asioita sovellus tehostaa tai mitä ongelmia se ratkaisee? Mitä arvoa sovellus tuottaa ja miten onnistumista mitataan? Lue lisää aiheesta aiemmasta blogikirjoituksestamme onnistuneen ohjelmistoprojektin elementeistä.

Autamme sinua varmistamaan, että sovellus palvelee liiketoimintasi tavoitteita ja näin vastaa sekä loppukäyttäjän tarpeisiin että tuottaa positiivisesti erottuvia asiakaskokemuksia. Huomioimme yrityksesi liiketoiminnan, loppuasiakkaiden kokemukset, tarpeet ja toiveet ja rakennamme näiden pohjalta kanssasi selkeän ja kattavan suunnitelman digitaalisen sovelluksen toteuttamiselle.

Teknologiat ja työkalut sovelluskehitykseen

Sovelluskehitys, eli sovelluksen tekeminen käytännössä sisältää yleensä vähintään seuraavat vaiheet: konseptointi, määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus, käyttöönotto ja ylläpito. Sovelluksen kehittämisen menetelmät voidaan yleensä yleisesti jakaa kolmeen kategoriaan: vesiputousmalli (waterfall), nopean kehittämisen malli (RAD), ja ketterät ohjelmistokehityksen menetelmät (agile).

Sovelluskehitys voi kattaa laajan valikoiman erilaisia sovelluksia, kuten mobiilisovelluksia, verkkosovelluksia, työpöytäsovelluksia ja pelisovelluksia. Seuraavassa selitetään keskeiset vaiheet ja käsitteet, jotka liittyvät sovelluskehitykseen:

 • Konseptointi ja määrittely
  • Ensin määritellään, mitä sovelluksen on tarkoitus tehdä ja mitkä ovat sen keskeiset ominaisuudet. Tässä vaiheessa keskustellaan usein asiakkaan tai sidosryhmien kanssa tarpeista ja tavoitteista.
  • Tehdään myös alustava aikataulu ja budjetti sekä valitaan sovelluskehitykseen käytettävät teknologiat ja työkalut.
 • Suunnittelu
  • Sovelluksen toiminnallisuudet ja käyttäjäkokemus (UX) suunnitellaan yksityiskohtaisesti. Tämä voi sisältää käyttöliittymän (UI) suunnittelua, käyttäjäpolkujen hahmottelua ja prototyyppien luomista.
  • Tavoitteena on luoda selkeä suunnitelma, jota kehitystiimi voi seurata.
 • Toteutus
  • Varsinainen koodausvaihe, jossa kehitystiimi kirjoittaa sovelluksen koodin valittujen teknologioiden ja suunnitelman mukaisesti.
  • Kehitys voi tapahtua eri menetelmiä käyttäen, kuten ketterä kehitys (Agile), jossa projekti jaetaan pienempiin osiin (sprinteihin), tai vesiputousmalli, jossa työ etenee vaiheittain.
 • Testaus
  • Sovellus testataan perusteellisesti, jotta varmistetaan sen toimivuus ja laatu. Testauksessa voidaan käyttää automaattisia testejä, manuaalisia testejä ja käyttäjätestejä.
   Tavoitteena on löytää ja korjata virheet ennen sovelluksen julkaisemista.
 • Käyttöönotto
  • Kun sovellus on valmis ja testattu, se julkaistaan käyttäjille. Tämä voi tarkoittaa sovelluksen asettamista saataville esimerkiksi sovelluskaupoissa (kuten App Store tai Google Play) tai yrityksen omilla verkkosivuilla.
  • Julkaisun yhteydessä sovelluksesta tehdään usein markkinointikampanjoita ja käyttäjätukea valmistellaan.
 • Ylläpito
  • Julkaisun jälkeen sovellusta ylläpidetään ja päivitetään tarpeen mukaan. Tämä voi sisältää virheiden korjauksia, uusien ominaisuuksien lisäämistä ja suorituskyvyn optimointia.
  • Käyttäjien palautetta kerätään ja analysoidaan jatkuvasti sovelluksen parantamiseksi.

Sovelluskehitys on monivaiheinen prosessi, joka vaatii tiivistä yhteistyötä eri asiantuntijoiden, kuten projektipäälliköiden, suunnittelijoiden, kehittäjien ja testaajien välillä. Tavoitteena on luoda toimivia, käyttäjäystävällisiä ja laadukkaita sovelluksia, jotka vastaavat käyttäjien tarpeisiin ja liiketoiminnan tavoitteisiin.

Suosimme Hurjalla sovelluskehityksessä avoimen lähdekoodin ratkaisuja, käytämme nykyaikaisia ohjelmointitekniikoita sekä hyödynnämme aina uusimpia teknologioita ja web- ja mobiilikehityksen työkaluja. Vaihtoehtoinasi ovat web-, hybridi-, cross-platform- ja natiivisovellukset sekä näiden yhdistelmät liiketoimintasi tarpeiden mukaisesti.

Alla kerromme hieman lisää eri sovellusvaihtoehdoista ja -teknologioista.

Web-sovellus

 • Web-sovellus toimii selaimessa, joten laitevalmistajien säännöt eivät rajoita sitä. Lisäksi sovelluksen tekeminen on nopeaa ja kustannustehokasta. Selaimessa toimiva sovellus onkin hyvä vaihtoehto silloin kun ei tarvita natiivisovelluksen suorituskykyä.

Cross-platform -sovellus

 • Cross-platform -sovellukset on puolestaan toteutettu käyttäen Cross-platform -viitekehystä eli niin sanottua frameworkia (esim. React Native tai Flutter), jonka avulla voidaan kehittää mobiilisovellus iOS- ja Android-alustoille samasta lähdekoodista. Cross-platform -teknologian avulla samaa sovellusta ei siis tarvitse enää kirjoittaa kahta kertaa. Tämä vähentää aidosti kehitykseen kuluvaa aikaa ja projektien kokonaiskustannuksia etenkin natiivisovelluskehitykseen verrattuna.

Hybridisovellus

 • Hybridisovellus yhdistää web- ja natiivisovelluksen hyviä puolia. Sovellus voidaan jakaa laajasti sovelluskauppojen kautta (App Store, Google Play). Hybridisovelluksen ylläpitokustannukset ovat edullisemmat kuin natiivisovelluksen.
 • Hybridisovellus voidaan kääntää sekä Android- että iOS-alustoille ja se voi hyödyntää mobiilialustan toimintoja. Hybridisovellus on suorituskykyinen ja sovelluskehitys on nopeaa.

Mobiilisovellus

 • Natiivi – eli alustakohtainen mobiilisovellus on paras vaihtoehto silloin, kun sovellukselle on pidempiaikainen tarve ja se ratkaisee asiakkaidesi ongelman. Natiivisovelluksella sitoutat asiakkaitasi ja parannat näin yrityksesi kilpailukykyä.

XR-sovellukset, mukaan lukien AR-sovellukset

 • Toteutamme Hurjalla myös AR-sovelluksia sekä mobiililaitteille että AR-laseille. Esimerkiksi Dynamics 365 Guides -sovellus tarjoaa täydellisen ratkaisun yhdistää todellinen ja virtuaalinen maailma siten, että käyttäjät voivat vuorovaikuttaa reaaliajassa molempien maailmojen kohteiden kanssa ns. yhdistetyssä todellisuudessa.
 • AR-mobiilisovellukset taas sopivat erinomaisesti projekteihin, joissa pyritään tarjoamaan lisätyn todellisuuden kokemuksia älypuhelimen avulla.
 • Innostava AR-sisältö voidaan myös toteuttaa web AR -teknologian avulla. Lue kuinka toteutimme web AR -sovelluksen Metsähallitukselle saimaannorpan suojelutyön tueksi Yhteinen saimaannorppamme -projektiin!

Esimerkkejä käyttämistämme teknologioista: TypeScript, React.JS. PHP/Laravel, Next.js, Dart/Flutter, Vue.JS, Angular, Node.JS, C#/Dot.Net, Unity, Python/Django, Symphony, HTML5, SASS, jQuery. Lisää käytössämme olevia työkaluja löydät myös täältä.

Kirjoitimme myös aiemmin blogiimme yhdestä mobiilikehityksessä käytettävästä teknologiasta, React Nativesta (React Native – Tehokkaampaa mobiilikehitystä). Käytössämme on myös Googlen tuoreempi työkalu Flutter, joka on kehittynyt varsin päteväksi työkaluksi ja käteväksi vaihtoehdoksi React Nativelle. Lue myös: Ohjelmointi on paljon enemmän kuin pelkkää koodaamista – se on arvon luomista.

Sovelluskehityksessä käytettävä MVP-mallin visualisointi.
Sovelluskehityksessä voidaan käyttää hyödyksi MVP-mallia ja kerryttää lisätietoa ja aitoa palautetta tuotekehityksen tueksi.

Lue myös: GitHub Copilot – tekoälyn hyödyntäminen ohjelmistokehityksessä

Lue miten olemme vauhdittaneet asiakkaidemme liiketoimintaa digitalisaation tuomin mahdollisuuksin sovelluskehityksellä

Sovelluskehitys on menetelmä niin kasvun vauhdittamiseen, kulujen karsimiseen, toiminnan tehostamiseen kuin parempaan asiakaskokemukseen sekä täysin uusien liiketoimintamallien luomiseen. Nostimme esimerkiksi muutamia asiakkaitamme, joita olemme palvelleet digitalisaation edistämisessä.

 • Toteuttamamme pilvipohjainen MyAllas-palvelu mahdollistaa Allas Poolien jäsenille paremman digitaalisen asiakaskokemuksen.
 • Auntien tarve oli luoda myyjille mahdollisimman helppokäyttöinen ja manuaalista työtä minimoiva toteutus myyntisopimusten laadintaan ja hallintaan. Toteuttamamme HubSpot & Docue -integraatio toi helpotusta prosesseihin ja kustannuksiin.
 • Apetit tehosti toimintaansa laajan verkkosivu-uudistuksen avulla. Nykyinen sivusto helpottaa sisällönhallintaa merkittävästi verrattuna aiempaan usean sivuston ratkaisuun. Uusi sivusto on selkeämpi sekä vähittäiskaupan asiakkaille että ammattilaiskeittiöiden työntekijöille. Integraatiot tietopankkeihin nopeuttavat ylläpitoa ja automatisoivat sivuston hallintaa.
 • Kustannusosakeyhtiö Otava halusi lisätä oppikirjojensa kiinnostavuutta mobiilisovelluksen avulla. Toteutimme Otavan Oppimisen palveluille Otso-nimisen mobiilisovelluksen, johon tuotiin monipuolista digitaalista AR-sisältöä.
 • Digitalisaation avaamat mahdollisuudet voivat liittyä myös täysin uusien liiketoimintamallien kehittämiseen. Katso esimerkiksi, kuinka rakensimme Headless-teknologiaa hyödyntävän web-sovelluksen Piha-Onlinen yhdistämään piha-alan ammattilaiset ja asiakkaat yrittäjän toiveiden mukaisesti.

Sovelluskehityksen hinta

Sovelluskehityksen tuntihinta vaihtelee eri ohjelmistotaloissa 70–135 €/h + alv. välillä. Alihankintaa ulkomailla käyttävät yritykset, pienet yritykset ja freelancer-koodarit, joilla on matala kulurakenne, voivat tarjota sovelluskehitystä myös tämän hintahaarukan alle. Uusilla yrityksillä matalampi hinta voi selittyä tarpeella saada referenssejä, jotka edistävät uusien projektien myyntiä tulevaisuudessa. Jos sovelluskehityksen hinnat tuntuvat korkeilta, ne selittyvät mm. sillä, että kokeneiden sovelluskehittäjien palkat ovat nousseet viime vuosina suhteessa moneen muuhun alaan voimakkaasti – osaaminen ja asiantuntemus maksaa.

Testaa sovelluskehityksen hintalaskuria

Meillä normaali sovelluskehityksen tuntihinta on 89 €/h + alv. Teemme kuitenkin aina asiakkaillemme yksilöllisen tarjouksen, jossa huomioimme mm. projektin koon, aikataulun, keston, tiimille asetetut vaatimukset sekä soveltuvan projektimenetelmän (esim. ketterän kehityksen menetelmä). Tuntilaskutteinen malli ei ole ainut tapa, jota tarjoamme. Esimerkiksi WordPress-alustalle rakennettujen verkkosivujen osalta tarjoamme usein kiinteän hinnan, sillä näiden projektien työaika on kohtalaisen helppo arvioida etukäteen. Kiinteä hinta soveltuukin parhaiten lyhyisiin ja suhteellisen yksinkertaisiin projekteihin. Lue lisää ohjelmistokehityksen hinnan muodostumisesta!

Kumppanisi kaikkiin sovelluskehityksen tarpeisiin

Sovelluksen kehitykseen tulisi siis aina lähteä yrityksen tarpeista, jotta sovellus luo aitoa arvoa. Hurja on kumppanisi sovelluksen koko elinkaaren, määrittelystä suunnitteluun, UI- ja UX-demoista toteutukseen ja ylläpitoon saakka.

Tarvitsetko yrityksellesi räätälöidyn sovelluksen tai kaipaatko vielä jeesiä idean sparrailuun? Ota yhteyttä!

Lataa ostajan opas

Jätä yhteydenottopyyntö