Design Sprint – ideasta konkretiaksi

30.9.2021 14:49

Design Sprint on Jake Knappin ja kollegoiden Googlella kehittämä metodi, joka on ollut sen tehokkuuden vuoksi Googlella käytössä jo vuosikymmenen. Metodi kehitettiin tuomaan johdonmukaisuutta toimintatapoihin kehitysprojektien käynnistyksessä. Design Sprint syntyi oivalluksesta, että kokoontumalla yhdessä ideoimaan muutamaksi päiväksi saatiin aikaan lähes ihmeitä.

Design Sprint -metodin avulla pystytään nopeasti kehittämään ja testaamaan hypoteeseja sekä luomaan näiden pohjalta toimivat konseptit ja prototyypit kehitysprojektien käynnistämiseen. Design Sprintin kehittäjät eivät tosin silloin tienneet, että he tulivat luoneeksi globaalin ilmiön. Nykyisin Design Sprint on yleisesti käytössä ympäri maailmaa esimerkiksi Facebookilla, The New York Timesilla sekä Uberilla – ja myös meillä Hurjalla!

Mikä Design Sprint?

Design Sprint on tehokas työpajamenetelmä, jota käytetään palvelumuotoilussa ja tuotekehityksessä. Viisipäiväisessä työpajoista koostuvassa kokonaisuudessa kartoitetaan kehitysprojektin lähtötilanne ja määritetään ratkaistava haaste. Tämän jälkeen työpajoissa ideoidaan yhteistyössä asiakkaan ja Hurjan asiantuntijoiden kanssa erilaisia ratkaisumalleja ja muokataan niistä konsepti, jonka pohjalta rakennetaan ja testataan prototyyppi.

Design Sprintiä voidaan muokata tarpeiden mukaisesti joko pidentämällä tai lyhentämällä sen kestoa ja työpajat voidaan toteuttaa myös täysin etänä.

Design Sprintin avulla varmistetaan, että suunnitelmissa oleva ohjelmisto, muu palvelu tai tuote on varmasti käyttäjälle toimiva ja että se myös tukee liiketoiminnallisia tavoitteita. Design Sprintin aikana syntyneet tuotokset, prototyyppi mukaan lukien, auttavat myöhemmin ohjelmiston teknisessä ja visuaalisessa suunnittelussa, sekä toteutukseen soveltuvissa teknisissä valinnoissa.

Prototyypin hyödyntäminen ohjelmistoprojektissa säästää aikaa ja rahaa, kun lopputuotteen käytettävyyttä ja toimintoja voidaan testata jo varhaisessa vaiheessa. Lue myös: Figma-prototyyppauksen edut ohjelmistoprojektissa.

Miksi Design Sprint?

Design Sprintin ehdoton etu on siinä, että sillä saadaan tiivistettyä jopa kuukausien työ yhteen ainoaan työviikkoon. Metodi sopii erityisesti uuden tuotteen, palvelun tai toiminnon konseptointiin ja testaamiseen. Se on nopea tapa kiteyttää uusi idea konkretiaksi sekä testata ideaa nopeasti. Design Sprint avulla käynnistetty projekti on huomattavasti riskittömämpi vaihtoehto kuin se, että lähdetään suinpäin toteuttamaan palvelua. Jokaisen toteutukseen lähtevän ohjelmiston vision tulee olla selkeä ja se kirkastetaan Design Sprintissä.

Ohjelmistokehityksessä vaatimusmäärittely on projektin kivijalka ja vaikka esimerkiksi ketterässä ohjelmistokehitysmallissa määrittelyjä muokataan projektin aikana, tulee kuitenkin alussa jo olla olemassa päälinjat toiminnallisista ja laadullisista vaatimuksista. Ennen ohjelmiston teknistä toteutusta, tulee siis olla tieto ohjelmiston ominaisuuksista, toiminnoista ja miten ohjelmiston tulisi toimia. Emmehän missään nimessä halua kehittää palvelua, joka on vaikea käyttää, eikä silloin myöskään täytä sille asetettuja liiketoiminnallisia tavoitteita!

Hurja fakta: Tiesithän, että pk-yrityksille innovaatioseteli on loistava rahoitusväline uusien palveluiden ja ideoiden kehittämiseen? Meiltä saat apua myös itse rahoituksen hakemiseen, jolloin voimme yhdessä selvittää voiko sinun yrityksesi hyödyntää innovaatioseteliä esimerkiksi Design Sprintin hankkimiseen.

Design Sprint -työpajan vaiheet Hurjalla

Työpaja etenee soveltaen Jake Knappin, John Zeratzkyn ja Braden Kowitzin kirjassa Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days esitettyä mallia. Design Sprintissä tiivistetään kuukausien työ yhteen työviikkoon ja edetään jatkuvassa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Viiden päivän intensiivisessä työpajassa, edetään ongelman määrittelystä testattuun ratkaisuun. Ongelman ratkaisussa ja testaamisessa hyödynnetään prototyyppejä, eikä vaihe vaadi koodausta. Yritysten tarpeet ovat kuitenkin erilaisia, joten Design Sprintin kesto ja asiakkaan osallistumisen osuus on muokattavissa tarpeiden mukaisesti.

Osassa vaiheista on kuitenkin erityisen tärkeää, että mukana on asiakkaan puolelta kehitysprojektin avainhenkilöt, kuten kaupallisesta puolesta ja asiakaskokemuksesta vastaavat henkilöt sekä mahdollisuuksien mukaan myös tulevat käyttäjät. Design Sprintissä yhteistyöllä varmistetaan, että suunniteltu ratkaisu on käyttäjälle toimiva ja että se tukee myös liiketoiminnallisia tavoitteita.

Lopputuloksena saadaan selkeä, dokumentoitu ja perusteltu listaus tavoitteisiin pohjautuvista ohjelmiston tai muun palvelun kehitystoimenpiteistä sekä prototyyppien avulla testatut toteutusmallit. Design Sprintin jälkeen on turvallista edetä itse ohjelmiston toteutukseen, kun idea on testattu ja kaikilla osapuolilla on sama suunta.

Design Sprint Hurja Solutions Oy päiväkohtainen visualisointi.

Design Sprintin vaiheet

  • Ideasta konseptiksi: Työpajassa jalostetaan yhdessä Hurjan asiantuntijoiden, asiakkaan ja ohjelmiston loppukäyttäjien kanssa idea konseptiksi.
  • Konseptista ideointiin: Ideointia ryhmässä ongelman ratkaisemiseksi.
  • Ideoinnista päätöksiksi: Tehdään päätökset, minkä ideoiden pohjalta prototyyppi lähdetään toteuttamaan.
  • Päätöksistä prototyypiksi: Toteutetaan prototyyppi päätösten pohjalta ja sovitussa laajuudessa.
  • Prototyypistä testaukseen ja tuloksiin: Prototyyppi testataan sekä sisäisesti Hurjalla, että yhdessä asiakkaan kanssa erilaisissa käyttötapauksissa. Lopuksi demotaan lopputulos asiakkaalle ja tehdään suunnitelmat jatkokehitykseen.

Päivä 1: konseptointi

Ensimmäinen päivä polkaistaan sprinttiviikolla käyntiin vauhdikkaasti. Työpajassa jalostetaan yhdessä Hurjan asiantuntijoiden, asiakkaan ja ohjelmiston loppukäyttäjien kanssa idea konseptiksi. Ensimmäisenä päivänä kartoitetaan lähtötilanne ja määritellään ratkaistava ongelma. Prosessi etenee fasilitoituna keskusteluna, jolloin osallistujista saadaan mahdollisimman paljon irti ja päivästä mahdollisimman paljon hyötyä. Sprintissä kartoitetaan lähtötilanne, määritetään ratkaistava haaste ja asetetaan tavoitteet sprintille, jonka pohjalta lähdetään ideoimaan ratkaisuja. Päivän pituus vaihtelee tarpeiden mukaan.

Päivä 2: ideointi

Toisena päivänä Design Sprintissä keskitytään ideointiin. Päivä etenee niin, että jokainen osallistuja keksii oman idean ongelman ratkaisemiseksi ja valitut ideat visualisoidaan niiden konkretisoimiseksi. Apuna voidaan käyttää esimerkiksi story boardia käyttäjäpolkujen kuvaamiseen.

Päivä 3: päätökset

Kolmantena päivänä meillä on nippu erilaisia ratkaisuja ja tehdään päätökset, mistä prototyyppiä lähdetään rakentamaan ja testaamaan. Tässä vaiheessa on erityisen tärkeää, että työpajassa on osallistujia eri rooleista, kuten kaupallisesta puolesta ja asiakaskokemuksesta vastaavat henkilöt sekä mahdollisuuksien mukaan myös tulevia käyttäjiä. Monipuolisella ryhmäkokoonpanolla saadaan ratkaisuehdotuksia erilaisilta kulmilta.

Päivä 4: prototyyppi

Tehtyjen päätösten pohjalta luodaan realistinen prototyyppi toteutettavasta ohjelmistosta. Prototyypin toteuttamisessa voidaan käyttää esimerkiksi käyttöliittymien prototyyppaukseen sopivia sovelluksia, kuten Figma, Adobe XD ja Sketch.

Päivä 5: testaus

Viimeisenä päivänä Design Sprintissä prototyyppi testataan sekä sisäisesti Hurjalla, että yhdessä asiakkaan kanssa erilaisissa käyttötapauksissa. Lopuksi demotaan lopputulos asiakkaalle ja tehdään suunnitelmat jatkokehitykseen.

Design Sprintin hinnoittelu

Design Sprintin hinta määräytyy mm. toteutettavan laajuuden ja toteutustapojen mukaan. Hyvin tehdyn sprintin avulla ohjelmistoprojektin toteutusvaiheeseen lähteminen on huomattavasti riskittömämpää. Alkaen hinta Design Sprintille on 3 200€ (alv. 0 %), ja sijoitus maksaa itsensä varmasti takaisin ohjelmiston toteutusvaiheessa!

Asiakaslähtöistä kehittämistä

Hurjan Design Sprintin avulla varmistetaan, että suunnitelmissa oleva ohjelmisto, muu palvelu tai tuote on varmasti käyttäjälle toimiva ja että se myös tukee liiketoiminnallisia tavoitteita.

Kun tarvitset ohjelmiston, joka on suunniteltu vastaamaan tavoitteisiisi idean muotoilusta lähtien, tutustu Hurjan palvelumuotoiluun ja ota yhteyttä!

Jätä yhteydenottopyyntö