Avoin lähdekoodi – edut ja haitat

Julkaistu 30.4.2024 | Päivitetty 13.5.2024

Avoin lähdekoodi (open source) tarkoittaa ohjelmistokehityksen mallia, jossa ohjelmiston lähdekoodi on vapaasti saatavilla, muokattavissa ja jaettavissa. Tyypillisesti avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin sisältyy lisenssi, joka antaa ohjelmoijille mahdollisuuden muokata ohjelmistoa parhaiten heidän tarpeisiinsa sopivaksi ja hallita sitä miten ohjelmistoa saa jakaa. Kehittäjät voivat näin ollen vapaasti muuttaa koodia esimerkiksi lisäämällä siihen toimintoja tai poistamalla toimimattomia osioita.

Hurjalla me suosimme avoimen lähdekoodin ratkaisuja ohjelmistokehityksessä. Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen tarjoaa monia joustavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja kehitystyöhön, mutta kuten kaikessa, täytyy avoimen lähdekoodin kanssa ymmärtää myös sen mahdolliset haittapuolet. Siksi onkin tärkeää tarkastella avoimen lähdekoodin käsitettä sekä sen hyödyntämisen etuja ja haasteita tarkemmin.

Mitä avoin lähdekoodi tarkoittaa?

Avoin lähdekoodi (open source) tarkoittaa siis ohjelmistokehityksen mallia, jossa ohjelmiston lähdekoodi on vapaasti saatavilla, muokattavissa ja jaettavissa. Avoimen lähdekoodin ohjelmistot tarjoavat käyttäjilleen vapauden tutkia, muokata ja jakaa ohjelmiston lähdekoodia omien tarpeidensa mukaisesti. Tämä avoimuus mahdollistaa ohjelmistojen joustavan käytön, räätälöinnin ja kehittämisen ilman lisenssirajoituksia. Avoimen lähdekoodin lisenssit, kuten GNU General Public License (GPL) ja MIT-lisenssi, takaavat nämä vapaudet samalla varmistaen, että muokattu lähdekoodi pysyy avoimena myös jatkossa.

Avoimen lähdekoodin periaatteet ovat erityisen yleisiä ohjelmoinnin ja ohjelmistokehityksen saralla. Valtaosa suosituista ohjelmointikielistä, kuten Python, Java ja C++, sekä niiden oheistyökaluista ja ohjelmistokehyksistä (framework) ovat saatavilla avoimen lähdekoodin lisenssillä. Tämä edistää ohjelmistokehityksen innovaatiota, yhteistyötä ja tiedon jakamista kehittäjäyhteisön sisällä. Avoin lähdekoodi tarjoaa ohjelmoijille mahdollisuuden oppia toisiltaan, kehittää taitojaan ja luoda entistä parempia ohjelmistoratkaisuja yhteisön tuella.

Avoimen lähdekoodin periaatteisiin kuuluu:

 • Vapaa saatavuus: Kuka tahansa voi ladata, tutkia ja käyttää lähdekoodia ilmaiseksi.
 • Muokattavuus: Käyttäjät voivat vapaasti muokata lähdekoodia omiin tarpeisiinsa sopivaksi.
 • Jaettavuus: Muokatun lähdekoodin voi jakaa eteenpäin muille käyttäjille.
 • Yhteisöllisyys: Avoimen lähdekoodin projektit kehittyvät usein yhteisön voimin, jossa ohjelmoijat ympäri maailmaa osallistuvat kehitystyöhön.

Avoimen lähdekoodin historia

Avoimen lähdekoodin juuret ulottuvat vuoteen 1983, jolloin MIT:n ohjelmoija Richard Stallman toimi ideologisen liikkeen epävirallisena perustajana. Stallmanin näkemyksen mukaan ohjelmistojen lähdekoodin tulisi olla vapaasti ohjelmoijien saatavilla, jotta he voisivat tutkia, ymmärtää, oppia ja kehittää sitä edelleen. Tämä ajatus pohjautui Stallmanin uskoon siitä, että ohjelmistojen vapaa muokkaaminen ja jakaminen edistäisivät tiedon ja osaamisen leviämistä.

Stallman alkoi julkaista omaa ilmaista koodiaan GNU General Public License (GPL) -lisenssillä, joka mahdollisti lähdekoodin vapaan muokkaamisen ja jakelun tietyin ehdoin. Tämä uudenlainen lähestymistapa ohjelmistokehitykseen sai nopeasti kannatusta ohjelmoijien keskuudessa, ja avoimen lähdekoodin ideologia alkoi levitä.

Stallmanin ajatusten pohjalta syntynyt liike johti lopulta Open Source Initiativen (OSI) perustamiseen vuonna 1998. OSI:n tavoitteena oli edistää avoimen lähdekoodin periaatteita ja käytäntöjä sekä luoda virallinen määritelmä avoimelle lähdekoodille. Näin avoimen lähdekoodin liike sai järjestäytyneemmän muodon ja selkeämmät suuntaviivat, mikä edesauttoi sen leviämistä ja kehittymistä entisestään.

Erot avoimen lähdekoodin ja suljetun lähdekoodin ohjelmistojen välillä

Ohjelmistokehityksessä on kaksi pääasiallista lähestymistapaa: avoimen lähdekoodin ohjelmistot ja suljetun lähdekoodin ohjelmistot. Nämä lähestymistavat eroavat toisistaan merkittävästi niin filosofialtaan, kehitysprosesseiltaan kuin liiketoimintamalleiltaankin. Ymmärtämällä näiden kahden ohjelmistotyypin keskeiset erot, yritykset ja kehittäjät voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä valitessaan itselleen sopivimpia ratkaisuja. Seuraavaksi tarkastelemme lähemmin avoimen ja suljetun lähdekoodin ohjelmistojen eroja eri näkökulmista, kuten lähdekoodin saatavuuden, lisensoinnin, kustannusten ja tietoturvan osalta.

Avoin lähdekoodiSuljettu lähdekoodi
Lähdekoodin saatavuusAvoimen lähdekoodin ohjelmistoissa lähdekoodi on vapaasti saatavilla, tutkittavissa ja muokattavissa.Suljetun lähdekoodin ohjelmistoissa lähdekoodi on yrityksen omaisuutta eikä sitä jaeta julkisesti.
KustannuksetAvoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat usein ilmaisia tai edullisempia käyttää.Suljetun lähdekoodin ohjelmistot ovat tyypillisesti maksullisia, ja niiden käytöstä peritään lisenssimaksuja.
LisensointiSuljetun lähdekoodin ohjelmistot ovat tyypillisesti maksullisia, ja niiden käytöstä peritään lisenssimaksuja.Suljetun lähdekoodin ohjelmistot käyttävät rajoittavia lisenssejä, jotka kieltävät lähdekoodin muokkaamisen ja jakelun.
Räätälöinti ja joustavuusAvoimen lähdekoodin ohjelmistoja voidaan vapaasti muokata omiin tarpeisiin sopiviksi.Suljetun lähdekoodin ohjelmistojen räätälöinti on rajoitettua tai mahdotonta ilman ohjelmiston omistajan lupaa.
Tuki ja päivityksetAvoimen lähdekoodin ohjelmistoilla on usein aktiivinen yhteisö, joka tarjoaa tukea ja kehittää ohjelmistoa jatkuvasti.Suljetun lähdekoodin ohjelmistojen tuki ja päivitykset ovat riippuvaisia ohjelmiston omistajasta.
Turvallisuus ja läpinäkyvyysAvoimen lähdekoodin ohjelmistojen turvallisuutta voidaan arvioida avoimesti, ja yhteisö voi havaita ja korjata haavoittuvuuksia nopeasti.Suljetun lähdekoodin ohjelmistojen turvallisuutta on vaikeampi arvioida, ja haavoittuvuuksien korjaaminen voi olla hitaampaa.
Riippuvuus toimittajastaAvoimen lähdekoodin ohjelmistot vähentävät riippuvuutta yksittäisestä toimittajasta, sillä kuka tahansa voi jatkaa ohjelmiston kehittämistä.Suljetun lähdekoodin ohjelmistoissa ollaan riippuvaisia ohjelmiston omistajasta, mikä voi aiheuttaa ongelmia, jos omistaja lopettaa ohjelmiston tukemisen.

Avoimen lähdekoodin edut

Avoimen lähdekoodin etuja ovat mm. läpinäkyvyys, turvallisuus (koodi on avoimesti tarkasteltavissa), joustavuus, kustannustehokkuus ja innovaatioiden edistäminen. Nämä tekevät siitä houkuttelevan vaihtoehdon niin yksityishenkilöille, yrityksille kuin organisaatioillekin, jotka haluavat säästää ohjelmistokustannuksissa.

Yksi avoimen lähdekoodin ohjelmistojen merkittävistä eduista on nimenomaan niiden kustannustehokkuus. Useimmat avoimen lähdekoodin ratkaisut ovat joko täysin ilmaisia tai huomattavasti edullisempia kuin suljetun lähdekoodin vaihtoehdot. Avoimen lähdekoodin ratkaisujen käyttö usein nopeuttaa ohjelmistokehitystä, sillä se tarjoaa laajan kehittäjä yhteisön tuen. Tämä tarkoittaa, että jos toteutettavaan ideaan löytyy ratkaisu mikä lähes vastaa haluttua lopputulosta, voidaan tätä valmista kokonaisuutta räätälöidä, jotta saavutetaan haluttu lopputulos. Tällä tavalla voidaan vähentää kustannuksia huomattavasti.

Avoin lähdekoodi myös mahdollistaa varsinkin aloittelevien ohjelmoijien oppia tehokkaammin. Laajan kehittäjäyhteisön ja niiden seuraamien standardien ansiosta avoin lähdekoodi on yleisesti ns. oikeassa muodossa. Koska ohjelmoinnissa on usein monta tapaa ratkaista ongelma, mahdollistaa se myös ehkä ei niin elegantit ratkaisut. Ottamalla mallia avoimen lähdekoodin projekteista, voi uusi aloittava ohjelmoija löytää helpommin tavan koodata, mikä on lähempänä kunkin kielen yleistä normia. Tämä on tärkeää, jotta koodi on vielä vuosienkin päästä ymmärrettävää ja sen muokkaaminen on mahdollisimman vaivatonta.

Avoimen lähdekoodin haitat

Vaikka avoimeen lähdekoodiin liittyy monia etuja, on syytä huomioida myös sen mahdolliset haasteet tietoturvan ja kehityksen yhtenäisyyden suhteen. Lähdekoodin avoimuus mahdollistaa sen, että kuka tahansa voi tutkia ja etsiä ohjelmiston sisäisiä heikkouksia. Tämä läpinäkyvyys auttaa kehittäjiä tunnistamaan ja korjaamaan ongelmia nopeasti, mutta samalla se voi altistaa ohjelmiston haavoittuvuuksille, joita pahantahtoiset tahot voivat hyödyntää hyökkäyksissään.

Avoimen lähdekoodin projektien suuri kehittäjäyhteisö voi toisinaan johtaa kehityksen hajanaisuuteen. Kun useat kehittäjät osallistuvat projektiin eri lähtökohdista ja tavoitteista, voi yhtenäisen vision ylläpitäminen olla haastavaa. Tämä voi johtaa epäjohdonmukaisuuksiin ohjelmiston arkkitehtuurissa ja toiminnallisuudessa, mikä puolestaan voi vaikuttaa ohjelmiston laatuun ja ylläpidettävyyteen.
On myös mahdollista, että pahantahtoiset tahot pyrkivät osallistumaan avoimen lähdekoodin projekteihin tarkoituksenaan lisätä haitallista koodia ohjelmistoon. Vaikka kehittäjäyhteisö usein tarkastaa ja valvoo muutoksia lähdekoodiin, on silti olemassa riski, että haitallinen koodi pääsee läpi ja päätyy ohjelmiston julkaistuun versioon.

Näiden riskien minimoimiseksi on tärkeää, että avoimen lähdekoodin ohjelmistoja päivitetään säännöllisesti ja, että tietoturvahaavoittuvuuksiin reagoidaan nopeasti. Tämä voi aiheuttaa ylläpitokustannuksia, mutta se on välttämätöntä ohjelmiston turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi. Lisäksi avoimen lähdekoodin projekteissa on tärkeää ylläpitää selkeitä ohjeita ja käytäntöjä kehitysprosessille sekä varmistaa, että muutokset lähdekoodiin tarkastetaan huolellisesti ennen niiden hyväksymistä.

Miten avointa lähdekoodia käytetään Hurjalla?

Avoimen lähdekoodin periaatteet, kuten läpinäkyvyys, yhteistyö ja innovaatio, ovat keskeinen osa Hurjan toimintafilosofiaa. Avoin lähdekoodi tarjoaa meille joustavia, skaalautuvia ja kustannustehokkaita työkaluja, jotka mahdollistavat laadukkaan ja asiakaslähtöisen ohjelmistokehityksen. Ne mahdollistavat pääsyn laajaan valikoimaan testattuja ja yhteisön ylläpitämiä ohjelmistokirjastoja, frameworkeja ja työkaluja. Näin kehitystiimimme voi keskittyä luomaan innovatiivisia ratkaisuja ilman tarvetta rakentaa kaikkea alusta alkaen itse.

Avoimen lähdekoodin lisenssimalli takaa myös, että voimme vapaasti muokata ja räätälöidä käyttämiämme ohjelmistokomponentteja vastaamaan asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita. Tämä joustavuus on ensiarvoisen tärkeää nykypäivän nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä, jossa ohjelmistojen on mukauduttava ketterästi muuttuviin vaatimuksiin.

Lisäksi avoimen lähdekoodin ratkaisut tarjoavat kustannustehokkaan tavan kehittää ja ylläpitää ohjelmistoja. Lisenssimaksujen sijaan yritys voimme investoida resursseja suoraan kehitystyöhön ja asiakaspalveluun. Tämä mahdollistaa kilpailukykyisen hinnoittelun ja laadukkaan palvelun tarjoamisen asiakkaillemme.

Kaiken kaikkiaan avoimen lähdekoodin hyödyntäminen on strateginen valinta, joka tukee pyrkimyksiämme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista ohjelmistokehitystä. Se yhdistää joustavuuden, kustannustehokkuuden ja innovaatiot.

Avoimen lähdekoodin valmiita ohjelmistoja, joilla toteutetaan tai helpotetaan kehitystä

 • WordPress: Verkkosivualusta ja blogialusta, joka tarjoaa avoimen lähdekoodin vaihtoehdon verkkosivujen ja blogien luomiseen ja hallintaan.
 • Mozilla Firefox: Web-selain, joka tarjoaa avoimen lähdekoodin vaihtoehdon Internet Explorerille ja Chrome-selaimelle.
 • Vim: Tekstieditori, joka on suosittu erityisesti Unix- ja Linux-käyttöjärjestelmissä tehokkaan tekstieditoinnin ansiosta.
 • Visual Studio Code (VS Code): Koodieditori, joka tarjoaa monipuoliset työkalut ja laajennettavuuden erilaisten ohjelmointikielten kehitystyöhön.

Muutamia avoimen lähdekoodin teknologioita, joita käytämme päivittäin ohjelmoinnissa ja sovelluskehityksessä

 • Linux: Avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä, jota käytetään laajasti palvelin- ja työpöytäympäristöissä.
 • Nginx/Apache HTTP Server: Avoin lähdekoodin web-palvelinohjelmistot, joita käytetään usein verkkopalvelinten hallinnassa.
 • MySQL ja PostgreSQL: Avoimen lähdekoodin relaatiotietokannan hallintajärjestelmät (RDBMS), jotka tarjoavat tehokkaan ja luotettavan tavan tallentaa ja hallita tietoja.
 • Git: Avoimen lähdekoodin versionhallintajärjestelmä, jota käytetään ohjelmistojen kehityksessä ja ylläpidossa.
 • GitLab: Koodinhallinta- ja yhteistyöalusta, joka tarjoaa Git-versionhallinnan, CI/CD-palvelut ja projektinhallinnan ominaisuudet yhdessä paketissa.
 • PHP: PHP (Hypertext Preprocessor) on avoimen lähdekoodin ohjelmointikieli, jota käytetään laajasti web-kehityksessä dynaamisten verkkosivujen ja web-sovellusten luomiseen.
 • Laravel: Laravel on avoimen lähdekoodin web-sovelluskehys PHP:lle, joka tarjoaa joukon työkaluja ja ominaisuuksia web-sovellusten nopeaan kehittämiseen ja ylläpitoon. Se sisältää esimerkiksi reitityksen, mallinäkymäohjelmoinnin (MVC), tietokantakäsittelyn ja käyttäjäautentikoinnin.
 • Docker: Avoimen lähdekoodin alusta konttien hallintaan, joka mahdollistaa sovellusten eristämisen ja suorittamisen kannattimessa.
 • Node.js: Avoimen lähdekoodin JavaScript-ympäristö palvelinpuolen ohjelmistojen kehittämiseen.
 • React ja Vue: Avoimen lähdekoodin JavaScript-kirjasto käyttöliittymän rakentamiseen, erityisesti yksisivuisten sovellusten kehityksessä.
 • Matomo: Verkkoanalytiikkatyökalu, joka tarjoaa avoimen lähdekoodin vaihtoehdon Google Analyticsille ja muita seurantatyökaluja varten.

Kannattaako avointa lähdekoodia siis käyttää ohjelmistoprojekteissa?

Avoimen lähdekoodin käyttö voi tarjota merkittäviä säästöjä kustannuksissa. Kun ei tarvitse kehittää ratkaisuja alusta alkaen voidaan resursseja käyttää muuhun. Laajasti käytetyt ohjelmistot ovat yleisesti luotettavia ja joustavia. Mikä parasta ne ovat yleensä ilmaisia tai vaativat vain pienen lisenssimaksun.

On kuitenkin muistettava mahdolliset riskit. Avoimen lähdekoodin projektin ylläpito voi jäädä ajan kuluessa pienemmälle tiimille tai loppua kokonaan. Myös mahdolliset tietoturvapäivitykset on lisättävä räätälöityihin projekteihin manuaalisesti. Mahdolliset haavoittuvuudet on erityisen tärkeä korjata pikimmiten johtuen koodin julkisesta näkyvyydestä. Tämä pitää toki paikkansa kaikkiin haavoittuvuuksiin.

Nämä seikat tulee ottaa huomioon päätöstä tehtäessä kuhunkin projektiin, taikka ongelmaan ratkaisua etsiessä. Yleisesti ottaen avoimen lähdekoodin hyödyntäminen kannattaa ja sen hyödyt voittavat haitat.

Me olemme aina valmiina auttamaan sinua valitsemaan projektiisi parhaiten sopivat teknologiat ja menetelmät, jotka auttavat sinua saavuttamaan liiketoimintatavoitteesi. Jos siis olet etsimässä asiantuntevaa ohjelmistokehityspalvelua, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä!

Jätä yhteydenottopyyntö

  Käsittelemme tietojasi tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.