Kotisivujen hinta ja sen muodostuminen

Julkaistu 8.9.2022 | Päivitetty 15.3.2023

Yrityksen kotisivut voivat maksaa lähes mitä tahansa, sillä myös yritykset ja yritysten tavoitteet kotisivujen osalta ovat erilaisia. Kotisivujen hinta voi vaihdella tällöin esimerkiksi 0–100 000 €:n välillä. Jos sinulta itseltäsi löytyy osaamista, etkä laske omalle työllesi tai ajallesi hintaa, voit toki tehdä verkkosivut myös itse ilmaisilla työkaluilla.

Ammattilaisten toteuttamat kotisivut ovat kuitenkin asia erikseen. Meillä Hurjalla kevyehköjen WordPress-verkkosivujen hinta on n. 3 000 euroa, sisältäen yksilöllisen ulkoasun suunnittelun. Tällaiset verkkosivut riittävät pienen yrityksen kotisivuiksi, kun sivustolle tarvitaan vain muutama sisältösivu ja hyvin rajallisesti toimintoja. Kun taas puhutaan laajoista räätälöidyistä verkkopalvelusta useilla toiminnallisuuksilla ja integraatioilla, ei muutama tonni välttämättä riitä kovinkaan pitkälle.

“Hurja fakta: Verkkosivut ovat tyypillisimmin henkilöiden, erilaisten organisaatioiden ja yritysten kotisivuja. Verkkopalveluiksi taas kutsutaan yleisesti verkkosivustoja, jotka koostuvat laajoista toiminnallisista kokonaisuuksista tai sisältävät laajasti vuorovaikutteisia elementtejä.

Mistä kotisivujen hinta muodostuu?

WordPress-alustalle rakennetut kotisivut tarjoamme Hurjalla usein kiinteällä hinnalla, sillä verkkosivuprojekteihin kuluva työaika on yleensä kohtalaisen helppo arvioida etukäteen. Jotta kotisivujen hinta voidaan selvittää, tarvitsee verkkosivuston laajuus ja vaatimukset saada selville. Tässä kohtaa kannattaakin lähteä liikkeelle yrityksesi tavoitteista, siitä mitä haluat saavuttaa yrityksesi kotisivujen avulla? Mieti esimerkiksi, kuinka laajat sivujen tulee olla ja kuinka paljon ja millaisia sisältöjä ja toiminnallisuuksia tarvitaan? Pohdi myös, mikä on sivustosi tavoite, eli mitä haluat kävijöiden sivustolla tekevän.

Tavoitteidesi pohjalta projektille pystytään toteuttamaan kunnollinen määrittely, jonka pohjalta saadaan myös hinta selville, sillä sivujen hinta muodostuu palvelun sisällön, laajuuden ja toteutettavien toiminnallisuuksien mukaan. Lisäpalveluita, jotka vaikuttavat kustannuksiin voivat olla mm. sopivien kuvapankkikuvien hankkiminen verkkosivuille, hakukoneoptimointi (SEO), sisällöntuotanto, integraatiot yrityksen muihin järjestelmiin ja niin edelleen.

“Entä jos yrityksesi kotisivujen tavoitteet ovat vielä epäselviä? – Ei hätää, me autamme myös tarvekartoituksessa!”

Kustannusten jakautuminen

Käymme kanssasi jo tarjouspyyntövaiheessa läpi, mihin tarkoitukseen kotisivut ollaan toteuttamassa, mitä toiveita, tavoitteita ja vaatimuksia sivustolle on asetettu ja mikä on niiden tavoitteellinen toteutusaikataulu. Seuraavaksi esittelemme esimerkin siitä, miten yrityksen kotisivujen hinta muodostuu ja miten kustannukset jakautuvat projektin eri vaiheisiin. Jokainen verkkosivuprojekti on kuitenkin yksilöllinen sekä sisällöltään että vaatimuksiltaan, joten kustannukset voivat vaihdella eri projektien välillä suurestikin.

 • Määrittely
  • Tiedonkeruu ja määrittelyvaihe sisältää mm. sivuston viestin, sisällöt, toiminnallisuudet, käyttäjäryhmät ja tekniset vaatimukset. Määrittelyvaiheessa selvitämme sivuston käyttäjäryhmät, halutut toiminnallisuudet, sisällön laajuuden, tekniset vaatimukset sekä ulkoasuun liittyvät määritykset. Määrittelyvaiheen osuus kotisivujen hinnasta on noin 5–10 %
 • Suunnittelu
  • Kotisivujen suunnittelu kattaa ulkoasun ja ominaisuuksien visuaalisen, rakenteellisen ja teknisen suunnittelun. Sivu- ja valikkorakenteet sekä teknisten ratkaisujen avulla toteutetut toiminnallisuudet suunnitellaan ja rakennetaan toiveidesi mukaan. Tämä voidaan tehdä joko valmista graafista ohjeistusta mukaillen tai itsenäisenä kokonaisuutena. Käyttäjäkokemussuunnittelu (UX) ja käyttöliittymäsuunnittelu (UI) ovat verkkosivuston onnistumisen näkökulmasta ratkaisevia, sillä jokaisen verkkosivuston tärkeimpiä ominaisuuksia on käytettävyys. UX- ja UI-suunnittelussa varmistetaan, että käyttöliittymän graafinen ilme on sekä visuaalisesti että teknisesti toimiva ja se täyttää sille asetetut tavoitteet. Näin varmistetaan varmasti käyttäjäystävälliset kotisivut. Suunnittelun osuus kotisivujen hinnasta on noin 20–30 %. Lue myös: Verkkosivu-uudistus ja tavoitelähtöinen verkkosivujen suunnittelu.
 • Tekninen toteutus
  • Tekninen toteutus on puhdasta koodaamista! Itse koodaamisen osuuteen kotisivujen hinnasta vaikuttaa ensisijaisesti projektin laajuus. Myös sillä on kokonaishinnan muodostumisessa merkitystä, kuinka pätevä ja kokenut yrityksen kotisivujen toteuttaja on ja mitä teknologioita toteutuksessa käytetään. Toteutetaanko sivusto esimerkiksi valmiilla teemalla, joista yleensä löytyy hyviä toimintoja sekä muokattavuutta. Näiden kääntöpuolena on kuitenkin se, että ne ovat usein turhankin laajoja ja monimutkaisia tarpeisiin nähden. Vai toteutetaanko kotisivusi täysin räätälöitynä, jolloin sivusto sekä sen hallinta pysyvät kevyenä, selkeänä ja helppokäyttöisenä, minkä lisäksi tiedetään täysin ”mitä sivusto on syönyt”. Teknisen toteutuksen osuus verkkosivujen hinnasta voi olla jotain 50–70 % välillä.
 • Testaus ja julkaisu
  • Testaus- ja julkaisuvaihe sisältää lopputestauksen, yksityiskohtien viimesilaukset ja vaikkapa suorituskyvyn optimointia ennen julkaisuhetkeä. Kun verkkosivusto on ulkoasun, toimintojen ja sisällön puolesta valmis ja olet hyväksynyt sen, se julkaistaan sovittuna ajankohtana valitsemassasi verkkotunnuksessa. Tämän vaiheen osuus kokonaishinnasta voi olla esimerkiksi 10–20 %.
 • Projektinhallinta
  • Projektinhallinta sisältää mm. projektin aikana tapahtuvaa viestintää ja projektiin kuuluvat yhteiset palaverit asiakkaan ja tiimin välillä. Projektinhallinta on yksi merkittävimmistä tekijöistä verkkosivuprojektin onnistumisen kannalta, koska sillä varmistetaan projektin suunniteltu aloitus, eteneminen sekä se, että kaikki osapuolet tietävät missä mennään. Projektinhalllinnan osuus kotisivujen hinnasta voi olla esimerkiksi 10–15 %.
 • Ylläpito
  • Muista myös kotisivujen ylläpito! Kun verkkosivut on rakennettu ja julkaistu, ne siirretään ylläpitoon www-palvelimelle, joka tuo myös joitain kuluja. Minimissään eri palveluntarjoajien verkkosivujen ylläpito, eli webhosting tai webhotelli sisältää vain palvelintilan. Laadukas verkkosivujen ylläpito vaatii kuitenkin muutakin. Suosittelemme Hurjalla verkkosivuille aina ensisijaisesti WordPress-huolenpitopalvelua pelkän webhostingin sijaan, jolloin sivusto pysyy teknisesti ajan tasalla eikä asiakkaan tarvitse huolehtia teknisistä päivityksistä itse. Palvelun hinta Hurjalla on alkaen 59,00 €/kk + alv.

Lue myös, miten me Hurjalla teemme toimivat WordPress-kotisivut yritykselle!

Suuntaa-antavia kotisivujen esimerkkihintoja

Alla suuntaa-antavat esimerkkihinnat erilaajuisille kotisivuprojekteille.

Kevyehköt WordPress-sivut

 • Sivurakenteen ja sisältöhierarkian suunnittelu
 • Ulkoasun visuaalinen suunnittelu asiakkaan toiveiden ja brändin mukaan
 • Pohjalla laadukas valmisteema (esim. Kadence)
 • Laajuus 5–10 sisältösivua ja sisällönsyöttö niille
 • Toiminnallisuuksina esimerkiksi yhteydenottolomake, artikkelitoiminnallisuus ja somefeedien upotus
 • Perustason tekninen hakukoneoptimointi
 • Ohjeistaminen/koulutus sivuston hallintaan

Kevyehköjen kotisivujen hintaesimerkki: n. 3 000 € + alv.

Laajemmat WordPress-sivut

 • Sivurakenteen ja sisältöhierarkian suunnittelu, tavoitteiden määrittely
 • Ulkoasun visuaalinen suunnittelu asiakkaan toiveiden ja brändin mukaan
 • Kuvapankkikuvia 10–15 kpl
 • Uniikki ulkoasusuunnitelman pohjalta koodattu responsiivinen teema
 • Kaksi eri kieliversiota
 • Laajuus 20 sisältösivua per kieli ja sisällönsyöttö niille
 • Perustoiminnallisuuksina esimerkiksi yhteydenottolomakkeet, artikkelitoiminnallisuus/blogi, somefeedien upotus
 • Räätälöity hallinta palveluille tai tuotteille (Custom Post Type)
 • Perustason tekninen hakukoneoptimointi
 • Analytiikan kytkeminen ja seurattavien tavoitteiden asettaminen
 • Ohjeistaminen/koulutus sivuston hallintaan

Laajempien kotisivujen hintaesimerkki: n. 20 000 € + alv.

Kokeile maksutonta verkkosivujen kuntotestiä!

WordPress on varma valinta

Meillä Hurjalla työkalunamme on pääosin avoimen lähdekoodin WordPress-verkkosivualusta. WordPress-kotisivujen avulla voidaan taata yrityksellesi laadukas verkkosivutoteutus unohtamatta nykypäivän ulkonäkö-, käytettävyys- ja saavutettavuusvaatimuksia. Toki tarvittaessa käytämme työssämme myös muita teknologioita ja hyväksi havaittuja avoimen lähdekoodin ratkaisuja. WordPress on suosittu avoimen lähdekoodin www-julkaisujärjestelmä, jota päivitetään ja kehitetään jatkuvasti. Tämä tekee WordPressistä modernin, tietoturvallisen ja luotettavan alustan, jota käyttävät myös useat maailmankuulut suuret yritykset. Lue myös: Tietoturvalliset WordPress-verkkosivut yritykselle.

Hurjalla kotisivujen hinta ei tule yllätyksenä

Teemme projekteissamme aina yksilöllisen tarjouksen tarpeidesi pohjalta, joten yrityksesi kotisivujen hinta ei tule yllätyksenä! Lisäksi olemme kumppanisi sivuston kehittämisessä myös verkkosivuprojektin jälkeen. Kun siis tarvitset kotisivut, jotka on suunniteltu vastaamaan tavoitteisiisi niin toiminnallisuuksien kuin visuaalisen ilmeen osalta, ota yhteyttä!

Lataa verkkosivuopas

Jätä yhteydenottopyyntö

  Käsittelemme tietojasi tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.