Digipalvelulaki tuo verkkokaupat saavuttavuusvaatimusten piiriin

Julkaistu 6.5.2024 | Päivitetty 7.5.2024

Digipalvelulaki päivittyy ja uudet muutokset tuovat saavutettavuusvaatimusten piiriin kuluttajille tarjotut verkkokaupat, sähkökirjat, osan henkilöliikenteen ja pankkien palveluista sekä audiovisuaaliseen sisältöön pääsyn tarjoavat palvelut ja viestintäpalvelut. Digipalvelulain muutokset tulevat EU:n esteettömyysdirektiivistä. Palveluiden on täytettävä saavutettavuusvaatimukset 28.6.2025 mennessä, jolloin siirtymäaika päättyy.

Jos digipalvelulaki tuo sinun yrityksesi uutena saavutettavuusvaatimusten piiriin, kannattaa liikkeelle lähteä ajoissa, jotta esimerkiksi verkkokauppasi saavutettavuus ehditään laittamaan kuntoon ennen siirtymäajan päättymistä. Mutta älä huoli, meiltä löytyy kyllä jeesiä! Tässä artikkelissa kerromme ketä muutokset koskevat, miten ne vaikuttavat ja mistä kannattaa lähteä liikkeelle saavutettavuusvaatimuksiin vastaamisessa.

Mikä EU:n esteettömyysdirektiivi?

EU:n esteettömyysdirektiivin tavoitteena on parantaa tuotteiden ja palvelujen saavutettavuutta kaikille käyttäjille, mukaan lukien vammaiset ja ikääntyneet henkilöt. Suomen kansallinen lainsäädäntö on velvoittanut 1.2.2023 lähtien viranomaisia, julkisia organisaatioita ja julkisten palveluiden tuottajia tarjoamaan palvelunsa saavutettavana (kts. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta). Nyt digipalvelulaki laajentaa saavutettavuusvaatimukset koskemaan laajempaa joukkoa palveluita ja palveluntarjoajia.

Digipalvelulakiin sidottu palvelu täytyy toteuttaa esteettömyysdirektiivin kansainvälisen verkkosisällön saavutettavuusohjeen (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)) mukaan. WCAG 2.2-ohjeistus on yksityiskohtainen kuvaus niistä teknisistä ja sisällöllisistä yksityiskohdista, joilla turvataan saavutettavuuden vähimmäistaso.

Digipalvelulain muutokset tuovat saavutettavuusvaatimusten piiriin uusia palveluita ja palveluntarjoajia

Digipalvelulakiin tehdyt päivitykset edistävät digitaalista tasa-arvoa ja varmistavat, että yhä useammat ihmiset voivat käyttää sähköisiä palveluja yhdenvertaisesti. Muutosten myötä laajemman joukon digitaalisten palvelujen tarjoajia on huomioitava entistä paremmin erilaisten käyttäjien tarpeet ja varmistettava, että heidän tuotteensa ja palvelunsa ovat mahdollisimman monien saavutettavissa.

Saavutettavuusvaatimusten piiriin siirtyvät muutosten myötä:

 • Kuluttajille tarjotut verkkokaupat
  • Sääntelyn piiriin tulevat kaikki verkkokaupat, joissa kuluttajat voivat hankkia palveluja ja tuotteita internetin kautta (pl. mikroyritykset).
 • Sähkökirjat
  • Uusien säädösten soveltamisalaan sisältyvät sähköiset kirjat sekä niihin liittyvät verkkosivustot ja mobiilisovellukset, joita käytetään kirjojen lukemiseen ja käyttämiseen.
 • Osa henkilöliikenteen palveluista
  • Julkisen liikenteen lisäksi saavutettavuusvaatimukset laajentuvat koskemaan yksityistä sektoria. Henkilöliikenne kattaa esimerkiksi rautatie-, linja-auto-, lentoliikenteen ja aikataulutetun kaupallisen meriliikenteen.
 • Kuluttajien pankkipalvelut
 • Audiovisuaaliseen sisältöön pääsyn tarjoavat palvelut
  • Audiovisuaalisella sisältöpalvelulla viitataan palveluun, joka tarjoaa televisiolähetyksiä tai tilausohjelmia yleisölle, kuten Netflix ja Yle Areena.
 • Viestintäpalvelut
  • Viestintäpalveluilla tarkoitetaan kuluttajille suunnattuja pikaviestinsovelluksia kuten WhatsApp, Signal ja Messenger.

Digipalvelulaki ei sido mikroyrityksiä. Mikroyritykset ovat yrityksiä, joissa työskentelee alle 10 henkilöä ja joiden vuotuinen liikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Vaikka mikroyrityksiä ei velvoiteta noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia, aluehallintovirasto rohkaisee myös näitä yrityksiä tarjoamaan palvelunsa niiden mukaisesti. Saavutettavat verkkopalvelut ovatkin kaikkien etu, joten vaatimukset kannattaa huomioida vaikka ei lain piiriin kuuluisikaan. Kun digitaalinen palvelu toteutetaan saavutettavuusvaatimukset huomioiden, tehostat liiketoimintaasi tarjoamalla miellyttävän käyttökokemuksen kaikenlaisille käyttäjille. Saavutettavat verkkosivut ja muut verkkopalvelut tukevat yhdenvertaisuutta ja ovat kilpailuetu, joilla voit laajentaa markkinaosuuttasi!

Milloin muutokset digipalvelulakiin astuvat voimaan?

Mainittujen palvelujen on noudatettava digipalvelulain mukaisia yleisiä saavutettavuusvaatimuksia ja velvoitteita 28.6.2025 alkaen. Palveluiden on täytettävä sekä yleiset saavutettavuusvaatimukset että palvelukohtaiset lisävaatimukset, ja niihin liittyy myös lisävelvoitteita saavutettavuusselosteen osalta.

Mitä muutokset digipalvelulain saavutettavuusvaatimuksissa tarkoittaa verkkokauppiaille ja miten kannattaa lähteä liikkeelle?

Jos yrityksesi ei kuulu mikroyritysten luokkaan ja kauppasi on suunnattu kuluttajille digipalvelulaki määrää siis verkkokauppasi noudattamaan uusia saavutettavuusvaatimuksia 28.6.2025 alkaen, joten tähän kannattaa valmistautua hyvissä ajoin. Vuosi menee yllättävän nopeasti!

Mistä lähteä liikkeelle ja mitä vaihtoehtoja sinulla on?

 • Ensimmäisenä kannattaa antaa ammattilaisen toteuttaa saavutettavuusauditointi
  • Jos olet epävarma täyttääkö verkkokauppasi tarvittavat saavuttavuusvaatimukset, suosittelemme saavutettavuusauditointia, jossa tarkistamme tämänhetkisen saavutettavuustilanteen. Esimerkiksi meidän Hurjan saavutettavuusasiantuntijan toteuttaman saavutettavuusauditoinnin avulla saat tarkat tiedot sivuston tai muun verkkopalvelun saavutettavuuden tämänhetkisestä tilasta ja kuinka saavutettavuutta voidaan lähteä kehittämään – ymmärrettävässä muodossa!
   • Saavutettavuusauditoinnin avulla saat:
    • Kokonaiskäsityksen saavutettavuuden nykytilasta ja mitkä vaativat kehittämistä, jotta vaatimuksiin voidaan vastata
    • Pakollisen saavutettavuusselosteen. Verkkokaupassa on jatkossa oltava saavutettavuusseloste, joka sisältää tarvittavat tiedot palvelun saavutettavuuden tilasta. Jos sinulla on jo olemassa oleva saavutettavuusseloste, päivitämme sen tarvittaessa ajan tasalle.
    • Kattavan raportin saavutettavuusauditoinnista ja sen tuloksista. Raportista löytyy tarvittavat korjausehdotukset koodareille, jolloin he osaavat korjata saavutettavuuspuutteet raportin avulla.

Lue asiakastarina: Ava-akatemia: Verkkosivuston saavutettavuusauditointi vei kohti yhdenvertaisempia koulutuspalveluita

Huom. Uusi saavutettavuuskriteeristö WCAG 2.2 on jo julkaistu. Laki ei vielä vaadi noudattamaan sitä, mutta tulevaisuudessa sitä tullaan noudattamaan (luultavasti parin vuoden sisään). Vaikka verkkokauppasi olisi tällä hetkellä saavutettava WCAG 2.1 -kriteeristön mukaan, huomioi, että WCAG 2.2 astuessa voimaan, joudut todennäköisesti tekemään vielä muutoksia palveluusi. Voimme tehdä saavutettavuusauditoinnin jo nyt WCAG 2.2 -kriteeristöllä, jolloin tarkistetaan, että verkkokauppasi on saavutettavuuskorjauksien jälkeen valmis sekä WCAG 2.2-kriteeristön voimaantuloon että digipalvelulain muutoksiin.

 • Saavutettavuusauditoinnin jälkeen verkkokauppaan on tehtävä mahdolliset saavutettavuuspuutteiden korjaukset
  • Saavutettavuusauditoinnin jälkeen täytyy korjata mahdolliset saavutettavuuspuutteet ja päivittää saavutettavuusseloste tehtyjen korjausten mukaan.
 • Vaihtoehtona verkkokaupan uudistaminen tai uusi verkkokauppa
  • Jos verkkokauppasi on jo aikansa elänyt ja olet suunnittelemassa verkkokaupan uudistusta tai perustamassa kokonaan uutta verkkokauppaa: muista huomioida uudet saavutettavuusvaatimukset (digipalvelulain muutokset sekä WCAG 2.2) toteutuksessa.
  • Halutessasi me voimme Hurjalla suunnitella ja toteuttaa sinulle täysin saavutettavan verkkokaupan.

Lue asiakastarina: Lakitutka-verkkopalvelun uuden käyttöliittymän UX/UI-suunnittelu saavutettavuus huomioiden

Saavutettavuusseloste on jatkossa pakollinen

Jos siis kuulut jatkossa digipalvelulain piiriin jatkossa se velvoittaa, että kaupassasi on oltava saavutettavuusseloste, joka antaa kuvauksen palvelun saavutettavuudesta. Saavutettavuusselosteessa kuvataan palvelun saavutettavuuden tila ja siinä esiintyvät mahdolliset poikkeamat sekä se, kuinka käyttäjät voivat antaa saavutettavuuspalautetta.

Saavutettavuusselosteessa palveluntarjoajan on annettava tietoa myös esimerkiksi sen käyttöön tarvittavasta laitteesta, jos digitaalisen palvelun käyttö edellyttää jotain tiettyä laitetta, kuten vaikkapa navigaattoria. Palveluntarjoajan on myös annettava saavutettavuusselosteessa tietoa siitä, miten kyseinen laite liittyy digitaaliseen palveluun, mitkä ovat sen esteettömyysominaisuudet ja miten se toimii yhdessä apuvälineiden ja muiden palvelun käyttöä tukevien järjestelyjen kanssa.

Palveluntarjoajan on annettava tieto myös siitä, miten palvelukohtaiset lisävaatimukset on otettu huomioon. Lisäksi saavutettavuusselosteessa on kuvattava myös, miten palvelussa on otettu huomioon kyseisiä palvelua koskevat lisävaatimukset. Hurjalla saavutettavuusseloste sisältyy saavutettavuusauditointiin. Ilman saavutettavuuden testausta ja auditointia saavutettavuusselostetta ei voi yleensä luoda, sillä selosteessa täytyy pystyä kuvaamaan digipalvelun saavutettavuuden tila kriteeristöön nähden.

 • Saavutettavuusseloste sisältää:
  • Yleistiedot eli ns. yleiskatsauksen digipalvelusta kuten nimi, kuvaus tarkoituksesta ja tiedot palvelun omistajasta/ylläpitäjästä.
  • Uutena vaatimuksena: tietoa siitä, miten palvelua käytetään ja mitä toimintoja se tarjoaa sekä mahdolliset ohjeet palvelun käyttämiseen. Palveluntarjoajan on myös annettava tieto palvelukohtaisten lisävaatimusten toteutumisesta.
  • Tiedot saavutettavuuden tilasta, eli kuvaus palvelun nykyisestä saavutettavuuden tilasta
   • mitä saavutettavuuskriteeristöä ja -tasoa (esim. WCAG 2.2 AA-taso) palvelun täytyy noudattaa
   • tietoa siitä kuinka hyvin palvelu täyttää saavutettavuuskriteerit, esim. täysin, osittain tai ei täytä sekä tarkemmin lisätietoa mahdollisista rikkeistä.
    • kuvaus puutteesta sekä maininta mitä kriteeriä rikotaan esim. “Kaikilla kuvilla ei ole riittäviä alt-tekstejä. (WCAG 1.1.1)”
  • Halutessa voidaan myös kertoa, mitä toimenpiteitä on tehty saavutettavuuden parantamiseksi, esim. tekniikat, joilla varmistetaan, että sivuston sisältö on helposti saatavilla kaikille käyttäjille.
  • Yhteystiedot ja palautteenanto
   • yrityksen yhteystiedot (sähköposti ja/tai puhelinnumero), joiden avulla käyttäjät voivat ilmoittaa saavutettavuusongelmista tai antaa palautetta saavutettavuuteen liittyen
   • sekä valvontaviranomaisen yhteystiedot (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö) kanteluita varten, jos käyttäjän palautteeseen ei reagoida tyydyttävästi ja/tai 2 viikon kuluessa tai käyttäjä ei saa ollenkaan vastausta.
   • laki määrittelee, että palautteisiin on reagoitava asianmukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että palveluntarjoajan on käsiteltävä saadut palautteet ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin saavutettavuuden parantamiseksi.

Lue myös miten Hurjalla saavutettavuustestaus käytännössä etenee!

Digipalvelulaki vie kohti entistä inklusiivisempaa digitaalista maailmaa

Muutokset digipalvelulakiin merkitsevät askelta kohti entistä inklusiivisempaa ja käyttäjäystävällisempää internetiä. Tavoitteena on varmistaa, että kaikki voivat tasapuolisesti hyötyä online-resursseista, riippumatta kyvyistä tai tausta. Tällä luomme pohjan paremmalle digitaaliselle tulevaisuudelle, joka on avoin kaikille.

Meiltä Hurjalta löytyy laajaa osaamista digipalveluiden kehittämiseen liittyvistä lainalaisuuksista, erityispiirteistä ja parhaista käytännöistä. Meiltä löytyy tekninen, visuaalinen sekä sisällöllinen osaaminen, joilla toteutamme asiakkaillemme näyttäviä ja saavutettavia verkkosivuja ja autamme olemassa olevien palveluiden saavutettavuusvaatimusten täyttämisessä.

Hurjan vastuullisuusohjelman yksi kolmesta painopisteestä on YK:n kestävän kehityksen tavoite: eriarvoisuuden vähentäminen. Ohjelmassamme tämän tavoitteen alle kuuluu mm. digitaalisen yhdenvertaisuuden edistäminen, jota viemme eteenpäin lisäämällä saavutettavuustietoutta ja -osaamista sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Jos verkkokauppasi tai muu digitaalinen palvelusi kuuluu jatkossa saavutettavuusvaatimusten piiriin, on hyvä aloittaa valmistautuminen ajoissa. Me olemme täällä auttaaksemme sinua tässä prosessissa. Aloitetaan matka kohti tasa-arvoisempaa digitaalista maailmaa saavutettavuusauditoinnilla, jolla selvitämme palvelunne saavutettavuuden nykytilan ja miten korjaamme saavutettavuudessa ilmenneet puutteet. Älä siis huoli, me autamme sinua vastaamaan uusiin vaatimuksiin, ota yhteyttä!

Lataa saavutettavuusopas

Jätä yhteydenottopyyntö

  Käsittelemme tietojasi tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.