Merkityksellistä koodia muuttuvan maailman vaatimuksiin

Teemme koodia, jolla on merkitystä nyt ja huomenna.

Teemme Hurjalla jatkuvasti töitä yrityksen kehittämiseksi ja tästä syystä aloitimme vuonna 2022 vastuullisuustyön Purpose2030™️-projektilla, jossa terävöitimme Hurjan arvot, mission ja vision sekä otimme vastuullisuuden vahvemmin osaksi Hurjan strategiaa. Seuraava luonnollinen askel oli vastuullisuusohjelman laatiminen, etteivät ylevät ajatukset jää pelkän puheen tasolle.

Hurjan visiona on luoda merkityksellistä koodia muuttuvan maailman vaatimuksiin ja missiona luoda etumatkaa muuttuvassa maailmassa. Merkityksellisyys visiossa sisältää vastuullisuuden käsitteen. Se tarkoittaa, että me Hurjalla pyrimme työn merkityksellisyyteen jokaisen työntekijän kohdalla sekä siihen, että myös koodaamme positiivista muutosta maailmaan, eli teemme koodia, jolla on merkitystä nyt ja huomenna.

Ota yhteyttä

Vastuullisuus on merkityksellinen osa Hurjan strategiaa

Olemme valinneet Hurjan vastuullisuusohjelman painopisteiksi kolme YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joita sitoudumme edistämään toiminnassamme. Hurjan tavoitteena on sekä edistää tavoitteiden saavuttamista että vähentää niihin liittyviä negatiivisia vaikutuksia.

Vastuullisuusohjelmaan valitut tavoitteet kattavat sekä sosiaalisen, taloudellisen että ympäristövastuun ulottuvuudet. Vielä emme ole valmiita, mutta nyt meillä on selkeä suunta kohti laajempaa merkityksellisyyttä hurjille, yhteiskunnalle ja ympäristölle!

Hurjan vastuullisuusohjelman tavoitteet

Tavoite 10. Eriarvoisuuden vähentäminen.
Tavoite 13. Ilmastotekoja.

Vastuullisuusohjelma

Sosiaalinen vastuu

Edistämme kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja ja vähennämme eriarvoisuutta.

Lue lisää
Sosiaalinen vastuu

Taloudellinen vastuu

Edistämme kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Lue lisää
Taloudellinen vastuu

Ympäristövastuu

Edistämme kiireellisesti toimintatapoja, joilla toimimme ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Lue lisää
Ympäristövastuu