Kannamme taloudellisen vastuumme

Vastuullisuus

Edistämme kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

tavoitteet_8

Tavoite

  • Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
    • Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Alatavoitteet

  • Tuemme yritysten hyvinvointia ja menestystä ja tuottavuutta teknologian, kehitysmenetelmien ja innovoinnin kautta.
  • Sitoudumme harjoittamaan eettistä ja vastuullista liiketoimintaa, jolla pyrimme luomaan positiivista vaikutusta myös yhteiskuntaan.
tavoitteet_8

Toimenpiteet

  • Olemme asiakkaillemme kehityshankkeissa kumppani, joka auttaa, ohjaa sekä vie projektit laadukkaasti alusta loppuun, eli tehdään mitä luvataan.
  • Maksamme veromme Suomeen, noudatamme kansallisia lakeja ja toimimme hyvän hallintotavan mukaisesti sekä valitsemme kumppanimme vastuullisesti.
  • Huolehdimme liiketoiminnan kannattavuudesta, kilpailukyvystä ja tehokkuudesta sekä kasvamme hallitusti ja kestävällä tavalla.