Kannamme ympäristövastuumme

Vastuullisuus

Edistämme kiireellisesti toimintatapoja, joilla toimimme ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

YK-Tavoite-13

Tavoite

 • Ilmastotekoja
  • Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Alatavoitteet

 • Laskemme Hurjan hiilijalanjäljen ja vähennämme aktiivisesti Hurjan negatiivista ilmastovaikutuksia.
 • Hurja pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2025 mennessä.
 • Lisäämme omaa ymmärrystämme mahdollisuuksistamme ilmastonmuutoksen hidastamiseen liittyen.
YK-Tavoite-13

Toimenpiteet

 • Laskemme Hurjan hiilijalanjäljen ja teemme suunnitelmat minimoinnin ja kompensoinnin suhteen.
  • Suosimme uusiutuvaa energiaa mm. toimistolla ja palvelimien ylläpidossa.
  • Kiinnitämme huomiota laitehankintojen elinkaareen ja työvälineiden virrankulutukseen.
  • Vähennämme päästöjä mahdollistamalla etätyön ja minimoimalla turhan matkustamisen.
  • Tarjoamme työsuhdepyöräedun kaikille Hurjille.
  • Lisäämme kasvispainotteista ja lähituotettua ruokaa yhteisissä tapahtumissa.
 • Lisäämme osaamistamme vihreän koodin suhteen, jotta voimme tuottaa entistä energiatehokkaampia tuotteita ja palveluita.
 • Osallistumme ilmastonmuutoksen hidastamiseen, sopeutumiseen, vaikutusten lievittämiseen ja ennakkovaroituksiin liittyviin hankkeisiin mahdollisuuksien mukaan.