Ohjelmointi on paljon enemmän kuin pelkkää koodaamista – se on arvon luomista

Julkaistu 22.4.2024 | Päivitetty 26.4.2024

Ohjelmointi auttaa tarjoamaan ratkaisuja monenlaisiin haasteisiin ja vastaamaan erilaisiin digitaalisiin tarpeisiin, mikä auttaa luomaan arvoa asiakasyritykselle. Ohjelmointi on myös avain innovaatioihin, sillä uudet teknologiset läpimurrot, kuten tekoäly, lohkoketjuteknologia ja esineiden internet, pohjautuvat kaikki ohjelmointiin. Näitä teknologioita hyödyntämällä voidaan kehittää uraauurtavia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat markkinoiden kysyntään ja muuttuviin trendeihin. Mitään ohjelmistoja ei kuitenkaan synny ilman ohjelmointiosaamista, eikä arvoa ilman asiakasymmärrystä.

Ohjelmointi ei siis parhaimmillaan ole vain rivien koodaamista – se on luovaa ongelmanratkaisua, käyttäjäkeskeistä suunnittelua ja innovointia. Ohjelmoinnin kautta voidaan tuottaa lisäarvoa niin yrityksille kuin loppukäyttäjillekin, kunhan määrittely, suunnittelu ja toiminnallisuuksien sekä vaatimusten priorisointi tehdään huolella.

Mitä ohjelmointi tarkoittaa?

Ohjelmointi tarkoittaa tietokoneohjelmien suunnittelua ja toteutusta. Ohjelmoinnissa käytetään ohjelmointikieliä, joilla kirjoitetaan lähdekoodia. Lähdekoodi koostuu komennoista ja lausekkeista, jotka määrittelevät ohjelman toiminnan. Yleisiä ohjelmointikieliä ovat esimerkiksi Python, Java, C++, JavaScript jne.

Esimerkkejä teknologioista, joita käytämme meillä Hurjalla: TypeScript, React.JS. PHP/Laravel, Next.js, Dart/Flutter, Vue.JS, Angular, Node.JS, C#/Dot.Net, Unity, Python/Django, Symphony, HTML5, SASS, jQuery. Lisää käytössämme olevia työkaluja löydät myös täältä.

Koodaus on yksi osa ohjelmointiprosessia

Koodaus viittaa prosessiin, jossa kirjoitetaan ohjelmointikielen syntaksin mukaisia komentoja ja lausekkeita. Koodaus on yksi osa ohjelmointiprosessia, ja se keskittyy siihen, miten ohjelmat tai sovellukset käytännössä luodaan koodin avulla. Se on käytännössä ohjelmointikielen käyttämistä ohjeiden antamiseen tietokoneelle. Voidaan siis sanoa, että koodaus on osa ohjelmointia. Koodaus keskittyy ohjelmointikielen käyttämiseen, kun taas ohjelmointi kattaa koko ohjelmistokehitysprosessin suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon.

Kun puhutaan ohjelmoinnista, tarkoitetaan yleensä prosessia, jossa kirjoitetaan koodia tietyllä ohjelmointikielellä tavoitteena luoda toimiva tietokoneohjelma. Ohjelmointi sisältää ongelman analysointia, algoritmin suunnittelua, koodin kirjoittamista, testausta ja debuggausta.

Ohjelmointi on osa ohjelmistokehitystä. Ohjelmistokehitys eli sovelluskehitys on laajempi käsite, joka kattaa koko ohjelmiston elinkaaren, eli prosessin ohjelmiston elinkaaren suunnittelusta, kehittämisestä, testaamisesta ja ylläpidosta. Se sisältää usein ohjelmoinnin osanaan, mutta myös muita tärkeitä vaiheita kuten vaatimusten määrittelyä, suunnittelua, projektinhallintaa, testausta ja julkaisua.

 • Vaatimusten määrittely: Selvitetään, mitä ohjelmiston tulisi tehdä ja mitä ominaisuuksia siltä vaaditaan.
 • Suunnittelu: Luodaan ohjelmiston rakenne, arkkitehtuuri ja käyttöliittymä.
 • Toteutus: Tässä vaiheessa tapahtuu varsinainen ohjelmointi, eli koodin kirjoittaminen.
 • Testaus: Ohjelmisto testataan virheiden varalta ja varmistetaan, että se toimii halutulla tavalla.
 • Käyttöönotto: Ohjelmisto otetaan käyttöön ja toimitetaan asiakkaalle tai loppukäyttäjille.
 • Ylläpito: Ohjelmistoa päivitetään, korjataan ja kehitetään edelleen sen elinkaaren aikana.

Usein näitä termejä käytetään kuitenkin synonyymeina, erityisesti epämuodollisissa yhteyksissä. Kaikki viittaavat prosessiin, jossa luodaan ohjelmia tietokoneiden tai muiden laitteiden ohjaamiseksi.

Ohjelmoinnin avulla voidaan luoda monenlaisia sovelluksia, kuten:

Lue myös: Finspection App – Tehokas liiketoiminnan digitalisoinnin työkalu tekoälyn tukemana

Ohjelmointi vaatii loogista ajattelua, ongelmanratkaisutaitoja sekä luovuutta. Ohjelmoijan tulee ymmärtää, miten pilkkoa isompi ongelma pienempiin osiin ja ratkaista ne askel kerrallaan koodin avulla. Lisäksi on tärkeää testata ja debugata koodia, jotta ohjelma toimii oikein. Ohjelmoinnin oppiminen on nykyään tärkeä taito, sillä digitalisaatio etenee kovaa vauhtia. Ohjelmoinnin perusteiden hallinta auttaa ymmärtämään paremmin tietotekniikkaa ja sen mahdollisuuksia myös liiketoimintapäättäjille.

Hurjalla me suosimme avoimen lähdekoodin ratkaisuja ja hyödynnämme moderneja ohjelmointitekniikoita sekä uusimpia teknologioita web- ja mobiilisovellusten kehityksessä. Me tarjoamme laajan valikoiman teknologisia vaihtoehtoja yritysten liiketoiminnan tarpeisiin, kuten verkkosivuja, hybridisovelluksia, cross-platform-sovelluksia ja mobiilisovelluksia, jotka räätälöidään täysin asiakasyritysten tarpeiden mukaisesti.

Ohjelmistojen luotettavan ylläpidon varmistamme hyödyntämällä pilvipalvelimia, kuten Amazon Web Servicesia. Amazon Web Servicesin (AWS) pilvipohjainen IT-infrastruktuuri mahdollistaa resurssien joustavan skaalautumisen tarpeen mukaan ja tarjoaa joustavan IT-ympäristön. AWS-infrastruktuuri ei pelkästään vastaa nykyisiä tarpeita vaan myös luo vankan pohjan tulevaisuuden kasvulle ja uusien järjestelmien kehittämiselle.

Ohjelmoinnin keskeinen rooli digitaalisessa arvontuotannossa

Digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia eri liiketoiminta-alueilla, ja ohjelmointi on keskeinen väline näiden mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Ohjelmoinnin avulla yritykset voivat kehittää uusia digitaalisia ratkaisuja, jotka tukevat asiakkaiden tarpeita ja yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita. Ohjelmoinnin avulla yritykset voivat esimerkiksi vauhdittaa kasvuaan tarjoamalla markkinoille uusia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Lisäksi ohjelmoinnin avulla voidaan tehostaa yrityksen toimintaa ja karsia kuluja esimerkiksi automatisoimalla prosesseja ja parantamalla työn tehokkuutta.

Digitalisaatio ja ohjelmointi tarjoavat myös mahdollisuuden parantaa asiakaskokemusta tarjoamalla käyttäjäystävällisiä ja personoituja digitaalisia palveluita. Näiden avulla yritykset voivat luoda vahvempia suhteita asiakkaisiinsa ja erottua kilpailijoistaan markkinoilla. Esimerkkeinä asiakkaista, joita olemme auttaneet digitalisaation edistämisessä, voimme mainita yrityksiä eri toimialoilta, jotka ovat hyödyntäneet ohjelmointia luodakseen innovatiivisia ratkaisuja omille asiakkailleen. Tämä on mahdollistanut niiden pysymisen kilpailukykyisinä ja kehittymisen uusille markkinoille digitalisaation aikakaudella.

Vaikka koodaus on keskeinen osa ohjelmointia, sen vaikutukset ulottuvat kauas pelkän koodin kirjoittamisen ulkopuolelle. Ohjelmoinnin ytimessä on aina yrityksen liiketoiminnan tavoitteet. Se antaa mahdollisuuden tehostaa liikeideoita, automatisoida prosesseja ja tarjota asiakkaille entistä parempia palveluita. Esimerkiksi räätälöity mobiilisovellus voi tarjota juuri sitä, mitä asiakkaat kaipaavat, tai parantaa yrityksen sisäistä toimintaa huomattavasti. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että menestyksekäs ohjelmointi edellyttää syvällistä käsitystä yrityksen tarpeista ja tavoitteista. Pelkkä koodin kirjoittaminen ei takaa liiketoiminnallista menestystä. Siksi on olennaista lähteä liikkeelle kysymyksistä kuten minkälaisia haasteita sovelluksen tulee ratkaista, kuka sen käyttäjäkunta on ja miten sen menestystä mitataan.

Hurjalla me varmistamme, että ohjelmointiprojektit palvelevat juuri niitä liiketoiminnan tavoitteita, jotka yritykset asettavat. Hyödynnämme mm. palvelumuotoilun menetelmiä (esim. Design Sprint), jotta voimme ymmärtää yrityksen tarpeet ja luoda niiden pohjalta selkeän ja toimivan suunnitelman ohjelmistoprojektin toteuttamiseksi. Näin varmistamme, että ohjelmointi luo todellista arvoa sekä yritykselle että sen asiakkaille.

Lue myös: Mitä tarkoittaa DevOps?

Ohjelmoinnilla voidaan tuottaa arvoa monin eri tavoin. Tässä on muutamia keskeisiä tapoja:

 • Ongelmanratkaisu: Ohjelmoinnin avulla voidaan ratkaista erilaisia ongelmia ja automatisoida tehtäviä. Ohjelmistot voivat auttaa yrityksiä ja yksilöitä tehostamaan toimintaansa, säästämään aikaa ja resursseja sekä parantamaan tuottavuutta.
 • Liiketoiminnan tehostaminen: Ohjelmistot voivat auttaa yrityksiä optimoimaan prosessejaan, hallitsemaan tietoja tehokkaammin ja tekemään parempia päätöksiä. Esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) ja asiakkuudenhallintajärjestelmät (CRM) voivat parantaa yrityksen tehokkuutta ja kilpailukykyä.
 • Innovaatio: Ohjelmoinnin avulla voidaan luoda uusia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja. Ohjelmistot voivat mahdollistaa uudenlaisia tapoja kommunikoida, työskennellä ja viihtyä. Monet menestyneet startupit perustuvat innovatiivisiin ohjelmistoratkaisuihin.
 • Digitalisaatio: Ohjelmointi on keskeisessä roolissa digitalisaatiossa, joka muuttaa monia toimialoja. Ohjelmistojen avulla voidaan digitalisoida prosesseja, luoda digitaalisia palveluita ja parantaa asiakaskokemusta.
 • Datan hyödyntäminen: Ohjelmoinnin avulla voidaan kerätä, analysoida ja visualisoida dataa. Tämä auttaa yrityksiä saamaan arvokkaita oivalluksia asiakkaistaan, markkinoista ja omasta toiminnastaan, mikä puolestaan auttaa tekemään parempia päätöksiä ja kehittämään liiketoimintaa.
 • Automatisointi: Ohjelmoinnin avulla voidaan automatisoida monia tehtäviä, jotka aiemmin vaativat manuaalista työtä. Tämä voi säästää aikaa ja resursseja sekä vähentää inhimillisten virheiden riskiä.
 • Viestintä ja yhteistyö: Ohjelmistot, kuten viestintäalustat ja yhteistyötyökalut, mahdollistavat saumattoman kommunikoinnin ja yhteistyön ihmisten välillä riippumatta heidän sijainnistaan. Tämä on erityisen arvokasta nykypäivän globaalissa ja etätyöhön painottuvassa työympäristössä.

Mietitkö mistä koodaus kannattaa aloittaa ja miten ohjelmistoalalle pääsee?

Kun harkitset koodauksen aloittamista, on tärkeää ottaa ensimmäiset askeleet huolellisesti ja rakentaa vankka perusta. Suosittelemme aloittamaan perusasioista ja etenemään pienin askelin. Valitse ensin sopiva ohjelmointikieli, kuten Python, JavaScript tai Ruby, jotka ovat erityisen hyviä aloittelijoille niiden selkeän syntaksin ja laajan käytettävyyden ansiosta. Tutustu valitsemasi kielen perusteisiin, kuten muuttujiin, ehtoihin ja funktioihin, ja harjoittele niiden käyttöä tekemällä pieniä ohjelmia ja harjoituksia. Tee omia projekteja ja sovella oppimaasi käytäntöön, ja kasvata projektien monimutkaisuutta vähitellen. Jatka oppimista tutustumalla lisää ohjelmoinnin eri osa-alueisiin, kuten olio-ohjelmointiin ja tietorakenteisiin, ja verkostoidu muiden ohjelmoijien kanssa.

Ohjelmointialalle siirtyminen voi olla jännittävä mutta haastava prosessi. On monia eri reittejä, joita voit seurata saavuttaaksesi tavoitteesi, ja valitsemasi polku riippuu omista taustatiedoistasi ja tavoitteistasi. Voit esimerkiksi harkita perinteistä koulutusreittiä ja opiskella tietojenkäsittelytiedettä yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, saaden vankan teoriapohjan ja käytännön taitoja. Toisaalta voit valita intensiivisen koodauskurssin tai bootcampin, joka valmistelee sinut nopeasti työelämään ja auttaa rakentamaan portfoliota. Jos haluat oppia omatoimisesti, on runsaasti ilmaisia oppimateriaaleja ja kursseja saatavilla verkossa. Tärkeintä on sitoutua opiskeluun ja käytännön tekemiseen, ja näyttää jatkuvaa oppimista ja kykyä ratkaista ongelmia – nämä ovat ominaisuuksia, joita arvostetaan suuresti ohjelmistoalalla.

Lue myös inspiraatioksi hurjien uratarinoita: Alanvaihtajat löysivät uuden uran ohjelmistoalalta ja Harjoittelijasta työntekijäksi.

Jos taas olet suunnittelemassa yrityksellesi uutta ohjelmistoa, ohjelmoinnin opiskelu ja itse koodaaminen eivät välttämättä ole se järkevin vaihtoehto, vaan kannattaa harkita työn jättämistä ammattilaisten huoleksi.

Ryhdytäänkö töihin?

Ohjelmointi on siis paljon enemmän kuin pelkkää koodaamista – se on arvon luomista. Arvoa tuottava ohjelmistokehitys alkaa aina liiketoiminnan tarpeista, ei teknologioista. Meidän päämääränämme on aina tyytyväiset asiakkaat, ja haluamme tarjota nättiä koodia, josta voimme olla ylpeitä.

Joten jos olet etsimässä asiantuntevaa ohjelmistokehityspalvelua, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä! Olemme valmiina auttamaan sinua saavuttamaan liiketoimintatavoitteesi ja luomaan arvoa sekä sinulle että asiakkaillesi.

Lataa ostajan opas

Jätä yhteydenottopyyntö

  Käsittelemme tietojasi tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.