GitHub Copilot – tekoälyn hyödyntäminen ohjelmistokehityksessä

Julkaistu 9.4.2024

Hyödyt, haitat ja mitä arvoa tekoälyn käyttö tuo asiakkaillemme

GitHub Copilot on GitHubin, OpenAI:n ja Microsoftin kehittämä generatiivista tekoälyä hyödyntävä tekoälyavustin ohjelmointiin, joka käyttää koneoppivia algoritmeja sille syötetyn koodin analysointiin. Se tarjoaa myös koodinpätkiä, funktioita ja luokkia, jotka auttavat kehittäjiä suorittamaan työnsä nopeammin. Copilot kykenee lisäksi laatimaan valmiita funktioita ja pieniä ohjelmia jopa itsenäisesti.

GitHub on ollut vuodesta 2018 lähtien Microsoftin tytäryhtiö. OpenAI on kehittänyt laajan suosion saaneen ChatGPT-tekoälysovelluksen (jota on hyödynnetty myös tämän blogin kirjoittamisessa). Hurjalla kehittäjät voivat halutessaan käyttää työssään Copilotia, jos he kokevat saavansa siitä hyötyä omaan koodaustyöhönsä. Tässä blogissa käsittelemme mitä hyötyjä ja haittoja Copilot tuo ohjelmistokehitykseen sekä mitä arvoa tekoälyn käyttö tuo asiakkaillemme.

Tekoälyn nousu: suurempi teknologinen mullistus kuin mobiilin siirtyminen tai internetin kehittyminen?

Varmasti aika harva tällä hetkellä voi sanoa, ettei tekoäly koskettaisi mitään oman elämän osa-aluetta, eikä ohjelmistoala ole poikkeus. Tekoälyn nousun onkin ennustettu olevan suurempi teknologinen mullistus kuin mobiiliin siirtymisen tai jopa itse internetin. Tätä väitettä tukee muun muassa se, että ChatGPT saavutti julkaisun jälkeen vain viidessä päivässä miljoonan käyttäjän rajan tammikuussa 2023, mikä teki siitä historian nopeimmin kasvavan sovelluksen. Metan Thread-sovelluksen kerrotaan tosin ylittäneen saman käyttäjämäärän vain tunneissa, mutta nämä kaksi sovellusta ja julkaisutilannetta eivät ehkä ole täysin vertailukelpoisia, ottaen huomioon Metan valmiit jakelukanavat.

GitHub Copilot hyödyttää kehittäjiä, asiakkaitamme sekä ohjelmistojen loppukäyttäjiä

Meidän kokemukset GitHub Copilotista ovat tähän mennessä olleet enimmäkseen positiivisia. Copilotin ja muiden tekoälytyökalujen kanssa on kuitenkin aina pidettävä mielessä, etteivät ne ole täysin virheettömiä, ja ne tarvitsevat edelleen ihmisen arviointia niiden tarjoamien ratkaisujen luotettavuuden ja toimivuuden varmistamiseksi.

Kun edellä mainitun pitää mielessä, GitHub Copilot tarjoaa monia etuja niin kehittäjille, asiakkaillemme kuin rakentamamme ohjelmiston loppukäyttäjille. Kehittäjät voivat esimerkiksi hyödyntää Copilotin tarjoamia ehdotuksia ja täydennyksiä nopeuttaakseen koodauksen kuluvaa työaikaa ja vähentääkseen virheiden määrää, asiakkaamme hyötyvät kehitystyön nopeuttamisesta ja tehokkuudesta, sillä se voi johtaa parempaan lopputuotteeseen ja lyhyempiin kehitysaikoihin, jolloin ohjelmisto saadaan nopeammin markkinoille. Tehokkaamman sovelluskehitystyön ansiosta loppukäyttäjät puolestaan saavat käyttöönsä laadukkaampia sovelluksia, mikä parantaa totta kai myös heidän käyttökokemustaan. Kaiken kaikkiaan tekoälyn käyttö voi siis tuoda merkittäviä hyötyjä kaikille osapuolille ohjelmistokehitysprosessissa.

GitHub Copilot arpoo lottonumerot.

GitHub Copilotin käytössä toteamiamme hyötyjä:

 • GitHub Copilot tarjoaa laajan valikoiman koodiehdotuksia ja täydennyksiä, mikä auttaa monipuolisten ohjelmistoprojektien kehittämisessä. Sovellus tarjoaa ehdotuksia erilaisiin tehtäviin, kuten koodirivien kirjoittamiseen, toimintojen määrittämiseen ja algoritmien toteuttamiseen. Tämä auttaa kehittäjiä tuottamaan laadukasta koodia ja saavuttamaan projektin tavoitteet tehokkaammin. Lisäksi Copilot voi oppia kehittäjän työtavoista ja tarpeista ajan myötä, mikä parantaa sen kykyä tarjota entistä parempia ja henkilökohtaisempia ehdotuksia.
 • Copilotin käyttö vähentää inhimillisten virheiden riskiä, mikä voi parantaa ohjelmiston laatua ja luotettavuutta. Copilot pystyy esimerkiksi havaitsemaan yleisiä ohjelmointivirheitä ja antamaan varoituksia niistä ennen kuin koodi ajetaan tai julkaistaan. Näin kehittäjät voivat korjata mahdolliset virheet nopeasti ja varmistaa, että ohjelmisto toimii odotetusti. Lisäksi Copilot voi tarjota kattavia testiesimerkkejä ja ohjeita koodin testaamiseen, mikä auttaa varmistamaan ohjelmiston laadun ja luotettavuuden.
 • GitHub Copilot on kehittynyt tekoälysovellus, joka ymmärtää kontekstin paremmin kuin monet vastaavat sovellukset. Se pystyy luomaan koodia kommenttien perusteella käyttämällä laajaa koodiesimerkkien tietokantaa. Kehittäjä voi kertoa tarpeistaan kommenttien avulla, ja Copilot ehdottaa näiden pohjalta sopivia koodinpätkiä ja ratkaisuja. Esimerkiksi, jos tarvitaan funktion luomista tiedoston järjestämiseen, Copilot voi tarjota sopivia ratkaisuja ja algoritmeja tähän tehtävään. Tämä tehostaa kehitystyötä ja auttaa kehittäjiä saavuttamaan tavoitteensa nopeammin.
 • Sovelluksen avulla kehittäjät voivat oppia uusia ohjelmointikäytäntöjä ja parhaita käytäntöjä, mikä voi edistää ammatillista kehitystä. Kun kehittäjät käyttävät Copilotia koodin kirjoittamiseen, he voivat oppia uusia tapoja lähestyä ongelmanratkaisua ja koodin organisointia. Copilotin tarjoamat ehdotukset voivat sisältää uusia ohjelmointikieliominaisuuksia, suunnittelumalleja ja algoritmeja, jotka voivat rikastuttaa kehittäjien osaamista ja ymmärrystä.
 • Copilotin avulla voidaan nopeuttaa ohjelmistokehitystä, mikä mahdollistaa lyhyemmät julkaisusyklit. Tekoäly mahdollistaa ohjelmiston nopeamman iteroinnin ja päivitykset, mikä puolestaan mahdollistaa nopeamman reagoinnin markkinamuutoksiin ja käyttäjäpalautteeseen. Kehittäjät voivat ketterämmin testata, iteroida ja julkaista ohjelmistoja, mikä parantaa tuotteen laatua ja kilpailukykyä.
 • Tekoälyavusteinen ohjelmistokehitys voi vähentää projektien kokonaiskustannuksia ja parantaa sijoitetun pääoman tuottoa pitkällä aikavälillä. Parempi koodin laatu ja vähäisempi virheiden määrä voivat vähentää ylläpitokustannuksia ja parantaa ohjelmiston elinkaaren kokonaistehokkuutta. Tämä voi johtaa parempaan sijoitetun pääoman tuottoon ja pidemmän aikavälin kannattavuuteen.
 • GitHub tarjoaa paremman tietoturvan verrattuna muihin tekoälysovelluksiin, (vrt. ChatGPT). GitHub Copilot on turvallisempi vaihtoehto useista syistä. Se esimerkiksi käyttää lähdekoodia ainoastaan ehdotusten luomiseen, eikä tallenna tai jaa lähdekoodia muille käyttäjille. Lisäksi sen käyttö perustuu vahvaan salausprotokollaan ja GitHub-tilin käyttöoikeuksiin, mikä varmistaa, että ainoastaan oikeutetut käyttäjät voivat käyttää sitä. Copilot hyödyntää myös kehittyneitä tekoälyalgoritmeja tuottaakseen tarkkoja ja hyödyllisiä koodiehdotuksia, mikä auttaa vähentämään mahdollisuutta virheisiin tai epäluotettaviin ehdotuksiin.

Lue myös: Säästätkö yrityksesi hengiltä? Ohjelmistojen kehityksessä säästäminen luo teknistä velkaa

Kuvankaappaus GitHub Copilotista arpomassa lottonumeroita.

Kun tekoäly puhuu, vastuu siirtyy kuulijalle

Tekoäly tuo ohjelmistokehitykseen lukuisia etuja, mutta mitä haittoja näemme GitHub Copilotin tai muiden tekoälytyökalujen käytössä? Tärkeintä on pitää mielessä, että tekoälytyökalut vaativat vielä käyttäjäkseen ihmisen, jotta lopputulos on toivotunlainen. Työkalua täytyy osata käyttää ja kontekstia ymmärtää, jotta ulos saadaan laadukas lopputulos. Jos GitHub Copilotia uskoo sokeasti, niin tulee kyllä meidän kokemuksien myötä sutta ja sekundaa. Kun tekoäly puhuu, vastuu todellakin siirtyy kuulijalle – onneksi tämä on tuttua meille hurjille savonmetropolilaisina.

Copilotin käyttöön liittyviä negatiivisissa vaikutuksia arvioitaessa huomioitava näkökulma on myös sen mahdollinen vaikutus kehittäjien taitojen ruostumiseen, luovuuden rajoittumiseen ja riippuvuuteen tekoälystä. Jos kehittäjät turvautuvat liikaa esimerkiksi Copilotiin, he saattavat ehkä jopa menettää taitonsa kirjoittaa koodia itsenäisesti ja luovasti. Tämä voi johtaa siihen, että kehittäjät eivät enää kykene innovoimaan ja löytämään ratkaisuja ongelmiin itsenäisesti. Lisäksi riippuvuus vaikkapa vain yhdestä työkalusta saattaa altistaa kehittäjät riskille, jos Copilot lakkaa toimimasta tai he menettävät pääsyn siihen.

Summa summarum, tekoälyn käyttöön liittyvät negatiiviset vaikutukset korostavat tarvetta tasapainottaa tekoälyn tarjoamien etujen hyödyntämisen, omien taitojen ylläpitämisen ja kehittämisen kanssa. GitHub Copilot pystyy tuottamaan laadukasta sisältöä, mutta tämä riippuu täysin siitä, kuinka tarkasti omat tarpeet pystyy määrittelemään. Siksi on tärkeää arvioida kriittisesti Copilotin ehdottamia ratkaisuja, jotta voidaan varmistua lopputuloksen laadusta. Copilot voi toimia hyödyllisenä apuvälineenä koodaamisessa, mutta sen käyttöön on suhtauduttava harkiten ja tiedostettava sen rajoitukset.

Tekoälyn avulla kohti virheetöntä koodia

Tekoälyn hyödyntäminen koodin laadun varmistamisessa on myös tärkeä osa toimivaa tekoälyn hyödyntämisen prosessia. Vaikka tekoäly voi tuottaa koodiehdotuksia ja täydennyksiä, on silti tärkeää varmistaa, että tuotettu koodi on virheetöntä ja täyttää projektin vaatimukset. Tässä muutamia tapoja, joilla me Hurjalla varmistamme koodin laadun:

 • Testaus: Suoritamme kattavia testejä kaikelle tuotetulle koodille varmistaaksemme sen toimivuuden ja virheettömyyden. Tämä sisältää yksikkötestit, integraatiotestit ja tarvittaessa käyttöliittymätestit.
 • Manuaalinen tarkastus: Kokeneet kehittäjämme tarkastavat huolellisesti tekoälyn tuottaman koodin ja tarkistavat sen oikeellisuuden ja tehokkuuden ennen sen hyväksymistä.
 • Koodiarvioinnit ja vertaisarviot: Käytämme vertaisarviointeja ja koodiarviointeja tiimin jäsenten kesken varmistaaksemme, että kaikki tuotettu koodi on laadukasta ja vastaa projektin tavoitteita.
 • Laadunvalvontaohjelmat: Käytämme automatisoituja työkaluja ja ohjelmistoja, jotka tarkistavat koodin laatua ja noudattavat parhaita käytäntöjä ja ohjelmointistandardeja.
 • Jatkuva parantaminen: Seuraamme jatkuvasti tekoälyn tuottaman koodin suorituskykyä ja keräämme palautetta tiimimme jäseniltä sekä asiakkailta parantaaksemme prosessia ja varmistaaksemme koodin laadun.

Yhdistämällä nämä menetelmät varmistamme, että tekoäly avustaa meitä tuottamaan laadukasta ja virheetöntä koodia, joka vastaa projektin vaatimuksia ja odotuksia. Meillä tekoälyn hyödyntäminen ei kuitenkaan rajoitu pelkästään koodin tuottamiseen, vaan olemme integroineet tekoälyä hyödyntäviä ominaisuuksia myös asiakkaillemme toteutettaviin ratkaisuihin. Kysy lisää toteuttamistamme ratkaisuista!

Lue esimerkiksi: Finspection App – Tehokas liiketoiminnan digitalisoinnin työkalu tekoälyn tukemana

Ryhdytäänkö töihin?

Haluatko valjastaa tekoälyn käyttöön myös teidän yrityksen ohjelmistoprojektiin ja luoda selvää säästöä? Tarvitsetpa sitten uuden sovelluksen tai jo olemassa olevan ohjelmiston jatkokehitystä, hyödynnämme halutessasi tekoälyn voimaa tarjotaksemme sinulle parhaan mahdollisen ratkaisun. Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä!

Jätä yhteydenottopyyntö

  Käsittelemme tietojasi tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.