Hurjan vastuullisuustyö eteni hiilijalanjäljenlaskentaan

Julkaistu 12.3.2024

Vastuullisuustyömme etenee ja olemme saaneet laskettua Hurjan hiilijalanjäljen Carbon Wise Oy:n avulla. Ensimmäinen askel kohti hiilineutraaliutta on nyt otettu. Seuraavana vaiheena vastuullisuustyön ympäristövastuun osa-alueessa on päästöjen vähentäminen sekä kompensointikohteiden selvittäminen ja valinta.

Visiona merkityksellistä koodia muuttuvan maailman vaatimuksiin

Olemme valinneet Hurjan vastuullisuusohjelman painopisteiksi kolme YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joita sitoudumme edistämään toiminnassamme. Valitsemamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat: ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, eriarvoisuuden vähentäminen ja ilmastotekoja. Hurjan tavoitteena on sekä edistää tavoitteiden saavuttamista että vähentää niihin liittyviä negatiivisia vaikutuksia. Vastuullisuusohjelmaan valitut tavoitteet kattavat sekä sosiaalisen, taloudellisen että ympäristövastuun ulottuvuudet.

Hurjan strategian keskeinen osa on vastuullisuus. Visionamme on luoda merkityksellistä koodia ja missionamme tarjota etumatkaa muuttuvassa maailmassa. Merkityksellisyys visiossa sisältää vastuullisuuden käsitteen. Hurjalla vastuullisuus tarkoittaa meidän pyrkivän siihen, että jokainen työntekijä kokee työnsä merkitykselliseksi, samalla kun pyrimme koodaamaan positiivista muutosta maailmaan. Toisin sanoen luomme koodia, jolla on merkitystä nyt ja huomenna.

ICT-alan ilmasto- ja ympäristövaikutukset globaalisti

Liikenne- ja viestintäviraston ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategian mukaan eri lähteet osoittavat, että ICT-alan osuus maailman sähköenergiankulutuksesta vaihtelee noin 4-10 % välillä, samalla kun sen aiheuttamat kasvihuonepäästöt ovat noin 3-5 %. Päästöjen määrä vaihtelee riippuen käytetyistä sähköntuotannon lähteistä. ICT-alallakaan emme siis voi pakoilla vastuutamme maailman ilmasto- ja ympäristövaikutuksissa.

Strategiassa ICT-infrastruktuurin ilmasto- ja ympäristöystävällisyyden edistämiseksi linjataan muun muassa energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämistä ja käyttöä sekä hiilettömien sähkönlähteiden hyödyntämistä. Toimenpide-ehdotuksissa ehdotetaan myös hukkalämmön hyödyntämistä ja ympäristönäkökohtien huomioimista verkkojen rakentamisessa ja yhteiskäytön edistämisessä. Datatalouden ilmasto- ja ympäristöystävällisyyden edistämiseksi suositellaan vahvistamaan energianäkökohtien huomioimista ohjelmistojen ja palvelujen suunnittelussa ja hankinnoissa sekä kehittämään ilmasto- ja ympäristöystävällisiä ICT-ratkaisuja.

Materiaalivirtojen kestävyyden ja kiertotalouden edistämiseksi ehdotetaan lisäämään laitteiden käyttöikää ja tehostamaan niiden keräystä ja kierrätystä sekä edistämään kestävien primäärimateriaalien käyttöä. Tietopohjan laajentamiseksi ja mittaamisen kehittämiseksi ehdotetaan parantamaan datakeskusten ja verkkojen energiankulutuksen seurantaa. Yhtenä keinona esitetään myös tiedon lisäämistä ICT-alan materiaalivirtojen kestävyydestä ja digitaalisten ratkaisujen elinkaaren vaikutuksista.

Toimenpiteiksi kuluttajien tietoisuuden ja osaamisen lisäämiseksi neuvotaan tietoisuuden lisäämistä ICT-palvelujen ympäristövaikutuksista ja ilmastoystävällisen laitteiden käytön taitoja. Nousevien teknologioiden hyödyntämiseksi ja haasteisiin vastaamiseksi linjataan lisätä ymmärrystä nousevien teknologioiden ilmasto- ja ympäristövaikutuksista sekä teknologioiden ja niiden soveltamisen ekologisesti kestävän hyödyntämispotentiaalin kasvattamista.

Mistä Hurjan hiilijalanjälki koostuu ja mitä teemme vähentääksemme sen negatiivista vaikutusta?

Hurjan hiilijalanjälki vuonna 2023 oli noin 39,6 tuhatta hiilidioksidiekvivalenttikiloa (CO2ekv). Laskennassa huomioitiin Hurjan käyttämä energia, vesi- ja jätehuolto, liikematkat, työntekijöiden liikkuminen kotoa töihin ja takaisin, tiedonsiirto ja palvelimien käyttö sekä ostetut palvelut.

Ostopalvelut muodostivat suurimman osan päästöistä, kattaen 60 % hiilijalanjäljestä. Toinen merkittävä päästölähde oli työntekijöiden työpaikalle kulkeminen (27 %). Muut päästölähteet vaikuttivat kokonaispäästöihin vähäisemmin. Lämpö- ja sähköpäästöjen osuus oli 7 % ja liikematkojen 6 %. Jätehuolto, tiedonsiirto ja vesihuolto yhdessä kattoivat alle prosentin koko hiilijalanjäljestä.

Hurjan hiilijalanjäljen koostuminen ympyräkaaviossa.

Kohti pienempää hiilijalanjälkeä ja ilmastotekoja

Seuraavana vaiheena Hurjan vastuullisuustyön ympäristövastuun osa-alueessa on päästöjen vähentäminen sekä kompensointikohteiden selvittäminen ja valinta. Hurjan ilmastovaikutusten vähentämiseksi selvitetään esimerkiksi mahdollisuutta palveluostojen keskittämistä vähäpäästöisille toimittajille. Lisäksi etsimme keinoja, joilla voimme kannustaa työntekijöitä vähäpäästöiseen liikkumiseen. Tällä hetkellä etätyöskentely on jo mahdollista aina kun työtehtävä sen sallii.

Yhtiönä Hurjan omiin suoriin päästöihin liittyvät merkittävimmät vähennysmahdollisuudet liittyvät liikematkoihin, erityisesti hotellimajoituksiin, dieselautojen käyttöön ja lentoihin. Vaikka näiden päästöjen osuus kokonaispäästöistä on suhteellisen pieni, valitsemalla matkustustavoiksi vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja ja hyödyntämällä majoituspalveluita, jotka sitoutuvat vähentämään päästöjä, voimme silti edistää Hurjan toimintaa kohti ympäristöystävällisempää suuntaa ja näin edistää vastuullisuusohjelman ilmastotekoja-tavoitetta.

Hurjan vastuullisuustyö on vasta alussa, mutta olemme ryhtyneet ympäristövastuun lisäksi toimiin myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuumme kantamisessa mm. digitaalisen yhdenvertaisuuden, tietoturvan ja hallitustyöskentelyn saralla. Muun muassa näistä teemoista viestimme lisää myöhemmin.

Koodirivi kerrallaan kohti laajempaa vaikuttavuutta ja kestävämpää tulevaisuutta – merkityksellistä koodia muuttuvan maailman vaatimuksiin!

Tutustu vastuullisuusohjelmaan

Jätä yhteydenottopyyntö

    Käsittelemme tietojasi tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.