Hurja Solutions Oy:n vastuullisuusohjelma on julkaistu

Julkaistu 12.9.2023 | Päivitetty 5.3.2024

Tiedote 12.9.2023

Teemme Hurjalla jatkuvasti töitä yrityksen kehittämiseksi ja tästä syystä aloitimme vuonna 2022 vastuullisuustyön Purpose2030-projektilla, jossa terävöitimme Hurjan arvot, mission ja vision sekä otimme vastuullisuuden vahvemmin osaksi Hurjan strategiaa.

Hurjan visiona on luoda merkityksellistä koodia muuttuvan maailman vaatimuksiin ja missiona etumatkan luominen muuttuvassa maailmassa. Merkityksellisyys visiossa sisältää vastuullisuuden käsitteen. Se tarkoittaa, että me Hurjalla pyrimme työn merkityksellisyyteen jokaisen työntekijän kohdalla sekä siihen, että myös koodaamme positiivista muutosta maailmaan, eli teemme koodia, jolla on merkitystä nyt ja huomenna.

Seuraava luonnollinen askel vastuullisuustyössä oli vastuullisuusohjelman laatiminen, etteivät ylevät ajatukset jää pelkän puheen tasolle. Valitsimme Hurjan vastuullisuusohjelman painopisteiksi kolme YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joita sitoudumme edistämään toiminnassamme. Hurjan tavoitteena on sekä edistää tavoitteiden saavuttamista että vähentää niihin liittyviä negatiivisia vaikutuksia.

Vastuullisuusohjelma sisältää toimenpiteet ja mittarit, joiden tarkoituksena on tukea sekä meidän että yhteistyökumppaneidemme nykyisiä ja tulevia vastuullisuusraportointivelvoitteita, erityisesti ESG-raportointia.

Vastuullisuusohjelmaan valitut tavoitteet kattavat sekä sosiaalisen, taloudellisen että ympäristövastuun ulottuvuudet.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joihin Hurjan vastuullisuusohjelma linkittyy ovat:

  • Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
  • Eriarvoisuuden vähentäminen
  • Ilmastotekoja

Vielä emme ole valmiita, mutta nyt meillä on selkeä suunta kohti laajempaa merkityksellisyyttä hurjille, yhteistyökumppaneille, yhteiskunnalle ja ympäristölle! Vastuullisuusohjelmastamme voit lukea tarkemmin, millaisilla toimenpiteillä suuntaamme kohti tavoitteiden toteutumista.

Tutustu Hurjan vastuullisuusohjelmaan!

Jätä yhteydenottopyyntö