HubSpot & Docue -integraatio vauhdittaa myyntisopimusten laadintaa ja hallintaa

Auntie tarjoaa työntekijöille matalan kynnyksen tukea niin stressiin, ylisuorittamiseen kuin kadonneen motivaation löytämiseen. Konseptoidut palvelupaketit perustuvat verkkotapaamisiin Auntien mielen ammattilaisen kanssa. Auntien palveluita käyttää yli 500 organisaatiota, pienistä asiantuntijayrityksistä suuriin globaalisti toimiviin yrityksiin ja julkisen alan organisaatioihin, Suomessa, Norjassa, Ruotsissa, Hollannissa, Saksassa ja Puolassa.

“Yhteistyö Hurjan kanssa oli vaivatonta ja mukavaa. Määrittely onnistui sujuvasti, eikä asiakkaana tullut sellainen olo, että olisi tarvetta tekniselle taustalle, vaan oman liiketoiminnan ymmärrys oli riittävä lähtökohta. Asiakkaana olen tuntenut, että kaikkea voi kysyä ja kaikkeen saa nopean ja kattavan vastauksen – myös käyttöönoton jälkeen.”

Hoiman Tang, CFO, Auntie Solutions Oy

Tarve

Auntie on keskittänyt markkinointi-, myynti-ja asiakaspalveluprosessinsa HubSpot-ekosysteemiin, joka mahdollistaa koko asiakassuhteen hoitamisen yhdessä järjestelmässä. Tämä avaa ovet täysin uusiin mahdollisuuksiin, kuten markkinoinnin ja myynnin laajempaan automatisointiin, mikä vähentää manuaalista työtä ja vapauttaa myyjien aikaa fiksumpaan käyttöön.

HubSpotista ei kuitenkaan löytynyt Auntielle riittävillä ominaisuuksilla varustettua sopimusautomaatiota, joten uutta työkalua valitessaan heille oli tärkeää, että se saataisiin integroitumaan HubSpotiin. Integraatioprojektissa Auntien tarve oli luoda myyjille mahdollisimman helppokäyttöinen ja manuaalista työtä minimoiva toteutus, jossa kaikki keskeiset sopimukselle tarvittavat tiedot siirtyvät suoraan Docuen sopimuspohjalle, sisältäen mahdollisuuden lähettää sopimus suoraan allekirjoitettavaksi Hubspotista, ilman erillistä kirjautumista Docueen. HubSpot & Docue -integraatioprojekti käynnistyi Docuen halusta tarjota Auntielle juuri heidän tarpeisiinsa sopivaa ratkaisua sopimusten laadintaan ja hallintaan.

Docue-sopimukset HubSpotin hallinnassa.

Lue myös: Ohjelmiston integraatio – miksi integroida ja kuinka onnistua?

Ratkaisu ja toteutus

Docue on Docue Technologiesin luoma SaaS-palvelu automatisoituun sopimusten laadintaan, allekirjoittamiseen ja hallintaan. Docuen monipuoliset rajapinnat ja kumppanuus Hurjan kanssa mahdollistivat projektin ketterän käynnistyksen. Integraatioprojekteissa toimiva kumppanuus ja hyvä määrittely ovat erityisen tärkeitä, sillä projektit lähdetään yleisesti toteuttamaan olemassa olevaan informaatioteknologiaympäristöön, jossa sidosryhmien tarpeet voivat poiketa toisistaan hyvinkin paljon.

Projekti aloitettiin kaikkien kolmen yrityksen yhteisellä aloituspalaverilla, jossa käytiin läpi tarpeet, toiveet ja realiteetit. Docuen hyvän rajapinnan ja Hurjalle jo ennestään tutun järjestelmän vuoksi aloituspalaverissa voitiin keskittyä vahvasti Auntien tarpeisiin ja HubSpotiin, sillä tekninen puoli Docuen suuntaan oli jo selvillä aiemman yhteistyön pohjalta. Koska tässäkin integraatioprojektissa oli kyse liiketoimintaprosessien muovaamisesta, oli projektissa tärkeää lähteä liiketoimintaymmärryksestä, ei teknisistä lähtökohdista.

HubSpot & Docue -integraatiolisäosa HubSpotin hallinassa.

HubSpot App -lisäosa

Auntien tarpeisiin toteutettiin räätälöity asiakaskohtainen integraatiolisäosa, joka asennettiin käyttöön HubSpot-järjestelmän sisällä. Lisäosa vie HubSpotissa voitetut kaupat asiakas- ja tuotetietoineen suoraan Docuen sopimusautomaatioon, ilman myyjän toteuttamaa manuaalista kirjaamista. Hurja huolehtii myös integraatiolisäosan jatkuvasta teknisestä ylläpidosta, jotta Auntie voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Integraatiolisäosa on helposti toteutettavissa myös muille HubSpotin ja Docuen käyttäjille.

Hyödyt

Projektissa toteutettu integraatiolisäosa auttaa myyjiä keskittymään olennaiseen, eli myyntiin, poistaen manuaalisen tiedonsiirron sopimuksille. Lisäksi aiemmat sopimukset näkyvät suoraan Hubspotissa asiakkaan tiedoissa, jolloin sopimuksia ei tarvitse lähteä erikseen etsimään Docuesta. Hubspotin ja Docuen välisen integraation avulla Auntien myyjät saavat luotua sopimukset automatisoidusti allekirjoitettavaksi ilman manuaalisia työvaiheita.

Järjestelmien välisten integraatioiden avulla säästetään kustannuksia ja vähennetään toistuvia manuaalisia työtehtäviä, samalla kun virheiden määrä tiedon kulkiessa eri järjestelmien välillä vähenee. Automatisointi ja integraatiot ovat avainasemassa liiketoiminnan kehittämisessä, tehokkuuden parantamisessa ja päätöksenteon tukemisessa.

Helpottaisiko sopimusautomaatio tai joku tietty integraatio sinun yrityksesi arkea? Ota yhteyttä, jutellaan lisää!

Jätä yhteydenottopyyntö