Liveto-tapahtuma-alustan saavutettavuusauditointi

Liveto Group on Jyväskylästä lähtöisin oleva kasvuyhtiö, joka aloitti toimintansa 2015. Liveto on yhtiön tarjoama kokonaisvaltainen tapahtuma-alusta, joka sisältää tärkeimmät työkalut live-, virtuaali-, hybridi- ja webinaaritapahtumien järjestämiseen. Liveto luo tapahtumiin vaikuttavuutta, selkeyttä ja helppoutta monipuolisilla tapahtumatyökaluilla ja sovelluksilla.

”Yhteistyö Hurjan kanssa toimi nopeasti ja varmasti. Olemme todella tyytyväisiä Hurjan tarjoamaan palveluun ja raportointiin.”

Mikko Huuhka, Product Manager, Liveto Group Oy

Tarve

Liveton avulla tapahtumajärjestäjien ei tarvitse hankkia useita eri ohjelmistoja tapahtumien järjestämiseen, vaan yhden alustan avulla voi toteuttaa kaiken tarpeellisen. Oli kyseessä tapahtumahallinta, ilmoittautuminen, lipunmyynti, palautekyselyt, webinaari tai miksei virtuaalitapahtuma, Liveto on ainut ratkaisu minkä näihin tarvitsee. Liveton ainutlaatuinen tapahtuma-alusta differoituu olemassa olevista kokoamalla kaikki tärkeimmät työkalut yhden katon alle.

Liveto tarvitsi auditoinnin kolmelle tarjoamalleen palvelulle:

  1. Tapahtumasivusto (events.liveto.io)
  2. Webinaarialusta (demo)
  3. Tapahtumasovellus (PWA-sovellus* (demo))

Webinaarialusta ja tapahtumasovellus olivat Livetolla jo käytössä auditointiprojektin alkaessa. Projektissa auditoitiin näiden sovellusten kehitysvaiheessa olevat saavutettavat demoversiot.

Liveton webinaarialusta ja tapahtumasovellus ovat suhteellisen samanlaisia tuotteita eri teknologioilla toteutettuna. Webinaarialusta on selaimessa toimiva alusta interaktiivisiin virtuaali- ja hybriditapahtumiin. Tapahtumasovellus toimii myös selaimella, mutta sen pystyy halutessaan lataamaan sovelluskaupasta mobiililaitteelle.

*PWA-sovellus (Progressive Web App) on mahdollisimman mobiilisovelluksen oloiseksi toteutettu web-sovellus. Sovellus voidaan julkaista Google Play -sovelluskauppaan ladattavaksi. Lue lisää erilaisista mobiilisovelluksista.

Sovellukset sisältävät interaktiivisia toimintoja, kuten esimerkiksi kyselyitä ja chat-toiminnon. Webinaarialustalla ja tapahtumasovelluksella pystyy myös seuraamaan tapahtuman livestriimausta, osallistumaan keskusteluun chatissa tai keskusteluhuoneissa videopuheluiden kautta. Myös nämä toiminnot tuli auditoida saavutettavuusnäkökulmasta.

Ratkaisu ja toteutus

Projektissa suoritettiin WCAG 2.1 AA-kriteeristön mukaiset saavutettavuusauditoinnit Liveton kolmelle tapahtuma-alustaan kuuluvalle tuotteelle. Asiakkaalta tarvittiin vain käyttäjätunnukset testausta varten, jotta pystyttiin tarkastelemaan esimerkiksi tapahtumasivuston ostohistoriaa ilman, että auditoijan tarvitsi ostaa mitään. Auditoinnissa testattiin erilaisia toistuvia sivupohjia ja kaikki olennaiset prosessit, kuten lippujen ostaminen ja tilin luominen. Myös sisäänkirjautuneiden käyttäjien näkymät ja toiminnallisuudet testattiin.

Projektin aloituspalaverissa sovittiin auditoinnin aloituspäivämäärä, käytiin läpi asiakasta mietityttäviä kysymyksiä sekä miten saavutettavuusauditointiprojekti etenee ja millaisia dokumentteja asiakas saa itselleen projektin päätteeksi. Saavutettavuusauditointi aloitettiin laajimmasta palvelusta eli tapahtumasivustosta ja käytiin läpi kaikki 50 AA-tason saavutettavuuskriteeriä sivu/näkymä kerrallaan. Osa testauksesta suoritettiin automaatiotestauksena ja osa manuaalisesti.

Tapahtumasivustolta, webinaarialustalta ja tapahtumasovellukselta auditoitiin kaikki oleelliset näkymät ja toiminnot työpöytäversiolla sekä mobiililla. Tapahtumasivustolla auditoitiin myös ostoprosessi kokonaisuudessaan: tilin luominen sekä käyttäjätilin toiminnot kirjautumisen takaa. Ostoprosessia auditoitaessa havaittiin kehitettävää näppäimistö- ja ruudunlukijakäyttöön liittyen, sillä ruudunlukija ei lukenut maksuvaihtoehtoja eikä eri vaihtoehtoihin päässyt kiinni näppäimistöllä, jolloin käyttäjät eivät voineet ostaa lippuja sivustolta näiden avulla. Webinaarialustalla ja tapahtumasovelluksessa oli paljon erilaisia auditoitavia toimintoja verrattuna tapahtumasivustoon, kuten chat-, videopuhelu- ja livestriimausmahdollisuus.

Saavutettavuusauditoinnissa havaitut puutteet ja korjausehdotukset kirjattiin raporttiin kuvakaappausten ja koodiesimerkkien avulla. Raporttiin lisättiin myös linkit lähteisiin tarkempaa perehtymistä varten. Hurjan tai asiakkaan kehittäjät voivat näiden avulla helposti korjata saavutettavuudesta löydetyt puutteet. Jokaisesta auditoidusta tuotteesta tehtiin oma raporttinsa helpottamaan puutteiden korjaamista. Projektin lopuksi pidettiin yhteinen palaveri asiakkaan kehittäjien kanssa, jossa esiteltiin raportin tulokset helposti ymmärrettävän tiivistelmän avulla. Puutteet kategorisoitiin raportissa käytön estäviin, merkittäviin ja vähäisiin haittoihin. Jokaisesta puutteesta annettiin myös vähintään yksi konkreettinen esimerkki.

Hyödyt

Saavutettavuusauditoinnin tulokset ja loppupalaveri tarjosivat asiakkaalle merkittävän hyödyn tapahtuma-alustan tuotteiden saavutettavuuden kehittämisessä. Liveto sai käyttöönsä raportit, saavutettavuusselosteet ja tiivistelmät, jotka auttavat korjaamaan löydetyt puutteet. Lisäksi tuotteista tehdyt erilliset tiivistelmät ja diaesitykset helpottavat tulosten esittelyä sisäisesti. Asiakas sai hyvän kokonaiskuvan palvelunsa tuotteiden saavutettavuudesta ja niissä esiintyvistä puutteista, mikä auttaa kehittämään palvelua entistä paremmaksi. Livetolaisten antamat virtuaaliset aplodit osoittavat, että palavereista ja raporteista oli heille aidosti hyötyä tapahtuma-alustan kehityskohteiden tunnistamisessa.

Hoidetaanko teidänkin saavutettavuusasiat kuntoon? Aloitetaan matka saavutettavuusauditoinnilla, jolla selvitämme palvelun saavutettavuuden nykytilan ja kuinka sitä voidaan kehittää. Hurjan ammattilaiset myös korjaavat halutessasi saavutettavuudessa ilmenneet puutteet!

Jätä yhteydenottopyyntö

    Käsittelemme tietojasi tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.