Headless-teknologiaa hyödyntävä web-sovellus yhdistää piha-alan ammattilaiset ja asiakkaat

Hurjan kanssa yhteistyö on ollut sujuvaa, sähköposteihin vastataan nopeasti ja etäpalaverit onnistuvat helposti. Havaittuihin kehityskohteisiin pyritään löytämään aina yhdessä sopiva ratkaisu mahdollisimman nopeasti, kuitenkin niin, että asiakasta kuunnellaan eikä ylimääräisiä palveluita tyrkytetä. Tiivistettynä yhteistyöhön ei voi olla kuin tyytyväinen.

Roope Kauravaara, Piha-Online

Piha-Online.fi on verkossa toimiva kohtaamispaikka pihatöiden palveluntarjoajille ja palveluita tarvitseville asiakkaille. Piha-Onlinen kautta voi helposti löytää ja kilpailuttaa yhdestä paikasta kaikki alueensa pihatöiden palveluntarjoajat omien vaatimusten mukaan. Lisäksi palvelussa voi lukea ajankohtaisia blogitekstejä ja saada vinkkejä oman pihan hoitamiseen sekä esimerkiksi oikeiden työvälineiden valintaan liittyen.

Piha-Onlinen pitkän tähtäimen tavoitteena on olla Suomen johtava pihatöihin keskittynyt verkkoalusta. Tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen verkkopalvelu viher- ja puutarha-alalle, joka on tasapuolinen ja lisäksi käyttäjät kokevat sen omakseen innostuen hyödyntämään sitä päivittäin. Keskeisenä päämääränä on tarjota apua niin pihatöiden palveluntarjoajille kuin niitä tilaaville asiakkaille. Samalla jatkuvasti kehittäen palvelua vastaamaan entistäkin paremmin käyttäjien erilaisiin tarpeisiin.

Tarve

Piha-Onlinen perustaja Roope Kauravaara huomasi kiinteistönhoitoalan yrittäjänä pihatöiden kilpailutus- ja tilausprosessissa useita kehittämistarpeita. Pihatöitä tilanneet asiakkaat kertoivat, kuinka vaikeaa ja aikaa vievää oli löytää sopiva tekijä työhön. Monet kertoivat muun muassa, miten hankalaa oli käydä läpi useiden yritysten verkkosivuja varmistaakseen, että ne ensinnäkin tarjoavat tarvittavaa palvelua ja sen jälkeen vielä tarkistaa toimivatko ne kyseisen kohteen alueella. Puhumattakaan useiden sähköpostien ja tarjouspyyntölomakkeiden lähettämiseen kuluvasta ajasta. Monet asiakkaat toivoivatkin kätevää sivustoa, josta voisi helposti löytää kaikki lähellä olevat palveluntarjoajat ja kilpailuttaa heidät nopeasti.

Piha-Online syntyi vastauksena näihin tunnistettuihin tarpeisiin, jotka nousivat esiin verkostoitumisessa saman alan yrittäjien kanssa sekä sadoissa käydyissä keskusteluissa pihatyöpalveluita tarvitsevien asiakkaiden kanssa. Markkinatutkimus vahvisti sen, että vastaavaa pelkästään pihatöihin keskittyvää palvelua ei ollut tarjolla Suomessa. Tämän tiedon perusteella alkoi ohjelmistoalan yrityksen etsiminen, joka pystyisi luomaan varmasti joustavasti jatkokehitettävän sekä käyttäjille turvallisen web-sovelluksen. Hurja erottui joukosta heti alusta alkaen ammattimaisuudellaan ja luotettavalla otteellaan. Kauravaaralle tärkeää oli, että projekti otettiin vakavasti alusta lähtien ja ohjelmistoyritys halusi selvästi tuoda vahvan osaamisensa Piha-Onlinen tueksi. Näistä syistä valinta kohdistui Hurjaan.

Piha-Online-sovelluksen kuvakaappaus karttanäkymästä.

Ratkaisu ja toteutus

Projekti aloitettiin UI/UX-suunnittelulla. Asiakkaalla oli jo valmiina visio siitä millaisia näkymiä palveluun tarvittaisiin. Näiden ideoiden ja toiveiden perusteella suunnitelmia lähdettiin jalostamaan eteenpäin. UI/UX-suunnittelun aikana Piha-Onlinestä luotiin toimiva kokonaisuus kehittämällä käyttökokemusta huomioimalla eri käyttäjäryhmät sekä luomalla palvelulle täysin uusi visuaalinen ilme. Tavoitteena oli, että palvelu on selkeä ja nopea käyttää ja käyttö onnistuu erilaisilta käyttäjiltä jouhevasti niin puhelimella kuin tietokoneellakin. Koko palvelun keskeisin toiminto on palveluiden hakeminen, joten etenkin sen käytettävyyden suunnitteluun panostettiin UI/UX-suunnittelun aikana.

Piha-Online toteutettiin nykyaikaisena headless-teknologiaa hyödyntävänä web-sovellusratkaisuna, joka tarjoaa käyttäjille helppokäyttöisen vaihtoehdon perinteisille mobiilisovelluksille. Tämä arkkitehtuuri eroaa perinteisestä monoliittisesta lähestymistavasta, jossa frontend (käyttöliittymä) ja backend (taustapalvelin) ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa, sillä headless-arkkitehtuurissa nämä kaksi osaa erotetaan toisistaan. Piha-Onlinen käyttö onkin erittäin helppoa ja vaivatonta käyttäjille. Palvelu avautuu suoraan selaimessa, eikä erillistä sovellusta tarvitse ladata laitteelle. Tämä tuo käyttöön lisämukavuutta ja joustavuutta. Lisäksi selainkäytön ansiosta palvelu skaalautuu erinomaisesti erilaisille päätelaitteille, tarjoten saumattoman käyttökokemuksen niin tietokoneilla kuin mobiililaitteillakin.

Tekninen toteutus on tehty hyödyntäen Contentfulin sisällönhallintajärjestelmää ja Next.js -kehystä, jotka mahdollistavat dynaamisen ja nopean käyttökokemuksen headless-arkkitehtuurinsa ansiosta. Headless-toteutuksen vuoksi Piha-Online on tehokas ja joustava web-sovellus, joka soveltuu monipuoliseen jatkokehitykseen. Tämä mahdollistaa uusien toimintojen integroinnin ja nykyisten toimintojen mukauttamisen. Teknologinen valinta antaa mahdollisuuden luoda räätälöityjä ratkaisuja asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Piha-Onlinelle toteutettiin myös lisäpalveluna web-analytiikka-asennus konversiopisteineen sekä SEO-strategia jatkuvan hakukonenäkyvyyden kehittämisen tueksi.

Hyödyt

Piha-Online on kokonaisuudessaan innovatiivinen web-sovellus, joka tarjoaa helpon ja käyttäjän laitteen tilaa säästävän tavan hyödyntää pihatöihin liittyviä palveluita. Teknologinen tausta varmistaa suorituskyvyn ja joustavuuden, ja mahdollistaa jatkokehityksen tarpeen mukaan. Huolehdimme Piha-Onlinen teknisestä ylläpidosta myös projektin jälkeen. Erillisten kehitys- ja tuotantoympäristöjen ylläpito takaa myös sujuvan jatkokehityksen toiminnan kasvaessa.

Hurjan kanssa tehty yhteistyö on tuonut paljon varmuutta Piha-Onlinen kehittämiseen. Kun tietää, että ideat toteuttavat ammattilaiset, uskaltaa heittää esille hulluimmatkin ideat. Suurin Hurjasta saatu hyöty projektissa onkin juuri heidän monipuolinen osaamisensa.

Mikäli annettu idea ei täysin vakuuta kehittäjiä, tulee monesti myös vastaehdotus, miten voitaisiin edetä. Asiakkaana koen saaneeni hyvin yksilöllistä palvelua ja selvästi asiakkaan etua on aina pyritty parhaan mukaan ajamaan. Kuitenkin mikä tärkeintä, Hurja pystyy tarjoamaan myös osaavan jatkokehityksen nopealla reagoinnilla.

Roope Kauravaara, Piha-Online

Me etsimme myös sinulle sopivan ratkaisun, kun tarvitset liikeideasi toteuttamiseen moderneja digitaalisia ratkaisuja, ota siis rohkeasti yhteyttä!

Jätä yhteydenottopyyntö