Web AR – verkkosisällön uusi ulottuvuus

Julkaistu 15.6.2022 | Päivitetty 4.5.2023

Web AR tarkoittaa mobiililaitteen verkkoselaimessa toimivaa AR-sovellusta. Käyttäjän ei tarvitse ladata erillistä sovellusta sovelluskaupasta, vaan hän voi yksinkertaisesti mennä mobiililaitteensa selaimella verkkosivuille nauttimaan AR-kokemuksesta.

Web AR:n merkittävin hyöty on, että AR-sisällöt ovat käyttäjän näkökulmasta vaivattomasti saatavilla tavallisimpien laitteiden ja verkkoselainten kautta. Web AR:n toteutus ja kehittäminen poikkeavat silti sovelluspohjaisesta AR-toteutuksesta monin eri tavoin, ja siksi se soveltuu etenkin kevyempiin lisätyn todellisuuden ratkaisuihin.

AR eli lisätty todellisuus tuo yrityksen viestintään raikkaan, nykyaikaisen tuulahduksen digitaalisuuden avulla. On tärkeää erottua joukosta niin, että asiakkaille jää palvelusta positiivinen mielikuva. Joskus erottautuminen on hyvä toteuttaa laajemmalla AR-sisällöllä, ja toisinaan taas kevyempi lisätyn todellisuuden yksityiskohta sopii yrityksen omiin tavoitteisiin.

Haluatko testata heti? Kokeile Metsähallitukselle saimaannorpan suojelutyön tueksi toteuttamaamme web AR-sovellusta!

Sovellus on suunniteltu mobiilikäyttöön ja käytettäväksi herätekuvalla, mutta voit testata sovellusta myös ilman herätekuvaa klikkaamalla 3D-painiketta oikeassa alareunassa. Testaaminen vaatii laitteelta kameran. Kokeile sovellusta norpanvesilla.fi!

Näin web AR toimii

Web AR:n kehitystyö on aika suoraviivaista:

  1. Tuotetaan yrityksen brändin mukainen AR-sisältö
  2. Sisältö koodataan valitun menetelmän (esim. Three.js, A-Frame, AR.js, 8th Wall) avulla selaimiin sopivaksi AR-toteutukseksi
  3. AR-toteutuksen koodit ja sisältö viedään verkkosivuston palvelimelle
  4. Käyttäjä vierailee verkkosivustolla omalla verkkoselaimellaan ja käyttää web AR-toteutusta.

Web AR -toteutus sijaitsee verkkosivuston palvelimella

Web AR-toteutuksissa hyödynnetään loppukäyttäjien omien mobiililaitteiden verkkoselaimia. Web AR-teknologian avulla tavallinen verkkoselain laajenee lisätyn todellisuuden katseluikkunaksi, kunhan käyttäjän omassa laitteessa on tuki AR-toiminnoille.

Web AR-toteutuksen sisältö ja koodit sijaitsevat verkkosivuston palvelimilla, joten sen laitteistovaatimukset ovat kevyet. Se ei tarvitse käyttäjän laitteelta yhtä paljon tallennustilaa ja suorituskykyä, kuin laitteelle ladattavat AR-sovellukset.

Käyttäjän on helppo tutustua web AR-sisältöihin missä ja milloin vain, koska verkkoon rakennettu AR-toteutus ei edellytä erillisen AR-sovelluksen lataamista ja asentamista sovelluskaupasta. Nopea käyttöönotto ja yrityksen tavoitteita tukeva AR-sisältö houkuttelevat asiakkaita testaamaan palveluita ja viihtymään tuotteiden äärellä. On hyvä huomioida sekin, että verkkoselaimille toteutettavassa AR-projektissa ei tarvita resursseja erilliselle sovelluskehitykselle. Myös sovelluskauppojen julkaisuvaihe jää selainpohjaisessa web AR:ssä kokonaan pois.

Verkkopalvelimella sijaitsevan AR-toteutuksen ylläpito on kevyempää, kuin omalle laitteelle ladattavien AR-sovellusten ja niiden lisäpakettien ylläpito. Käyttäjäkohtaisten sovelluspäivitysten sijaan riittää, että päivitetään palvelimella sijaitseva lähdekoodi ja varmistetaan päivitysten yhteensopivuus verkkoselainten vaatimusten kanssa.

On kuitenkin tiedostettava, että web AR-toteutus tuo mukanaan joitakin tiedonsiirtoon liittyviä rajoitteita. Sisällön on oltava hyvin optimoitu ja riittävän kevyt, jotta laadukas AR-sisältö latautuu käyttäjän ruudulle ihasteltavaksi ilman tarpeettomia viiveitä.

Teknologian avulla tunnistetaan herätteet ja ympäristö

Web AR:n teknologia voidaan jakaa karkeasti kahteen kategoriaan sisällön ankkuroimistavan mukaan. Herätekuvan tunnistamiseen perustuvassa AR:ssä sisältö ankkuroidaan skannaamalla mobiililaitteen kameralla herätekuva, jonka jälkeen sisältö kiinnittyy herätekuvaan. Pinnan tunnistamiseen perustuvassa AR:ssä mobiililaitteen kameralla tunnistetaan tasaisia pintoja kuten seiniä tai lattioita, ja käyttäjä valitsee itse pisteen, johon sisältö ankkuroidaan. Näin sisältö voidaan kiinnittää esimerkiksi pöydälle, seinälle tai lattialle.

Herätekuvaan perustuva toteutus soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa sisällön näyttäminen halutaan sitoa johonkin tiettyyn ympäristöön, tai sijoittaa tiettyyn kohtaan suhteessa herätekuvaan. Pinnan tunnistamiseen perustuva AR taas soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa käyttäjälle halutaan antaa täysi vapaus sisällön katselun ja sijoittamisen suhteen.

Web AR:n mahdollisuuksia

AR-toteutusta on mielekästä lähestyä yrityksen tavoitteiden kautta, ja valita tarkoitukseen parhaiten sopivat teknologiat aitojen tarpeiden perusteella. Web AR-toteutus soveltuu esimerkiksi tilanteisiin, joissa loppukäyttäjä ei tarvitse AR-sovellusta jatkuvasti, AR-sisältöön tutustuminen on nopeaa ja kertaluonteista, toteutettava AR-sisältö on teknisesti suorituskykyistä tai lisätty todellisuus halutaan integroida muihin web-palveluihin.

Web AR:n käyttökohteita ovat mm.

  • Tuotteiden ohjeet, tuoteselosteet ja mainosten lisäsisältö. Lisätyn todellisuuden avulla on helppo ohjata käyttäjän huomio haluttuihin yksityiskohtiin ja tuoda mieleenpainuva kokemus.
  • Opettaminen ja perehdytys. Opetuskäyttöön valjastettu web AR mahdollistaa ohjaavien lisämateriaalien toteuttamisen yhteiselle verkkopohjaiselle sivustolle. Oppimiskokemus jää mieleen, kun käyttäjä on vuorovaikutuksessa opetettavan sisällön kanssa
  • Verkkokaupat. Erilaiset prototyypit sekä 2D- ja 3D-mallinnukset, joiden avulla reaalimaailman tuotteisiin tutustutaan oikeassa koossa ja ympäristössä, auttavat asiakkaita valitsemaan parhaiten itselleen sopivan tuotteen.

Teemme yksilöllisiä AR-toteutuksia

AR-toteutukset ovat suosittuja etenkin pelimaailmassa, ja hyvät käytännöt ovat nyt tulleet vauhdilla osaksi muitakin palveluita ja markkinointia. AR-sisällöt antavat avaimet monipuolisen lisätiedon tarjoamiseen, uuden oppimiseen ja sisällön ymmärtämiseen myös silloin, kun asiakkaan huomiosta kilpailee yhtä aikaa useita kiinnostavan lisätiedon tarjoajia.

Näemme web AR:n tervetulleena vaihtoehtona kevyempiin AR-toteutuksiin ja mainiona työkaluna erilaisten sisältöjen tarjoamiselle. Lisätyn todellisuuden toteutukset eivät aina tarvitse ympärilleen kokonaista AR-sovellusta, vaan jokin kevyempi lisätyn todellisuuden elementti tai rikastettu yksityiskohta voi piristää asiakaskokemusta juuri oikeaan aikaan.

Me Hurjalla teemme asiakkaamme toiveiden mukaisia lisätyn todellisuuden kokonaisuuksia erilaisilla työkaluilla ja laajuuksilla, ja pysyttelemme tietenkin ajan hermoilla uusimpien teknologioiden suhteen. Toteutamme mielellämme sekä kevyempiä web AR-paketteja, että laajempia, oman sovelluksen sisältäviä AR-ratkaisuja.

Lue tarkemmin lisätyn todellisuuden palveluistamme!

Jätä yhteydenottopyyntö

    Käsittelemme tietojasi tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.