Dynamics 365 Guides – opastusta yhdistetyn todellisuuden avulla

29.10.2021 14:55

Dynamics 365 Guides on Microsoftin Dynamics 365 -tuoteperheeseen kuuluva yhdistetyn todellisuuden pilvipohjainen sovellus HoloLens AR-laseille. Dynamics 365 Guides on nimensä mukaisesti monipuolinen opastamiseen käytettävä sovellus, joka tuo lukuisia hyötyjä niin valmistavaan teollisuuteen kuin opetuskäyttöön.

Dynamics 365 Guidesin avulla erilaiset ohjeet ja opastuskierrokset saadaan havainnollistettua interaktiivisesti juuri siellä missä niitä tarvitaan. Ohjeet voidaan esittää visuaalisessa muodossa esimerkiksi kokoonpanolinjalla tai vaikkapa opetussimulaatiossa. HoloLens-laseihin heijastettavat ohjeet voivat sisältää kuvia, videoita, 3D-malleja ja hologrammeja.

Juuri oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan esitettävät vuorovaikutteiset opastukset helpottavat oppimista ja ohjeiden omaksumista, mikä lisää tehoa työn tekemiseen ja pienentää myös virheiden määrää.

Dynamics 365 Guides ja yhdistetty todellisuus (MR)

Dynamics 365 Guides yhdistää todellisen ja virtuaalisen maailman (VR) tavalla, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen interaktion molempien maailmojen kohteiden välillä ns. yhdistetyssä todellisuudessa (mixed reality). Vaikkakin Dynamics 365 Guides -sovellus hyödyntää AR-teknologiaa, menee käytetty teknologia myös yhdistetyn todellisuuden (MR) käsitteen alle. Käytännössä MR:n ja AR:n erona on käyttökokemuksen laajuus. MR:ssä virtuaaliset elementit ovat vuorovaikutuksessa oikean maailman kohteiden kanssa, kun taas AR:ssä toteutus voi olla kevyempi.

Esimerkkinä kaksisuuntaisesta vuorovaikutuksesta, sovellus voi tunnistaa todellisessa maailmassa sijaitsevan objektin 3D-mallin perusteella ja esittää käyttäjälle juuri tähän objektiin liittyvät ohjeet. Kaikki kolme mainittua teknologiaa (VR, AR, MR) kuuluvat laajennettu todellisuus (Extended Reality (XR) -käsitteen sateenvarjon alle. Voit lukea termeistä ja niiden eroista tarkemmin esim. täältä: What really is the difference between AR / MR / VR / XR ?

Dynamics 365 Guides -sovellus ominaisuudet.

Miksi Dynamics 365 Guides -sovellus?

Erilaisilla XR-sovelluksilla on lukuisia käyttökohteita, mm. pelit, markkinointi- ja viestintämateriaalit sekä erilaiset hyötysovellukset ovat nykyaikaa. Dynamics 365 Guidesin avulla otat digiloikan hyödyntämällä AR-teknologiaa liiketoiminnassa ja koulutuksessa ilman ohjelmistokehityksen osaamista. Dynamics 365 Guidesissa digitaaliset materiaalit ovat aina ajan tasalla ja helposti saatavilla.

Helppokäyttöinen ja skaalautuva palvelu mahdollistaa immersiivisen oppimiskokemuksen ja vapauttaa molemmat kädet käyttöön sekä tehostaa oppimista. Lisäksi se mahdollistaa opetusprosessin jatkuvan kehittämisen sovelluksen sisäisen analytiikan avulla. XR-teknologialla lisäät tuotteesi tai palvelusi kiinnostavuutta ja luot uudenlaisia tapoja sekä nähdä, toteuttaa että kehittää yrityksesi toimintaa.

Dynamics 365 Guides -sovelluksen 6 hyötyä

 • Ei vaadi osaamista ohjelmistokehityksestä
 • Vapauttaa molemmat kädet käyttöön ja tehostaa oppimista
 • Digitaaliset materiaalit ovat aina ajan tasalla ja helposti saatavilla
 • Immersiivisempi kuin perinteinen oppimiskokemus
 • Helpottaa yhdistämään käytännön opiskelun ja teorian
 • Mahdollista hyödyntää analytiikkaa oppimisen taustalla

Mihin käyttöön Dynamics 365 Guides soveltuu

Opastaminen lisätyn todellisuuden -laseilla on tätä päivää! Dynamics 365 Guides soveltuu lukuisiin käyttökohteisiin mm. teollisuudessa ja koulutuksessa. Guidesin avulla voit ohjata ja kouluttaa työntekijöitä, oppilaita tai asiakkaita aidossa työympäristössä lisätyn todellisuuden monipuolisin, havainnollisin keinoin. Lisättyä ja yhdistettyä todellisuutta voidaan Guidesin avulla käyttää myös viihteessä, tapahtumissa, hoitotyössä ja nähtävyyksien kiertokäyntien esittelyissä.

Todellisessa ympäristössä vaihe vaiheelta opastaminen vapauttaa kädet työn toteutukseen riippumatta siitä, toteutetaanko ohjeita työssä tuotantolinjalla tai opetustilassa. Käyttäjä voi ohjata käyttöliittymää helposti katseellaan ja siirtyä seuraavaan vaiheeseen vain yhdellä silmäyksellä. Hologrammeilla voidaan esittää käyttäjälle seuraavat työvaiheet ja osoittaa tarvittavat työkalut työn hoitamiseen. Tällä tavalla oppimisesta tulee immersiivisempää ja tehokkuus lisääntyy. Ohjeet on helpompi ja nopeampi omaksua, mikä pienentää myös virheiden määrää.

Esimerkkikäyttötapaukset kokoonpanolinjaston työvaiheissa

 • Työvaiheiden opastus vaihe vaiheelta
 • Tekstipohjaisten ohjeiden tarkastelu
 • Mahdollisuus lisätä havainnollistavia kuvia ja videoita
 • Visuaalisesti näyttävät nuolet ja kuviot ohjaavat käyttäjää

Esimerkkikäyttötapaukset opetuksessa

 • 3D-mallien ja hologrammien tarkastelu
 • Auttaa havainnollistamaan esimerkiksi biologian, fysiikan tai tekniikan opintoja
 • Lukuisia eri 3D-malleja ja hologrammeja
 • Voidaan tuoda myös omia 3D-malleja järjestelmään

Voit tutustua Dynamics 365 Guides käyttäjätarinoihin myös Microsoftin sivuilla.

Dynamics 365 Guides -palvelun sisältö

Dynamics 365 Guides koostuu HoloLenseillä käytettävästä sovelluksesta ja sisällön tuottamiseen tarkoitetusta työpöytäsovelluksesta. HoloLens-sovelluksessa on ohjeistusruutu, jossa näkyy työpöytäsovelluksessa asetetut ohjeet ja sisällöt (kuvat, videot, linkit). Työpöytäsovelluksessa on mahdollisuus lisätä omia 3D-objekteja.

Dynamics 365 Guides -sovelluksen laitevaatimukset

 • Tuotantoympäristön pystyttäminen tehtävä admin-oikeudet omaavalla Microsoft-tilillä
 • Laitevaatimukset: PC ja HoloLens 2
 • Mahdollisuus linkittää Microsoft Power -sovelluksia
HoloLens 2 AR -lasien ominaisuudet.

HoloLens 2 -lasien ominaisuudet

 • Käsien ja silmien seuranta
 • 3D-objektit, valikot ja mediat sulautuvat oikeaan ympäristöön, ja käyttäminen tapahtuu pääosin koskettamalla tai osoittamalla sisältöjä ja valikoita
 • Windowsin sovelluskaupan kautta on saatavissa laajasti erilaisia sovelluksia HoloLens-laseille
 • Microsoftilla on useita laadukkaita omia tuotteita: Dynamics 365 Guides, Remote Assist, Mesh jne.
 • Mahdollista hyödyntää WebXR:ää, eli ohjelmistoa voi käyttää selaimen kautta.
 • Yleisenä käyttövaatimuksena on kyky pystyä käyttämään ylävartaloa, käsiä ja sormia. Erityistoteutukset on mahdollista tehdä myös esim. vain pään liikkeeseen tai puheeseen pohjautuen.

Lue myös blogimme, jossa näytämme esimerkkien avulla millainen kokonaisuus Microsoftin HoloLens 2 -paketti on.

Koulutus ja käyttöönotto

Opastamme lasien käytössä ja hyödyntämisessä tarpeidenne mukaisesti. Asennamme puolestanne tuotantoympäristön, joka mahdollistaa Dynamics 365 Guides -järjestelmän käytön ja avustamme ensimmäisten sisältöjen tuotannossa ja niiden lisäämisessä järjestelmään. Guidesin helppokäyttöisyys mahdollistaa jatkossa organisaatiossanne sovelluksen itsenäisen käytön, ettekä ole sidoksissa yksittäiseen toimijaan.

Koulutamme siis Dynamics 365 Guides -järjestelmän perusteet ja autamme teitä kehittämään luovia ratkaisuja itse. Olemme tietenkin apunanne tarpeiden mukaan myös jatkossa ja autamme löytämään parhaat mahdolliset ratkaisut!

 • Tuotantoympäristön asennus
  • Asennamme Dynamics 365 Guidesin tuotantoympäristön käyttövalmiiksi
 • HoloLens 2 -koulutus
  • Koulutamme Hololens 2 -lasien käytön ja opastamme niiden hyödyntämisessä parhaalla tavalla
 • Sisältöjen luominen
  • Avustamme ensimmäisten sisältöjen luomisessa ja järjestelmään lisäämisessä
 • Dynamics 365 Guides -koulutus
  • Koulutamme Dynamics 365 Guides -järjestelmän käytön ja opastamme ratkaisujen kehityksessä
 • Asiakaspalvelu ja jatkokehitys
  • Autamme myös jatkossa kehittämään innovatiivisia ratkaisuja ja tarjoamme sisältöjen kehitystä

Laajennetun todellisuuden (XR) -ratkaisut eivät ole enää science fictionia

Erilaiset laajennetun todellisuuden (XR) -ratkaisut ovat nykyisin kaikkien saatavilla, eivät tulevaisuuteen liittyvää science fictionia. Eivätkä hinnatkaan ole päätähuimaavia. Esimerkiksi HoloLenseissa se asettuu 3 000 – 4 500 euron välille ja Dynamics 365 Guides -sovelluksen kuukausilisenssi on noin 56 €/käyttäjä.

Hyödyntämällä uusia digitaalisia ratkaisuja saat aitoa kilpailuetua. Tällä hetkellä vielä harvat organisaatiot hyödyntävät esimerkiksi lisätyn todellisuuden -lasien mahdollisuuksia, joten edelläkävijöille löytyy loistavia markkinarakoja! Kysy siis rohkeasti, kun haluat tietää lisää erilaisista XR-vaihtoehdoista kuten WebAR:sta, mobiilaitteiden AR-sovelluksista tai AR-laseille tarkoitetuista laajemmista ratkaisuista, kuten HoloLensista tai Dynamics 365 Guidesista!

Kun tarvitset ratkaisun, jolla erotut varmasti kilpailijoista, tutustu Hurjan lisätyn todellisuuden palveluihin ja ota yhteyttä!

Jätä yhteydenottopyyntö