Tekoäly liiketoiminnan uudistajana ja kilpailuedun rakentajana

Julkaistu 22.5.2024 | Päivitetty 6.6.2024

Elämme aikakautta, jossa teknologia ei ainoastaan tue liiketoimintaa, vaan muokkaa sitä aktiivisesti. Tekoäly (AI) on tämän muutoksen kärjessä, tarjoten yrityksille mahdollisuuksia, jotka olivat vielä muutama vuosi sitten käsittämättömiä. Erityisesti generatiivinen tekoäly, osa-alue, joka keskittyy uuden, alkuperäisen sisällön luomiseen, mullistaa tapamme ajatella luovuutta ja automaatiota. Tekoäly mahdollistaa yrityksille esimerkiksi monimutkaisten prosessien automatisoinnin, päätöksenteon parantamisen ja erittäin henkilökohtaisten asiakaskokemusten luomisen.

Generatiivinen tekoäly ei ainoastaan tehosta toimintaa, vaan luo myös uusia innovaatioita ja tarjoaa keinoja erottautua kilpailijoista, synnyttäen uudenlaisia tuotteita ja palveluita, kuten automaattisesti tuotettua sisältöä, personoituja kokemuksia ja ennennäkemättömiä interaktioita. Hurjalla me tarjoamme asiakkaillemme ohjelmistokehityspalveluita, joissa hyödynnämme viimeisimpiä teknologioita, mukaan lukien tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet. Käyttämällä edistynyttä teknologiaa, tuemme asiakkaidemme liiketoiminnan uudistamista ja edistämme kestävää kasvua, varmistaen, että ratkaisumme ovat aina teknologian eturintamassa ja vastaavat asiakkaidemme tarpeita.

Tässä blogissa tarkastelemme, kuinka tekoäly voi auttaa yrityksiä uudistamaan liiketoimintaprosessejaan, parantamaan asiakaskokemusta ja luomaan uusia, innovatiivisia tapoja menestyä. Lisäksi esittelemme muutamia konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka olemme integroineet tekoälyä asiakkaillemme toteutettuihin ratkaisuihin.

Tekoälyllä on lukuisia käyttökohteita

Tekoälyllä on lukuisia käyttökohteita, jotka voivat uudistaa liiketoimintaa ja rakentaa kilpailuetua. Alla on muutamia esimerkkejä siitä, kuinka tekoälyllä voi vaikuttaa yrityksen toimintaan:

 • Asiakaspalvelun automatisointi ja personointi:
  • Chatbotit ja virtuaaliassistentit: Tekoäly voi automatisoida asiakaspalvelun rutiinitehtäviä, tarjoten nopeita ja yhdenmukaisia vastauksia asiakkaiden kysymyksiin. Tämä vapauttaa ihmistyövoiman keskittymään monimutkaisempiin ja enemmän arvoa tuottaviin tehtäviin.
  • Personoitu asiakaskokemus: Tekoälyanalytiikan avulla yritykset voivat räätälöidä palveluitaan ja tarjouksiaan entistä tarkemmin, hyödyntäen asiakkaiden aiempia ostotietoja ja mieltymyksiä. Tämä mahdollistaa yksilöllisten kokemusten luomisen, jotka vastaavat kunkin asiakkaan tarpeita ja toiveita. Personoinnin seurauksena asiakastyytyväisyys ja asiakassitoutuminen paranevat merkittävästi. Nykyään monet palvelut, kuten esimerkiksi Google Analytics 4, sisältävät tekoälyominaisuuksia tarjoten yrityksille syvällisempiä oivalluksia asiakaskäyttäytymisestä.
  • Käyttäjäkokemuksen ennustamiseen ja personointiin reaaliajassa. Tekoäly voi ennustaa käyttäjän seuraavat askeleet ja tarjota räätälöityä sisältöä ennen kuin käyttäjä edes pyytää sitä. Esimerkiksi verkkokauppa voi näyttää käyttäjälle automaattisesti juuri ne tuotteet, jotka todennäköisesti kiinnostavat häntä hänen selailuhistoriansa ja ostoskäyttäytymisensä perusteella.
 • Toimitusketjun hallinta ja logistiikka:
  • Ennustava analytiikka: Tekoälyn avulla voidaan ennustaa kysyntää ja optimoida varastonhallintaa analysoiden historiallisia tietoja ja markkinatrendejä. Tämä vähentää ylitarjontaa ja minimoi hukkaa.
  • Reittien ja toimitusten optimointi: Tekoäly voi laskea optimaaliset reitit ja toimitusaikataulut reaaliajassa, mikä vähentää kuljetuskustannuksia ja parantaa toimitusnopeuksia.
 • Markkinoinnin automatisointi ja optimointi:
  • Markkinointimateriaalien sisällöntuotanto: Tekoälyn avulla voidaan tuottaa automaattisesti perussisältöä, kuten tuotekuvauksia, blogipostauksia tai uutiskirjeitä, käyttämällä luonnollisen kielen käsittelyn (NLP) teknologioita. Tämä vapauttaa markkinointitiimin aikaa luovempaan ja strategisempaan työhön.
  • Sisällön optimointi: Tekoäly voi analysoida olemassa olevaa sisältöä ja ehdottaa parannuksia hakukoneoptimointia (SEO) varten tai mukauttaa sisältöä eri kohderyhmille sopivaksi.
  • Tekoälyn hyödyntäminen visuaalisessa suunnittelussa: Kuvien ja videoiden tekoälypohjainen muokkaus voi auttaa luomaan visuaalisesti houkuttelevampaa materiaalia, joka on suunniteltu herättämään juuri tietyn kohderyhmän kiinnostus.
 • Tuotekehitys ja innovaatiot:
  • Prototyyppien nopea iterointi: Tekoälyllä voi simuloida ja testata uusia tuoteideoita nopeasti, mikä lyhentää tuotekehityssykliä ja pienentää kehityskustannuksia.
  • Räätälöidyt tuotteet: Tekoäly mahdollistaa asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden perusteella räätälöityjen tuotteiden valmistamisen tehokkaasti ja skaalautuvasti.
 • Tehokas päätöksenteko ja riskienhallinta:
  • Analytiikka päätöksenteon tueksi: Tekoälyn avulla voidaan analysoida suuria datamääriä nopeasti, mikä auttaa johtoa tekemään perusteltuja ja tietoon pohjautuvia päätöksiä.
  • Riskien ennustaminen ja hallinta: Tekoäly voi tunnistaa potentiaaliset riskit ja suositella toimenpiteitä niiden hallitsemiseksi, vähentäen siten mahdollisia tappioita ja parantaen yrityksen turvallisuutta.
 • Operatiivisen tehokkuuden parantaminen:
  • Prosessien automatisointi: Tekoäly voi automatisoida toistuvia ja aikaa vieviä prosesseja, kuten laskutusta ja raportointia, mikä parantaa operatiivista tehokkuutta ja vähentää virheitä.
  • Työvoiman hallinta: Tekoälyn avulla voidaan optimoida työvoiman käyttö esimerkiksi ennustamalla työvoimatarpeita ja suunnittelemalla työvuoroja tehokkaammin.

Tekoälyn käyttökohteet eri toimialoilla

Tekoäly tarjoaa monipuolisia sovellusmahdollisuuksia lähes jokaisella toimialalla, parantaen tehokkuutta, tarkkuutta ja asiakaskokemusta. Alla esimerkkinä muutamia toimialoja, joilla tekoälyllä voidaan mullistaa tavallisia liiketoimintakäytäntöjä:

 • Teollisuus
  • Teollisuussektorilla tekoäly auttaa yrityksiä parantamaan tuotantoprosessien tehokkuutta ja vähentämään käyttökatkoja ennakoivan huollon avulla. Tekoälyn analysoimat suuret datamäärät voivat paljastaa piilotettuja malleja ja trendejä, jotka auttavat optimoimaan tuotantoa ja vähentämään jätettä. Robotiikka ja automaatio, jotka ovat yhä enemmän tekoälyn ohjaamia, mahdollistavat myös vaativien ja toistuvien tehtävien automatisoinnin, mikä vapauttaa työntekijöiden aikaa vaativampiin ja luovempiin tehtäviin.
 • Vähittäismyynti
  • Tekoäly auttaa yrityksiä ymmärtämään paremmin asiakaskäyttäytymistä sekä optimoimaan varastonhallintaa ja hinnoittelustrategioita. Esimerkiksi tekoälyn avulla voidaan ennustaa kausittaisia kysyntäpiikkejä, mikä mahdollistaa varastotasojen säätämisen reaaliajassa ja vähentää ylituotannon riskiä. Lisäksi personoidut suositusjärjestelmät voivat tarjota asiakkaille heidän mieltymyksiään vastaavia tuotteita, mikä lisää ostotodennäköisyyttä ja parantaa asiakasuskollisuutta.
 • Koulutusala
  • Koulutusalalla tekoäly voi mullistaa opetustavat ja oppimiskokemuksen personalisoinnin. Tekoälypohjaiset oppimisalustat voivat räätälöidä opetusmateriaalia opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden ja oppimisnopeuksien mukaisesti, mikä tekee oppimisesta tehokkaampaa ja mielekkäämpää. Lisäksi tekoäly voi auttaa opettajia seuraamaan oppilaiden edistymistä reaaliajassa ja tunnistamaan alueet, joilla tarvitaan lisätukea, mikä parantaa oppimistuloksia. Virtuaaliavustajat voivat myös tarjota 24/7 tukea opiskelijoille, vastaten kysymyksiin ja ohjaten läksyissä, mikä edistää itsenäistä opiskelua.

Jokaisessa näistä esimerkeistä tekoäly ei ainoastaan tehosta operatiivista suorituskykyä, vaan luo myös uusia mahdollisuuksia innovaatioille ja palveluiden kehittämiselle, jotka vastaavat asiakkaiden yhä kasvavia odotuksia. Kun yritykset omaksuvat tekoälyteknologioita, ne eivät ainoastaan pysy kilpailijoidensa vauhdissa, vaan voivat myös ohittaa ne tarjoamalla ennennäkemättömiä palveluita ja tuotteita markkinoille.

Tekoälyn mahdollisuudet ja ensiaskeleet yrityksissä

Tekoälyn integrointi yritystoimintaan on vielä varhaisessa vaiheessa, mutta sen potentiaali tehostaa ja helpottaa monia prosesseja on selvä. Tässä vaiheessa Hurjalla me haluamme erityisesti auttaa yrityksiä ymmärtämään, miten tekoäly voi tuoda arvoa liiketoimintaan, ja miten sen kanssa voivat lähteä liikkeelle turvallisesti ja tehokkaasti. Alla muutamia konkreettisia askeleita, joilla tekoälyä voi lähteä integroimaan yrityksen toimintaan.

Kokeilut ja ensiaskeleet

Tekoälyn hyödyntäminen voi alkaa pienimuotoisilla kokeiluilla, joissa keskitytään yksinkertaisten, toistuvien tehtävien automatisointiin tai datan analysointiin. Esimerkiksi Make tarjoaa käyttäjäystävällisen alustan, jolla voidaan automatisoida monia liiketoimintaprosesseja yhdistämällä eri palveluita ja sovelluksia ilman laajaa ohjelmointitaitoa. Maken avulla voi helposti luoda työnkulkuja, jotka yhdistävät eri palveluita, kuten Google Sheets ja sähköpostiohjelmat, helpottaen näin päivittäisiä rutiineja.

ChatGPT API:n integroiminen mahdollistaa edistyneemmän kielellisen vuorovaikutuksen sovelluksissa ja palveluissa. Esimerkiksi asiakaspalvelu voi hyötyä ChatGPT:stä, joka kykenee vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin nopeasti ja tarkasti, vapauttaen ihmiskollegat käsittelemään monimutkaisempia kyselyitä. ChatGPT API:lla voidaan myös luoda älykkäitä chatbotteja, jotka auttavat käyttäjiä navigoimaan verkkosivustoilla tai tarjoavat tukea 24/7.

Google API:t tarjoavat laajan valikoiman työkaluja datan analysointiin ja prosessointiin. Google Cloud:in tarjoamat tekoäly- ja koneoppimisratkaisut, kuten Vision API ja Natural Language API, mahdollistavat kuvantunnistuksen ja luonnollisen kielen ymmärtämisen hyödyntämisen erilaisissa sovelluksissa. Google Sheets API:n avulla voidaan automatisoida ja integroida taulukkolaskentaa muihin liiketoimintaprosesseihin, tehostaen näin datan käsittelyä ja raportointia.

Yhdistämällä erilaisia tekoälytyökaluja ja palveluita yritykset voivat rakentaa räätälöityjä ratkaisuja, jotka eivät ainoastaan paranna tehokkuutta, vaan myös tarjoavat syvempää tietoa liiketoiminnan tilasta ja auttavat tekemään parempia päätöksiä. Automatisoinnin ja tekoälyn käyttöönotto pienissäkin mittakaavoissa voi tuoda merkittäviä parannuksia toiminnan sujuvuuteen ja kilpailukykyyn pitkällä aikavälillä.

Varaa kanssamme etätapaaminen tästä, niin selvitetään miten yrityksenne kannattaa lähteä liikkeelle tekoälyn hyödyntämisessä!

Prosessien ja palveluiden tehostaminen

Tekoäly voi tuoda merkittäviä parannuksia esimerkiksi asiakaspalveluun, datan analysointiin ja logistiikan hallintaan. Esimerkiksi asiakkaallemme kehittämämme Finspection App on kehitetty digitalisoimaan liiketoimintaprosesseja, kuten fyysisten lomakkeiden tekstintunnistusta. Tämä säästää aikaa ja vähentää virheitä tiedon syötössä, mikä tehostaa määräaikaistarkastusten prosesseja. Finspection Appin kehitys jatkuu uusilla ominaisuuksilla, joista keskeisin on tekoälyn integroiminen järjestelmään hyödyntäen Google Document AI tai Amazon Textract -teknologiaa. Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa tehokkaan tekstintunnistuksen fyysisissä lomakkeissa, helpottaen entisestään tiedon digitalisointia ja tallentamista tietokantaan.

Tekoälyn avulla prosesseja tehostava sovellus, jonka olemme toteuttaneet asiakkaallemme Spokenille, hyödyntää puheentunnistusteknologiaa, OpenAI Whisperiä. Sovellus on suunniteltu asiakkaamme tarpeisiin, jotta he voivat tarjota tehokkaampia palveluita omille asiakkailleen. Kun käyttäjät toimittavat puhemateriaalia, se käsitellään räätälöidyssä puheentunnistusjärjestelmässä. Puhe analysoituu tekoälyn avulla ja muunnetaan raakatekstiksi, joka toimii pohjana korkealaatuisille lopputuotteille, kuten litteroinnille tai tekstitykselle. Whisper tunnistaa videoleikkeissä myös puhujan vaihtumisen ja laskee, kuinka monta eri puhujaa leikkeessä on. Tämän prosessin avulla tekoälyn kyky nopeaan ja tarkkaan datankäsittelyyn yhdistyy ihmisen osaamiseen varmistaen, että lopputulos on paitsi täsmällinen, myös helppolukuinen ja ymmärrettävä. Näin asiakkaamme voi tarjota nopeampaa ja laadukkaampaa palvelua omille asiakkailleen.

Hurjalla me hyödynnämme myös omassa työssämme GitHub Copilot -tekoälysovellusta ohjelmistokehityksen tehostamiseen. GitHub Copilot tarjoaa merkittäviä etuja kehittäjille, asiakkaillemme sekä ohjelmistojemme loppukäyttäjille. Kehittäjämme voivat käyttää Copilotin ehdottamia kooditäydennyksiä ja ratkaisuja nopeuttaakseen koodausta, mikä vähentää virheitä ja säästää aikaa. Tämä nopeutus kehitysprosessissa johtaa parempaan lopputuotteeseen ja lyhyempiin kehitysaikoihin, mikä mahdollistaa ohjelmistojen nopeamman toimituksen markkinoille. Asiakkaamme hyötyvät tästä tehokkuudesta, sillä he saavat käyttöönsä korkealaatuisempia ohjelmistoja nopeammin. Loppukäyttäjät nauttivat puolestaan laadukkaammista ja toimivammista sovelluksista, mikä parantaa heidän käyttökokemustaan. Kokonaisuudessaan tekoälyn hyödyntäminen kehitysprosessissa tuottaa merkittäviä etuja kaikille osapuolille ja edistää koko ohjelmistotuotannon ekosysteemiä.

Arvioi organisaatiosi tekoälyn hyödyntämisen taso

Tekoälyllä on merkittävä rooli nykyaikaisessa liiketoiminnassa, ja sen hyödyntäminen voi tapahtua useilla eri tasoilla. Joissakin organisaatioissa tekoälyn käyttö saattaa rajoittua valmiiden mallien, kuten ChatGPT:n, hyödyntämiseen prosessien tehostamiseksi. Toiset taas integroivat tekoälyä syvemmin omiin liiketoimintaprosesseihinsa, parantaen esimerkiksi asiakaspalvelua, markkinointia ja analytiikkaa. Edistyksellisimmät organisaatiot kehittävät ja kouluttavat omia tekoälymallejaan, jotka ovat optimoitu vastaamaan juuri heidän erityistarpeitaan. Alla olevan kysymyspatteriston avulla voit arvioida, kuinka syvälle tekoälyn hyödyntäminen ulottuu organisaatiossasi ja millaisia vaikutuksia eri tasot voivat tuoda liiketoiminnalle.

Millä tasolla organisaatiosi on tekoälyn hyödyntämisessä?

 • ChatGPT:n ja muiden valmiiden tekoälytyökalujen käyttö:
  • Käytät valmiita tekoälymalleja, kuten ChatGPT:tä, osana omia prosessejasi tai palvelujasi. Tässä vaiheessa et tee suuria muutoksia malleihin, vaan hyödynnät niitä sellaisenaan.
 • Tekoälyn hyödyntäminen prosesseissa:
  • Integroi tekoälyä laajemmin eri liiketoimintaprosesseihin. Esimerkiksi asiakaspalvelu, markkinointi, datan analysointi ja muut toiminnalliset alueet voivat hyödyntää tekoälyä tehokkuuden parantamiseksi ja päätöksenteon tueksi.
 • Tekoälyn laajamittainen hyödyntäminen omassa sovelluksessa ja prosesseissa:
  • Tekoäly on keskeinen osa organisaation sovelluksia ja prosesseja. Tämä voi tarkoittaa monimutkaisia integraatioita ja räätälöityjä ratkaisuja, jotka on kehitetty organisaation erityistarpeisiin.
 • Oman tekoälymallin kouluttaminen ja kehittäminen:
  • Kehität ja koulutat omia tekoälymalleja, jotka on optimoitu erityisesti organisaatiosi tarpeisiin. Tämä voi sisältää syväoppimisen malleja, luonnollisen kielen käsittelyn parannuksia ja muita kehittyneitä tekoälyratkaisuja. Tähän kuuluu myös oman datan käyttö ja mallien jatkuva parantaminen

Tekoälyn tietoturva ja eettiset näkökulmat sekä rajoitukset

Kun otetaan käyttöön tekoälyteknologioita, on kriittistä varmistaa, että kaikki ratkaisut noudattavat tiukkoja tietoturva- ja yksityisyydensuojastandardeja. Tämä sisältää tietojen käsittelyn suojatuissa ympäristöissä ja etiikkasääntöjen noudattamisen, jotta asiakkaiden luottamus säilyy ja liiketoimintaprosessit ovat läpinäkyviä. Integroidessamme tekoälyä asiakkaidemme sovelluksiin varmistamme, että kaikki tekoälyratkaisut noudattavat tiukkoja tietoturva- ja yksityisyydensuojastandardeja.

On myös tilanteita, joissa tekoäly ei välttämättä ole kustannustehokkain tai tehokkain ratkaisu. Esimerkiksi erikoistuneet robotiikkajärjestelmät voivat olla parempi vaihtoehto suurille, monimutkaisille tuotantolaitoksille, missä tarvitaan suurta tarkkuutta ja toistettavuutta. Tässä tapauksessa teknologinen integraatio, kuten robotiikka, voi tarjota suuremman hyödyn kuin tekoäly.

Autamme yrityksiä löytämään parhaat tavat tekoälyn hyödyntämiseen

Haluamme Hurjalla tarjota asiakkaillemme edistyksellisiä ratkaisuja, jotka hyödyntävät tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia parantaaksemme heidän liiketoimintaansa. Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää siitä, miten voimme auttaa teidän yritystänne hyödyntämään tekoälyä, ota yhteyttä meihin.

Voit varata kanssamme etätapaamisen, joissa voimme yhdessä suunnitella tekoälyn mahdollisuuksia, jotka tuovat todellista lisäarvoa juuri teidän liiketoimintaanne.

Jätä yhteydenottopyyntö