Helppokäyttöiset verkkosivut ja verkkokauppa lasten tunnetaitojen vahvistamisen edistämiseksi

Emmotit on uusi lasten omien vahvuuksien ja arvokkuuden esille tuomiseen ja tunnetaitojen vahvistamiseen keskittyvä yritys. Emmotit Oy:n perustaja Heidi on hoitoalan ammattilainen, joka kiinnostui tunneasioista ja lasten itsetuntoasioista omien lasten myötä. Hoitoalalla työskennellessään Heidi on tavannut nuoria, jotka voivat huonosti ja halu auttaa synnytti ajatuksen Emmoteista ja tunnekorteista, joita Emmotit myy verkkokaupassaan. Tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen, omien vahvuuksien tunnistaminen ja itseluottamuksen kasvu, ovat korttien kantavana ajatuksena.

“Hurjan kanssa työskentely on ollut mukavaa ja mutkatonta. Tunnelma tapaamisissa on ollut lämmin ja koin, että toiveitani sekä ajatuksiani kuunneltiin ja ne otettiin hyvin huomioon.”

Heidi Eloranta, Emmotit Oy

Tarve

Emmotit tarvitsi visuaalisesti erottuvat verkkosivut ja verkkokaupan, jonne on helppo tuottaa itse sisältöä mm. blogin muodossa ja myydä erilaisia työkaluja lasten tunnetaitojen vahvistamista varten. Sivustosta haluttiin käyttäjäystävällinen ja ylläpidon näkökulmasta mahdollisimman helppokäyttöinen. Uudella sivustolla kaikkein tärkeintä oli tuoda esiin Arvokas Minä -tunnekortit, mitä niillä tehdään ja miksi sellaiset on tehty.

Sivuston ulkoasussa haluttiin toistaa myös tunnekorttien hauskoja eläinhahmoja ja graafista ilmettä. Korttien eläinhahmot ovat syntyneet lahjakkaan Anu-Riikka Lampisen pehmeästä kädenjäljestä. Korteissa esiintyvillä Emmottien hahmoilla on jokaisella oma vahvuutensa, josta korteissa puhutaan. Arvokas Minä -korttien tarkoitus on lisätä lapsen ymmärrystä omista käyttäytymismalleista. Kun ymmärretään itseä, on helpompi myös ymmärtää muita.

Kuvakaapappaus Emmotit Oy:n verkkosivuilta Arvokas Minä -tunneälykorteista.

Ratkaisu

Verkkosivut toteutettiin WordPress-julkaisujärjestelmän uusimmalla versiolla ja verkkokauppa WooCommerce-lisäosan avulla. Toteutettu ratkaisu on teknisesti melko simppeli. Tästä syystä aloituspalaverissa voitiin keskittyä sivuston ulkoasuun liittyviin vaatimuksiin ja toiveisiin. Aloituspalaverissa käytiin läpi asiakkaan lähettämät referenssit ja ideat sekä kyseltiin lisää tietoa, mielipiteitä ja toiveita tulevasta ulkoasusta sekä verkkokaupasta (mm. onko graafista ohjeistoa, millaisia mielikuvia halutaan herättää, millaisia värejä käyttää, mitä tietoa etusivulle halutaan nostaa ja niin edelleen).

Tämän jälkeen UX/UI-suunnittelijamme Hanna lähti suunnittelemaan sivuston ulkoasua aloituspalaverissa esitettyjen toiveiden, asiakkaan lähettämän kuvamateriaalin ja graafisen ohjeistuksen pohjalta. Ulkoasun suunnittelussa inspiraationa toimivat satukirjat ja lelukaupat. Yrityksen graafisesta ohjeistuksesta sivustolle poimittiin logot, värit ja fontit. Asiakkaan toiveena oli, että tunnekorttien kuvituskuvat olisivat vahvasti näkyvillä läpi sivuston ja iso osa ilmettä. Ulkoasua suunniteltaessa tuli ottaa myös huomioon, että vaikka tuotteet on suunniteltu lasten käyttöön (tunnekortit ja pehmolelut), verkkokaupan asiakkaat ovat kuitenkin aikuisia.

Viikon kuluttua aloituspalaverista Hanna lähetti vedoksen verkkokaupan ulkoasusta kommentoitavaksi. Heidi hyväksyi jo heti ensimmäisen Hannan ehdotuksen verkkokaupan ilmeestä! Vedoksessa hän ihastui verkkokaupan satukirjamaiseen ilmeeseen, jossa yrityksen toiminta ja tuotteet (tunnekortit ja pehmolelut) olivat selkeästi esillä jo heti etusivulla. Suunnitelman pohjalta kehittäjämme Santeri toteutti verkkosivut ja kaupan sukkelasti.

Huolehdimme Emmotit Oy:n verkkosivuston teknisestä ylläpidosta myös projektin jälkeen. WordPress-huolenpitopalvelumme avulla pidämme verkkosivun ja siihen asennetut lisäosat teknisesti ajan tasalla. Erillisten kehitys- ja tuotantoympäristöjen ylläpito takaa myös sujuvan jatkokehityksen toiminnan kasvaessa.

Hyödyt

Emmotit sai yrityksen ilmeen mukaiset verkkosivut ja verkkokaupan, jotka ovat helppokäyttöiset myös ylläpidon näkökulmasta. Sivustolta tulee heti esille asiakkaan tärkein tuote Arvokas Minä -kortit, minkä lisäksi kaupassa ostaminen on tehty ostajille mahdollisimman helpoksi.

Emmottien on jatkossa helppo päivittää verkkosisältöä, kuten esimerkiksi blogia ja lisätä myytäviä tuotteita kauppaan. Houkuttelevan, sisällöllisesti ja teknisesti hyvin rakennetun verkkosivuston ja verkkokaupan myötä on Emmottien myös helppo toteuttaa missiotaan lasten omien vahvuuksien ja arvokkuuden esille tuomisessa ja tunnetaitojen vahvistamisessa.

Me etsimme myös sinulle sopivan ratkaisun, kun tarvitset näyttävät ja toimivat verkkosivut tai osaajia muihin verkkoviestinnän palveluihin, ota siis rohkeasti yhteyttä!

Jätä yhteydenottopyyntö