Laaja verkkosivu-uudistus

Hurjan kanssa toimiessa parasta on ollut hyvä yhteistyö ja toimivat lopputuotteet.

Jasmin Välimäki / MAOL ry ja MFKA-kustannus Oy

MAOL ry on liitto, joka valvoo matemaattis-luonnontieteellisten alojen opettajien etuja ja kehittää matemaattisten alojen opetusta Suomessa.

Tarve

MAOL ry:n verkkosisältö oli aiemmin hajautettu kahdelle eri alustalle: yhdistyksen omille verkkosivuille ja Peda.net-portaaliin. Koska tieto oli sijoitettu hajanaisesti eri paikkoihin, sivustokävijän oli välillä hankala hahmottaa, missä hän oli menossa ja mistä etsitty tieto lopulta löytyy.

Verkkosivusto-uudistuksen ensisijainen tavoite oli helpottaa kävijän kulkua, joten kokonaisuus päätettiin toteuttaa yhdelle alustalle ja keskittää kaikki sisällöt sinne. Verkkosivuille haluttiin yhdistyksen jäsenille tarkoitettu oma salasanasuojattu osio, jonka kirjautumisessa voisi käyttää samoja tunnuksia kuin jäsenrekisteripalvelussa. Eräs tärkeimmistä toivotuista ominaisuuksista oli paikalliskerhojen omat sivut, joita vain kerhojen ylläpitäjät voivat muokata.

Ratkaisu

Aluksi hahmottelimme MAOLin kanssa sivuston informaatiorakennetta. Suunnitteluprosessissa huomioitiin erilaiset sisältötyypit, ja yhteistyön pohjalta rakensimme selkeän sivuhierarkian ja materiaalipankin kategoriat.

Sivuston alustaksi valittiin WordPress, jonne rakennettiin selkeät hallintanäkymät. WordPress oli asiakkaalle ennestään tuttu sisällönhallintajärjestelmä, ja on myös pääosion meillä Hurjalla käytössä verkkosivujen toteutuksissa. Laaja materiaalipankki toteutettiin täysin uusiksi. Paikalliskerhoille tehtiin omat sivut, joita vain kerhon ylläpitäjät pystyvät muokkaamaan.

Liiton jäsensivuille kirjautuminen integroitiin Avoinen jäsenrekisteripalveluun. Tämä helpottaa WordPressin käyttäjähallintaa, sillä erillisiä WordPress-tunnuksia ei tarvita: liiton jäsen voi käyttää kirjautumisessa omia jäsenrekisterin tunnuksiaan. Jäsensivujen ja  materiaalipankin sisällöt tulevat näkyviin kirjautumisen jälkeen. 

Verkkosivujen ulkoasun on toteuttanut Grafiant.

Hyödyt

Kahden eri sivuston yhdistäminen on onnistunut, sillä uudessa ratkaisussa on nyt kokonaisuudessaan selkeämpi rakenne. Sivusto on helpommin laajennettavissa, ja materiaalipankkiin voi koostaa laajojakin oppimateriaalikokonaisuuksia.

Jäsenrekisteriin integroitu kirjautuminen mahdollistaa vain jäsenille tarkoitettujen tietojen ja materiaalien jakamisen keskitetysti yhdessä paikassa. MAOL pystyy tarjoamaan sivuston laajennettavuuden ansiosta paikalliskerhoilleen oman tilan jakaa tiedotteita ja tapahtumia.

Matemaattisten aineiden liiton omistaa MFKA-Kustannus Oy:n, joka tuottaa valtakunnallisia kokeita ja oppimateriaaleja koulujen ja muiden oppilaitosten käyttöön. Lue tästä tarina MFKA:n verkkokaupan rakentamisesta.

Jätä yhteydenottopyyntö

    Käsittelemme tietojasi tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.