Palveluteknologian kehittäminen web-ohjelmiston avulla

Visma Enterprise Oy (entinen Dikaios Oy) on palveluteknologiaa kehittävä yritys, joka tarjoaa organisaatioiden tarpeisiin yksilöityjä palveluja sähköisten sisältöjen hallintaan. Visman kehittämä, oppimiseen liittyvän tiedon hallinnan ja jakelun mahdollistava teknologia on käytössä Suomen suurimmilla kustantajilla ja lähes puolessa Suomen kunnista ja oppilaitoksista.

Hurja Solutions on ollut pitkäaikainen ja luotettava kumppani toteuttamaan meidän visioita.”

Tarve

Yhtenäinen palvelu sähköisten oppimateriaalien myynnille, ostolle ja hallinnalle.

Ratkaisu

Web-pohjainen, skaalautuva ja joustava ohjelmisto on toteutettu avoimen lähdekoodin palveluja hyödyntäen. Teknillisesti edistyksellistä kokonaisratkaisua on kehitetty useiden vuosien ajan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Oppimateriaalien julkaisijalla, koulun hankintavastaavalla ja opettajalla on omat käyttöliittymät, joiden sisällöt on muokattu suoraan jokaisen käyttäjäryhmän tarpeisiin.  Ohjelmisto sisältää myös rajapinnan, jota voidaan hyödyntää monipuolisesti eri oppimisalustoilla. Toteutimme Dikaioksen verkkosivuston yhteistyössä mainostoimisto Legendan kanssa.

Hyödyt

Suurten käyttäjämäärien palvelemiseksi järjestelmä toimii skaalautuvassa ja tietoturvallisessa ylläpitoympäristössä. Ohjelmisto mahdollistaa kustantajille tehokkaan alustan julkaista oppimateriaaleja ja katsoa myyntiin liittyviä tilastoja. Tämän lisäksi materiaalien hankinta on helpompaa, kun voidaan hyödyntää vain yhtä järjestelmää sekä ostamisessa että oppimateriaalien käytössä. Tiiviin yhteistyön seurauksena asiakas on saanut mieleisensä ohjelmiston, joka on toteutettu täysin asiakkaan liiketoiminnan tarpeisiin.

Jätä yhteydenottopyyntö

    Käsittelemme tietojasi tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.