Räätälöity sovellus, jolla työharjoittelupaikkojen koordinointi on sujuvaa

Nopeaa, ketterää ja asiakasta kuuntelevaa kehitystyötä. Tästä projektista jäi hyvä mieli!

Heikki Törrönen, ICT-järjestelmäasiantuntija / Riveria

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria on 13 kunnan omistama maakunnallinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio. Riveria on yksi Suomen suurimmista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä.

Riveria järjestää monialaista ammatillista koulutusta ja muuta osaamisen kehittämiseen liittyvää koulutusta koko Pohjois-Karjalan alueella. Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja on yli 130. Vuosittain Riveriassa opiskelee yli 15.000 nuorta tai aikuista (2019). Henkilöstöä on noin 750.

Tarve

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian työharjoittelupaikkojen varaus oli aiemmin toteutettu jaetun Excel-taulukon avulla. Perinteinen taulukkotyökalu oli ylläpidon kannalta työläs ja altis inhimillisille virheille.

Riverian tavoitteena oli toteuttaa uusi työharjoittelupaikkojen koordinointiin sopiva digitaalinen järjestelmä eli sovellus, joka selkeyttää ja helpottaa yhteistyötä usean eri toimijan välillä.

Ratkaisu

Ohjelmistokehityksessä suunnittelun painopisteenä pidettiin hyvää käytettävyyttä. Käytettävyyteen kuuluivat mm. tunnistautumisen yksinkertaistaminen, käyttöliittymän selkeys ja laajan tietokannan kanssa toimivan sovelluksen hyvä suorituskyky.

Sovelluksen käyttäjähallinta on tehokas, sillä kirjautuminen integroitiin Riverian omaan käyttäjätietokantaan. Riverian opettajat ja koordinaattorit voivat kirjautua sovellukseen omilla organisaatiotunnuksillaan, eikä ylimääräisiä sovelluskohtaisia tunnuksia tarvita. Sovelluksessa on omat käyttäjäroolit myös harjoittelupaikkoja tarjoaville kohteille, kuten terveyskeskuksille ja muille sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Harjoittelupaikkoja tarjoavat kohteet kirjaavat sovellukseen mm. ne ajanjaksot, joille toivovat Riverialta opiskelijoita.

Sovellukseen kootun tiedon avulla Riverian henkilökunta valitsee opiskelijoiden tavoitteita ja aikatauluja vastaavat avoimet harjoittelupaikat. Sovelluksen hyvä suorituskyky varmistettiin oikeilla teknisillä valinnoilla. Toteutetun web-sovelluksen taustajärjestelmänä on PHP-ohjelmointikielellä toimiva Laravel-framework. Sovelluksen toiminnot ja käyttöliittymät toteutettiin JavaScriptillä toimivaa Vue.js-frameworkia hyödyntäen. Näiden osa-alueiden yhteistyön vuoksi sovellus on nopea ja tehokas toiminnoissaan.

Hyödyt

Sovellus suunniteltiin tiiviissä ja toimivassa yhteistyössä järjestelmää työssään käyttävien henkilöiden kanssa, ja toiminnot vastaavat tarpeita, joita harjoittelupaikkojen koordinoinnissa tarvitaan. Digitaalinen ratkaisu säästää sekä harjoittelupaikkojen että oppilaitoksen aikaa, koska sovellus toimii tiedonvaihtoa helpottavana työkaluna eri toimijoiden välillä.

Harjoittelupaikkojen hallinta sekä niihin sopivien opiskelijoiden sijoittaminen toimii jouhevasti, eikä taulukkotyökalun kömpelyydestä tai virhealttiudesta ole enää tietoakaan. Sovelluksen hyödyt ovat suuret: uusi digitaalinen järjestelmä on korvannut työläät, hankalasti ylläpidettävät taulukot.

Jätä yhteydenottopyyntö

    Käsittelemme tietojasi tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.