WebAR – verkkosisällön uusi ulottuvuus

15.6.2020 14:17

WebAR:n merkittävin hyöty on, että AR-sisällöt ovat käyttäjän näkökulmasta vaivattomasti saatavilla tavallisimpien laitteiden ja verkkoselainten kautta. WebAR:n toteutus ja kehittäminen poikkeavat silti sovelluspohjaisesta AR-toteutuksesta monin eri tavoin, ja siksi se soveltuu etenkin kevyempiin lisätyn todellisuuden ratkaisuihin. 

AR eli lisätty todellisuus tuo yrityksen viestintään raikkaan, nykyaikaisen tuulahduksen digitaalisuuden avulla. On tärkeää erottua joukosta niin, että asiakkaille jää palvelusta positiivinen mielikuva. Joskus erottautuminen on hyvä toteuttaa laajemmalla AR-sisällöllä, ja toisinaan taas kevyempi lisätyn todellisuuden yksityiskohta sopii yrityksen omiin tavoitteisiin. 

Haluatko testata heti? Esimerkiksi 8th Wall:n WebAR-demoa voi kokeilla omalla älypuhelimella: https://apps.8thwall.com/8w/jini/


Näin WebAR toimii

WebAR:n kehitystyö on aika suoraviivaista:

  1. Tuotetaan yrityksen brändin mukainen AR-sisältö
  2. Sisältö koodataan valitun menetelmän (esim. AR.js, 8th Wall) avulla selaimiin sopivaksi AR-toteutukseksi
  3. AR-toteutuksen koodit ja sisältö viedään verkkosivuston palvelimelle
  4. Käyttäjä vierailee verkkosivustolla omalla verkkoselaimellaan ja käyttää WebAR-toteutusta


WebAR-toteutus sijaitsee verkkosivuston palvelimella

WebAR-toteutuksissa hyödynnetään loppukäyttäjien omien päätelaitteiden verkkoselaimia. Käytännössä siis WebAR-teknologian myötä tavallinen verkkoselain laajenee lisätyn todellisuuden katseluikkunaksi, kunhan käyttäjän omassa laitteessa on tuki AR-toiminnoille. 

WebAR-toteutuksen sisältö ja koodit sijaitsevat verkkosivuston palvelimilla, joten sen laitteistovaatimukset ovat kevyet. Se ei esim. tarvitse käyttäjän laitteelta yhtä paljon tallennustilaa ja suorituskykyä, kuin omalle päätelaitteelle ladattavat AR-sovellukset ja laajemmat lisätyn todellisuuden paketit. 

Käyttäjän on helppo tutustua WebAR-sisältöihin missä ja milloin vain, koska verkkoon rakennettu AR-toteutus ei edellytä erillisen AR-sovelluksen lataamista ja asentamista sovelluskaupasta. Nopea käyttöönotto ja yrityksen tavoitteita tukeva AR-sisältö houkuttelevat asiakkaita testaamaan palveluita ja viihtymään tuotteiden äärellä. On hyvä huomioida sekin, että verkkoselaimille toteutettavassa AR-projektissa ei tarvita resursseja erilliselle sovelluskehitykselle.

Verkkopalvelimella sijaitsevan AR-toteutuksen ylläpito on kevyempää, kuin omalle laitteelle ladattavien AR-sovellusten ja niiden lisäpakettien ylläpito. Käyttäjäkohtaisten sovelluspäivitysten sijaan riittää, että päivitetään palvelimella sijaitsevat AR-koodipaketit ja varmistetaan päivitysten yhteensopivuus erilaisten selainsovellusten kanssa.

On kuitenkin tiedostettava, että WebAR-toteutus tuo mukanaan joitakin tiedonsiirtoon liittyviä rajoitteita. Sisällön on oltava hyvin optimoitu ja riittävän kevyt, jotta laadukas AR-sisältö latautuu käyttäjän ruudulle ihasteltavaksi ilman tarpeettomia viiveitä.

Teknologian avulla tunnistetaan herätteet ja ympäristö

WebAR:n teknologia voidaan jakaa pääpiirteittäin kahteen osaan, eli herätteiden tunnistamiseen liittyvään teknologiaan ja AR-sisällön näyttämisessä tarvittaviin selaimen ominaisuuksiin. 

Useimmat nykyiset AR-toteutukset tarvitsevat ennalta tunnetun herätteen (esim. kuva tai sijainti), jolla digitaalinen elementti kytketään reaalimaailmaan. Ja kuten sovelluspohjaisessa AR:ssä, myös WebAR:ssä herätteiden tunnistaminen ja AR-elementtien asettelu ympäristöön tapahtuu hyödyntämällä päätelaitteen kameraa ja valittuja tunnistetietoja (esim. kuva, sijainti, asento ja liike). 

WebAR-sisältö näkyy käyttäjälle, jos verkkoselain toimii yhteistyössä sekä käyttäjän laitteen, että verkkosivuston AR-toteutuksen kanssa. Viime aikoina yleisimpiin verkkoselaimiin on tuotu yhä enemmän tarkoituksiin sopivia ominaisuuksia, kuten Mozillan Firefoxin A-Frame ja tuoreen Googlen Chrome 81:n sisäänrakennetut ohjelmistokehykset. 

WebAR:n mahdollisuuksia

AR-toteutusta on mielekästä lähestyä yrityksen tavoitteiden kautta, ja valita tarkoitukseen parhaiten sopivat teknologiat aitojen tarpeiden perusteella. WebAR-toteutus soveltuu esimerkiksi tilanteisiin, joissa loppukäyttäjä ei tarvitse AR-sovellusta jatkuvasti, AR-sisältöön tutustuminen on nopeaa ja kertaluonteista, toteutettava AR-sisältö on teknisesti suorituskykyistä tai lisätty todellisuus halutaan integroida muihin web-palveluihin.

Tällaisia käyttökohteita ovat mm.

  • Tuotteiden ohjeet, tuoteselosteet ja mainosten extrasisältö soveltuvat WebAR-toteutuksiksi, koska lisätyn todellisuuden avulla on helppo ohjata käyttäjän huomio haluttuun yksityiskohtaan.
  • Opetuskäyttöön valjastettu WebAR mahdollistaa ohjaavien lisämateriaalien toteuttamisen yhteiselle verkkopohjaiselle sivustolle. Oppimiskokemus jää mieleen, kun opetettava sisältö on vuorovaikutuksessa käyttäjän kanssa. 
  • WebAR-sisältö sopii myös verkkokauppoihin. Erilaiset prototyypit sekä 2D- ja 3D-mallinnukset, joiden avulla reaalimaailman tuotteisiin tutustutaan oikeassa koossa ja ympäristössä, auttavat asiakkaita valitsemaan omiin tarkoituksiinsa sopivat yksilölliset ratkaisut.

WebAR:lla on parhaillaan käynnissä teknologinen murrosvaihe, jonka edistymistä ja kehityssuuntia seuraamme mielenkiinnolla. Esimerkiksi nk. markerless AR (vapaasti suomennettuna herätevapaa AR) tulee keventämään AR-sisällön ja herätteiden välistä riippuvuussuhdetta. 

Odotamme myös, että jatkossa yhä useampi WebAR-toteutus tehdään selainalustasta riippumattomaksi ja Googlen Play Services for AR-tyyliset laajemmat tukiohjelmistot tuovat monipuolisen lisätyn todellisuuden kaikkien saataville.

Teemme yksilöllisiä AR-toteutuksia

Lisätty todellisuus ja AR-toteutukset ovat suosittuja etenkin pelimaailmassa, ja hyvät käytännöt ovat nyt tulleet vauhdilla osaksi muitakin palveluita ja markkinointia. AR-sisällöt antavat avaimet monipuolisen lisätiedon tarjoamiseen, uuden oppimiseen ja sisällön ymmärtämiseen myös silloin, kun asiakkaan huomiosta kilpailee yhtä aikaa useita kiinnostavan lisätiedon tarjoajia.

Näemme WebAR:n tervetulleena vaihtoehtona kevyempiin AR-toteutuksiin ja mainiona työkaluna erilaisten sisältöjen tarjoamiselle. Lisätyn todellisuuden toteutukset eivät aina tarvitse ympärilleen kokonaista AR-sovellusta, vaan jokin kevyempi lisätyn todellisuuden elementti tai rikastettu yksityiskohta voi piristää asiakaskokemusta juuri oikeaan aikaan.

Me Hurjalla teemme asiakkaamme toiveiden mukaisia lisätyn todellisuuden kokonaisuuksia erilaisilla työkaluilla ja laajuuksilla, ja pysyttelemme tietenkin ajan hermoilla uusimpien teknologioiden suhteen. Toteutamme mielellämme sekä kevyempiä WebAR-paketteja, että laajempia, oman sovelluksen sisältäviä AR-ratkaisuja.

Lue tarkemmin lisätyn todellisuuden palveluistamme!

Jätä yhteydenottopyyntö

    Käsittelemme tietojasi tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.