Pilvipalveluiden palvelumallit: PaaS, IaaS, BaaS ja Saas

Julkaistu 12.6.2024 | Päivitetty 26.6.2024

Pilvipalvelut ovat mullistaneet tavan, jolla yritykset kehittävät, käyttävät ja hallinnoivat IT-infrastruktuuriaan. Nykyään yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää ohjelmistokehityksessä erilaisia pilvipalvelumalleja, jotka tarjoavat joustavuutta, skaalautuvuutta ja kustannustehokkuutta. Pilvipalveluiden kolme keskeistä palvelumallia ovat PaaS (Platform as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) ja SaaS (Software as a Service). Lisäksi BaaS (Backend as a Service) on yleistynyt erityisesti mobiilisovellusten ja web-sovellusten kehittämisessä.

Tässä blogissa tarkastelemme erilaisia pilvipalveluiden palvelumalleja ja niiden eroja, sekä miten johtavat pilvipalveluntarjoajat kuten Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ja Google Cloud Platform (GCP) sijoittuvat näihin malleihin. Ymmärtämällä näiden palveluntarjoajien vahvuudet ja erityispiirteet, yritykset voivat tehdä tietoisia päätöksiä siitä, mikä alusta sopii parhaiten heidän liiketoimintatarpeisiinsa ja ohjelmistokehityshankkeisiinsa. Tämä tieto auttaa valitsemaan juuri sinun projektillesi parhaiten sopivan pilvipalveluratkaisun ja hyödyntämään sen tarjoamat edut maksimaalisesti.

Pilvipalveluiden palvelumallit PaaS, IaaS, BaaS ja Saas tarjoavat erilaisia ratkaisuja yritysten tarpeisiin

Yleiset pilvipalveluiden palvelumallit ovat PaaS (Platform as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service), BaaS (Backend as a Service) ja SaaS (Software as a Service). Nämä palvelumallit tarjoavat erilaisia ratkaisuja yritysten tarpeisiin, helpottaen IT-infrastruktuurin hallintaa ja parantaen kustannustehokkuutta.

 • PaaS (Platform as a Service) tarjoaa alustan, jonka avulla kehittäjät voivat rakentaa, testata ja ajaa sovelluksia ilman, että heidän tarvitsee hallita taustalla olevaa infrastruktuuria. PaaS-palvelut tarjoavat kehitystyökaluja, tietokantoja, ja palvelinympäristöjä, jotka on suunniteltu helpottamaan sovelluskehitystä. Tunnettuja PaaS-palveluja ovat esimerkiksi Google App Engine ja Microsoft SQL Azure. PaaS nopeuttaa sovelluskehitystä ja mahdollistaa skaalautuvuuden, sillä kehittäjät voivat keskittyä koodin kirjoittamiseen ja innovointiin sen sijaan, että heidän täytyisi huolehtia palvelinympäristöjen hallinnasta.
 • IaaS (Infrastructure as a Service) on pilvipalvelumalli, jossa asiakkaat voivat vuokrata IT-infrastruktuuria, kuten virtuaalikoneita, tallennustilaa ja verkkoresursseja, tarpeidensa mukaan. IaaS-palvelut tarjoavat joustavuutta ja skaalautuvuutta, sillä asiakkaat maksavat vain käyttämistään resursseista. Tämä vähentää investointitarvetta omiin palvelimiin ja laitteistoihin. Esimerkkejä IaaS-palveluntarjoajista ovat Amazon Web Services (AWS) , Microsoft Azure ja Google Cloud Platform (GCP). IaaS mahdollistaa yrityksille nopean ja kustannustehokkaan pääsyn laajaan IT-infrastruktuuriin, joka voi kasvaa ja supistua liiketoiminnan tarpeiden mukaan.
 • BaaS (Backend as a Service) on palvelumalli, jossa valmiiksi rakennetut taustapalvelut toimitetaan ja hallinnoidaan pilvipalveluna. Asiakkaat voivat käyttää näitä taustapalveluja internetin välityksellä ilman, että heidän tarvitsee rakentaa ja ylläpitää niitä omilla palvelimillaan. Tämä palvelumalli on erityisesti suunniteltu helpottamaan mobiilisovellusten ja web-sovellusten kehittämistä tarjoamalla esimerkiksi tietokannan hallinnan, käyttäjien todennuksen ja push-ilmoitukset valmiina ratkaisuina. Esimerkkejä BaaS-ratkaisuista ovat Firebase ja Supabase. BaaS mahdollistaa kehittäjien keskittymisen sovelluksen frontendin kehittämiseen, kun taustajärjestelmien monimutkaisuus ja hallinta on ulkoistettu palveluntarjoajalle. Tämä nopeuttaa kehitysprosessia ja vähentää merkittävästi kehityskustannuksia ja -aikaa.
 • SaaS (Software as a Service) on palvelumalli, jossa ohjelmistot toimitetaan ja hallinnoidaan pilvipalveluna. Asiakkaat voivat käyttää ohjelmistoja internetin välityksellä ilman, että heidän tarvitsee asentaa tai ylläpitää niitä omilla laitteillaan. Tämä palvelumalli on käytössä valmisohjelmistoissa. Esimerkkejä SaaS-ratkaisuista ovat sähköpostipalvelut, kuten Gmail, sekä liiketoimintasovellukset, kuten HubSpot. SaaS mahdollistaa nopean käyttöönoton ja vähentää IT-osaston taakkaa, sillä palveluntarjoaja huolehtii kaikesta ylläpidosta, päivityksistä ja tietoturvasta.

Hurjalle me emme tarjoa valmisohjelmistoja, mutta palveluntarjontaamme kuuluu esimerkiksi integraatiot myös näihin ohjelmistoihin. Lue esimerkiksi toteuttamastamme integraatiosta HubSpotin ja Docuen välille!

Pilvipalveluiden palvelumallit PaaS, IaaS, BaaS ja Saas
Kaaviossa kuvataan miten neljässä eri pilvipalvelumallissa: PaaS, IaaS, BaaS ja SaaS vastuu ja hallinta jakautuvat eri mallien välillä. Jokaisessa mallissa palveluntarjoaja vastaa infrastruktuurista, mutta vastuun määrä vaihtelee ylemmissä tasoissa.

Lue asiakastarina: Pilvipohjainen MyAllas-palvelu mahdollistaa Allas Poolien jäsenille paremman digitaalisen asiakaskokemuksen. Rakensimme Nordic Urbanin tarpeisiin pilvipohjaisen IT-infrastruktuurin Amazon Web Serviceen (AWS). AWS:ä käyttämällä mahdollistetaan resurssien skaalautumisen tarpeen mukaan ja varmistetaan joustava IT-ympäristö. AWS:n avulla rakennettu infrastruktuuri tarjoaa paitsi nykyisten tarpeiden täyttämisen myös vankan pohjan tulevaisuuden kasvulle ja uusien järjestelmien kehittämiselle.

Sopivan palvelumallin valinta

Aloittaessasi uutta ohjelmistoprojektia, yksi pohdittavista asioista on, onko järkevämpää rakentaa järjestelmä PaaS:n (Platform as a Service), IaaS:n (Infrastructure as a Service) vai BaaS:n (Backend as a Service) päälle.

PaaS soveltuu hyvin selkeärajaisiin kokonaisuuksiin, kuten web-käyttöliittymiin ja niiden taustajärjestelmiin. PaaS mahdollistaa nopean käyttöönoton ja hyödyntää palveluntarjoajan kapasiteettia tehokkaasti, tarjoten usein parhaan hyödyn, kustannustehokkuuden ja laadun yhdistelmän.

IaaS taas soveltuu kokonaisuuksiin, jotka eivät vaadi nopeaa reagointia muutoksiin ja joissa toimittajariippumattomuus on tärkeää. IaaS tarjoaa enemmän vapautta ja joustavuutta resurssien käytössä, mikä voi olla ratkaiseva tekijä monimutkaisemmissa projekteissa. On myös mahdollista yhdistää PaaS ja IaaS hybridimalliksi. Esimerkiksi järjestelmän käyttöliittymä voi toimia PaaS:ssa ja taustajärjestelmä IaaS:ssa. Tämä lähestymistapa voi tarjota parhaan hyödyn molemmista maailmoista, erityisesti silloin kun tietokanta yhdistää molemmat komponentit saumattomasti.

BaaS tarjoaa erityisesti mobiili- ja web-sovellusten kehittäjille valmiiksi rakennettuja taustapalveluja, kuten tietokannan hallinnan, käyttäjien todennuksen ja push-ilmoitukset, vähentäen taustajärjestelmän monimutkaisuutta. Tämä malli sopii hyvin tilanteisiin, kun halutaan tehdä nopeasti sovelluksia erilaisiin liiketoiminnan tarpeisiin jopa ilman ohjelmointiosaamista.

PaaS-ratkaisut ovat nykyisin suosittuja, sillä ne ovat erittäin tehokas tapa hyödyntää pilvipalveluita. Hurjalla me käytämme tätä mallia aktiivisesti, sillä näiden palveluiden avulla voidaan saavuttaa nopea kehityssykli ja parempi kustannustehokkuus. Tämä tekee PaaS-ratkaisuista houkuttelevan vaihtoehdon monille yrityksille ja projekteille.

Amazon Web Services, Azure ja Google Cloud vertailussa

Ohjelmistokehityksessä pilvipalveluiden valinta voi olla ratkaiseva tekijä projektin onnistumiselle. Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ja Google Cloud Platform (GCP) ovat kolme johtavaa alustaa, joilla kullakin on omat vahvuutensa ja erityisalueensa. Tässä osiossa tarkastelemme kunkin alustan tarjoamia ominaisuuksia ja sitä, miten ne eroavat toisistaan käyttötapauksien ja infrastruktuurin näkökulmasta.

Kaikki kolme suurta pilvipalveluntarjoajaa tarjoavat laajan valikoiman palveluita, jotka kattavat kaikki aiemmin mainitsemamme pilvipalvelumallit. Tämä monipuolisuus mahdollistaa sen, että yritykset voivat valita parhaiten tarpeisiinsa sopivat ratkaisut ja hyödyntää pilvipalveluiden tarjoamia etuja, kuten joustavuutta, skaalautuvuutta ja kustannustehokkuutta.

 • Amazon Web Services (AWS)
  • Amazon Web Services (AWS) on markkinoiden vanhin ja monipuolisin pilvipalvelualusta, joka tarjoaa yli 200 täysin hallinnoitua palvelua. AWS:n palveluvalikoima kattaa kaiken laskentatehosta ja tietokannoista koneoppimiseen ja IoT-ratkaisuihin. Sen vahvuuksia ovat erittäin laaja palveluvalikoima, syvällinen dokumentaatio ja luja tietoturvakehys, mikä tekee siitä luotettavan valinnan monenlaisille yrityksille ja sovelluksille.
  • AWS sopii erityisen hyvin suurille yrityksille ja teknologiavetoisille startup-yrityksille, jotka tarvitsevat monipuolisia ja skaalautuvia pilvipalveluja. Se on erinomainen valinta, kun tarvitaan laajaa kansainvälistä peittoa ja korkeaa suorituskykyä, kuten globaalien verkkopalveluiden ja suurten, datavetoisten sovellusten ylläpitoon.
 • Microsoft Azure
  • Microsoft Azure erottuu markkinoilla erityisesti yrityskäyttöön soveltuvien ratkaisujen ansiosta. Sen kyky integroitua saumattomasti olemassa oleviin Microsoft-tuotteisiin tekee siitä ihanteellisen valinnan yrityksille, jotka ovat jo investoineet Microsoftin ekosysteemiin. Azure tukee laajasti eri ohjelmointikieliä ja teknologioita ja tarjoaa erittäin luotettavan vaihtoehdon hybridipilviratkaisuja etsittäessä.
  • Azure on erityisen suosittu suurten yritysten keskuudessa, jotka tarvitsevat vahvaa tukea yrityssovelluksille, kuten SAP ja muut ERP-järjestelmät. Sen kyky integroitua saumattomasti muihin Microsoftin palveluihin, kuten Office 365 ja SharePoint, tekee siitä loistavan valinnan yrityksille, jotka tarvitsevat tiivistä yhteistyötä ja tiedonjakoa.
 • Google Cloud Platform (GCP)
  • Google Cloud Platform (GCP) erottuu markkinoilla erityisesti data-analytiikan, koneoppimisen ja konttiteknologioiden aloilla. Sen tarjoamat palvelut, kuten BigQuery analytiikkaan ja TensorFlow koneoppimiseen, ovat alan kärkeä. GCP tarjoaa kilpailukykyistä hinnoittelua suurten datamäärien käsittelyssä sekä innovatiivisia teknologiaratkaisuja, kuten Kubernetes kontinhallinnassa, mikä tarjoaa houkuttelevia etuja teknologiakeskeisille yrityksille.
  • GCP on ihanteellinen valinta yrityksille, jotka keskittyvät vahvasti dataan ja analytiikkaan sekä tarvitsevat edistyksellisiä koneoppimismalleja. Se on suosittu valinta myös teknologiayrityksissä, jotka kehittävät uuden sukupolven sovelluksia ja palveluita, kuten mobiilisovelluksia ja pelialustoja, hyödyntäen Googlen vahvaa infrastruktuuria ja skaalautuvia palveluita.

Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ja Google Cloud Platform (GCP) palvelut palvelumalleittain jaoteltuna

IaaS (Infrastructure as a Service)

 • AWS EC2 (Elastic Compute Cloud): AWS tarjoaa skaalautuvia laskentakapasiteetteja, jotka voidaan mukauttaa yrityksen tarpeiden mukaan ilman suuria alkuinvestointeja laitteistoon​.
 • Azure Virtual Machines: Azure tarjoaa virtuaalikoneita, jotka mahdollistavat laajan valikoiman käyttöjärjestelmiä ja kokoonpanoja erilaisiin tarpeisiin.
 • GCP Compute Engine: GCP Compute Engine tarjoaa skaalautuvia virtuaalikoneita, jotka tukevat erilaisia laskentatarpeita ja työkuormia​.

PaaS (Platform as a Service)

 • AWS Elastic Beanstalk: Tämä palvelu mahdollistaa sovellusten käyttöönoton ja hallinnan ilman, että tarvitsee huolehtia infrastruktuurin hallinnasta.
 • Azure App Service: Azure App Service tarjoaa alustan web- ja mobiilisovellusten kehittämiseen ja ylläpitoon helposti ja nopeasti​​.
 • GCP Google App Engine: Google App Engine auttaa kehittäjiä rakentamaan ja käyttämään sovelluksia Googlen infrastruktuurissa, mikä mahdollistaa nopean skaalautuvuuden ja luotettavuuden​.

BaaS (Backend as a Service)

 • AWS Amplify: AWS Amplify tarjoaa kehittäjille valmiita taustapalveluja, kuten todennuksen ja tietokannan hallinnan, mikä helpottaa mobiili- ja web-sovellusten kehittämistä.
 • Azure Mobile Apps: Azure tarjoaa mobiilisovellusten kehittämiseen palveluja, jotka yksinkertaistavat taustajärjestelmän hallintaa​​.
 • Firebase (GCP): Firebase on Googlen BaaS-ratkaisu, joka tarjoaa reaaliaikaisia tietokantoja, todennusta ja push-ilmoituksia mobiili- ja web-sovellusten kehittämiseen​.

SaaS (Software as a Service)

 • AWS WorkSpaces: AWS tarjoaa virtuaalityöpöytiä, joiden avulla käyttäjät voivat käyttää sovelluksia ja tiedostoja mistä tahansa​.
 • Microsoft Office 365: Office 365 on Microsoftin kattava toimistotyökalupaketti, joka on saatavilla pilvipalveluna, mikä mahdollistaa yhteistyön ja tuottavuuden parantamisen​.
 • Google Workspace: Google Workspace tarjoaa erilaisia tuottavuussovelluksia, kuten Gmailin ja Google Driven, jotka tukevat tehokasta yhteistyötä ja tiedon jakamista​​.

Nämä palveluntarjoajat kattavat kaikki keskeiset pilvipalvelumallit ja tarjoavat yrityksille joustavia ja tehokkaita ratkaisuja IT-infrastruktuurin hallintaan ja sovellusten kehittämiseen.

Pilvipalvelut ovat välttämättömyys yrityksille, jotka haluavat pysyä kilpailukykyisinä

Pilvipalveluiden integrointi ohjelmistokehitysprosesseihin on nykyään välttämättömyys yrityksille, jotka haluavat pysyä kilpailukykyisinä ja innovatiivisina digitaalisessa ympäristössä. Alustat kuten AWS, Azure ja Google Cloud tarjoavat tehokkaita ratkaisuja, jotka eivät ainoastaan nopeuta kehitysprosesseja, vaan myös parantavat sovellusten luotettavuutta, turvallisuutta ja skaalautuvuutta. Oikean pilvipalvelualustan valinta mahdollistaa yrityksille teknologian täyden hyödyn, kiihdyttäen innovaatiotoimintaa ja vahvistaen asemaa markkinoilla.

Vaikka pilvipalveluiden erot ovat pieniä, jokaisella palvelulla ja palvelumallilla on omat ominaispiirteensä ja vahvuutensa. Näiden eroavaisuuksien ymmärtäminen on tärkeää, kun etsitään parhaiten soveltuvaa ratkaisua tiettyyn projektiin. Merkittävät pilvipalveluntarjoajat tarjoavat kattavan valikoiman ratkaisuja, mutta palvelujen arviointi tapauskohtaisesti on kriittistä, sillä yksityiskohdat voivat vaikuttaa merkittävästi lopputulokseen.

Hurjalla olemme aina valmiina auttamaan sinua valitsemaan projektiisi parhaiten sopivat teknologiat ja menetelmät, jotka auttavat sinua saavuttamaan liiketoimintatavoitteesi. Jos olet etsimässä asiantuntevaa ohjelmistokehityspalvelua, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä!

Lataa ostajan opas

Jätä yhteydenottopyyntö